Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0211(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0230/2010

Ingediende teksten :

A7-0230/2010

Debatten :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Stemmingen :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0308

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 31k
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg
Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 september 2010 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0543),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0391/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 7, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 mei 2009(2),

–  gelet op de artikelen 70 en 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0230/2010),

1.  keurt het standpunt van de Raad goed;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 212 E van 5.8.2010, blz. 170.
(2) PB C 277 van 17.11.2009, blz. 51.

Juridische mededeling - Privacybeleid