Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2775(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0484/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hlasování :

PV 09/09/2010 - 5.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0314

Přijaté texty
PDF 209kWORD 45k
Čtvrtek, 9. září 2010 - Štrasburk
Stav řeky Jordánu a zejména oblasti dolního toku Jordánu
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2010 o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na mírovou smlouvu mezi Státem Izrael a Jordánským hášimovským královstvím z roku 1994,

–  s ohledem na společné prohlášení z pařížského summitu věnovaného oblasti Středomoří, který se konal dne 13. července 2008,

–  s ohledem na izraelsko-palestinskou prozatímní dohodu o Západním břehu a pásmu Gazy z roku 1995 (dohoda Oslo II), a především na články 12 a 40 přílohy III této dohody,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949,

–  s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla podepsána dne 16. listopadu 1972,

–  s ohledem na doporučení ohledně stavu údolí Jordánu, které vydal dočasný výbor pro energetiku, životní prostředí a vodní hospodářství Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění dne 14. března 2010 a které bylo přijato na šestém plenárním zasedání tohoto shromáždění, jež se konalo ve dnech 12.–14. března 2010 v Ammánu,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Jordán a zejména jeho dolní tok je kulturní krajinou, která má jednak univerzální hodnotu a rovněž značný historický, symbolický, náboženský, environmentální, zemědělský a hospodářský význam pro Blízký východ i další oblasti,

B.  vzhledem k tomu, že je tato řeka devastována v důsledku nadměrného využívání, znečišťování, nevhodné správy a nedostatečné spolupráce na regionální úrovni; vzhledem k tomu, že přibližně 98 % sladkovodních zdrojů této řeky bylo odkloněno Izraelem, Jordánskem a Sýrií, což má za následek 50% ztrátu biologické rozmanitosti,

C.  vzhledem k tomu, že ke konci roku 2011 mají začít fungovat nové čističky odpadních vod, jejichž úkolem bude odstraňovat znečišťující odpadní vody, které v současnosti protékají dolním tokem Jordánu; vzhledem k tomu, že nebudou-li současně s fungováním těchto čističek pro dolní tok Jordánu vypracovány vhodné a udržitelné postupy hospodaření s vodou a vyhrazeny zdroje sladké vody, je pravděpodobné, že do konce roku 2011 rozsáhlé úseky Jordánu vyschnou,

D.  vzhledem k tomu, že obnova Jordánu, a zejména oblasti jeho dolního toku, má obrovský význam pro místní izraelské, jordánské a palestinské komunity, jež se v souvislosti se zásobováním vodou potýkají s podobnými problémy, a nabízí rozsáhlý přínos z hospodářského hlediska i s ohledem na budování vzájemné důvěry; vzhledem k tomu, že aktivní spolupráce mezi vládami, občanskou společností a zainteresovanými místními komunitami může významným způsobem přispět k mírovému úsilí v tomto regionu,

E.  vzhledem k tomu, že se palestinské obyvatelstvo na Západním břehu potýká s vážným nedostatkem vody; vzhledem k tomu, že palestinští zemědělci jsou značně postiženi nedostatkem vody k zavlažování, kterou naopak ve velké míře využívá Izrael a izraelští osadníci na Západním břehu; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou základním předpokladem pro budoucí životaschopný palestinský stát,

F.  vzhledem k tomu, že finanční prostředky EU přispívají k úsilí o zmírnění environmentálních problémů v oblasti dolního toku Jordánu,

1.  upozorňuje na devastaci Jordánu, zejména jeho dolního toku, a vyjadřuje nad ní své znepokojení;

2.  vyzývá orgány zemí ležících na březích Jordánu ke vzájemné spolupráci na obnově řeky spočívající ve vypracování a uplatňování politik, jež se zaměří na dosažení konkrétních výsledků v oblasti řízení poptávky po vodě pro potřeby domácností a zemědělství, v oblasti ochrany vodních zdrojů a správy odpadních vod i odtokových vod ze zemědělství a průmyslu, a dále k zajištění dostatečného množství sladké vody na dolním toku Jordánu;

3.  vítá spolupráci mezi místními izraelskými, jordánskými a palestinskými komunitami, jež se v souvislosti se zásobováním vodou v oblasti dolního toku Jordánu potýkají s podobnými problémy; vyzývá Izrael a Jordánsko, aby plně dodržely závazky, které s ohledem na obnovu Jordánu učinily ve vzájemné mírové smlouvě;

4.  vítá iniciativu izraelského ministerstva životního prostředí, které má v úmyslu vypracovat dlouhodobý plán územního rozvoje v oblasti dolního toku Jordánu; naléhavě vyzývá jordánskou vládu a palestinskou samosprávu, aby uskutečnily podobné iniciativy s cílem přijmout dlouhodobé plány na obnovu této řeky v úsecích, v nichž protéká jejich územím; zdůrazňuje význam přístupu k řece pro všechny zúčastněné strany a konstatuje, že by se zmíněné dlouhodobé plány mohly stát základem komplexního regionálního plánu na obnovu a ochranu dolního toku Jordánu;

5.  vítá skutečnost, že jsou v Izraeli uplatňovány vyspělé vodohospodářské postupy a technologie, a naléhavě vybízí k tomu, aby byly tyto postupy využívány spravedlivým způsobem a aby technologie byly rozšířeny do všech zemí v regionu; vyzývá mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, aby posílilo své úsilí zaměřené na poskytování další finanční a technické pomoci projektům spolupráce v této oblasti;

6.  vyzývá vládu Izraele, Jordánska i palestinskou samosprávu, aby v duchu spolupráce usilovaly o záchranu dolního toku Jordánu, a naléhá na ně, aby s podporou Evropské unie vytvořily výbor pro povodí Jordánu, který by byl přístupný i dalším zemím ležícím na jeho březích;

7.  vyzývá Radu, Komisi a členské státy EU, aby se zasadily o vytvoření komplexního plánu nápravy devastace Jordánu, podpořily jej a nadále poskytovaly finanční a technické prostředky na obnovu této řeky, zejména jejího dolního toku, a to i v rámci Unie pro Středomoří;

8.  znovu zdůrazňuje, že vodní hospodářství, a zejména spravedlivý přístup k vodě, který stejnou měrou zohledňuje potřeby všech obyvatel regionu, má zásadní význam pro zachování míru a stability na Blízkém východě;

9.  domnívá se zároveň, že by do akčních plánů evropské politiky sousedství vypracovaných s Izraelem, Jordánskem a palestinskou samosprávou měl být začleněn jednoznačný a konkrétní odkaz na proces obnovy této oblasti; naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila společnou studii o Jordánu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vyslanci Kvartetu na Blízkém východě, Knesetu a izraelské vládě, parlamentu a vládě Jordánska, parlamentu a vládě Libanonu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a parlamentu a vládě Sýrie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí