Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0211(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0230/2010

Texte depuse :

A7-0230/2010

Dezbateri :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Voturi :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0308

Texte adoptate
PDF 192kWORD 34k
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg
Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 septembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0543),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0391/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 mai 2009(2),

–  având în vedere articolele 70 și 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0230/2010),

1.  aprobă poziția Consiliului;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 212 E, 5.8.2010, p. 170.
(2) JO C 277, 17.11.2009, p. 51.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate