Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0230/2010

Predkladané texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Prijaté texty
PDF 198kWORD 34k
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg
Ochrana zvierat používaných na vedecké účely ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2010 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0543),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0391/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13.mája 2009(2),

–  so zreteľom na články 70 a 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0230/2010),

1.  schvaľuje pozíciu Rady;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby so súhlasom generálneho tajomníka Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 170.
(2) Ú. v. EÚ C 277, 17.11.2009, s. 51.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia