Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0211(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0230/2010

Teksty złożone :

A7-0230/2010

Debaty :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Głosowanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0308

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 34k
Środa, 8 września 2010 r. - Strasburg
Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2010 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0543),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 ust. 1 Traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0391/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 maja 2009 r.(2),

–  uwzględniając art. 70 i 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0230/2010),

1.  zatwierdza stanowisko Rady;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu należytego zakończenia wszystkich procedur oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 212 E, z 5.8.2010, s. 170.
(2) Dz.U. C 277 z 17.11.2009, s. 51.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności