Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2775(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0484/2010

Debates :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Balsojumi :

PV 09/09/2010 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0314

Pieņemtie teksti
PDF 199kWORD 42k
Ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris - Strasbūra
Situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 9. septembra rezolūcija par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–  ņemot vērā Izraēlas valsts un Jordānijas Hāšimītu Karalistes 1994. gada miera līgumu,

–  ņemot vērā 2008. gada 13. jūlijā notikušā Parīzes samita Vidusjūrai kopīgo deklarāciju,

–  ņemot vērā izraēliešu un palestīniešu 1995. gada pagaidu vienošanos par Jordānas Rietumkrastu un Gazas sektoru (Oslo II vienošanos), jo īpaši tās III pielikuma 12. un 40. pantu,

–  ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju,

–  ņemot vērā 1972. gada 16. novembrī parakstīto UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību,

–  ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas (EMPA) ad hoc komitejas enerģētikas, vides un ūdensapgādes jautājumos ieteikumus saistībā ar stāvokli Jordānas ielejā, kurus pieņēma Ammānā 2010. gada 12.–14. martā notikušajā EMPA sestajā plenārsēdē,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā Jordānas upe un jo īpaši tās lejtece ir vispārējas nozīmes kultūras teritorija, kura ir ļoti svarīga no vēstures, simbolikas, reliģijas, vides, lauksaimniecības un ekonomikas viedokļa Tuvajos Austrumos un arī ārpus šī reģiona;

B.  tā kā Jordānas upei lielu postu ir nodarījusi pārmērīga tās resursu izmantošana, piesārņojums, slikta pārvaldība un reģionālās sadarbības trūkums; tā kā aprēķini liecina, ka Izraēla, Jordānija un Sīrija novirza 98 % no upes saldūdens resursiem, kā rezultātā upes bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies par 50 %;

C.  tā kā tiek plānots, ka 2011. gada beigās sāks darboties jauni notekūdeņu attīrīšanas centri, lai attīrītu Jordānas upes lejasteci no piesārņojošajiem notekūdeņiem, kas tajā pašlaik atrodami; tā kā, ja paralēli šo attīrīšanas centru darbībai netiks izstrādātas saprātīgas un ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas metodes un Jordāns upes lejastecei netiks piegādāti saldūdens resursi, gari upes posmi līdz 2011. gada beigām, iespējams, izžūs;

D.  tā kā Jordānas upes un jo īpaši tās lejteces teritorijas atjaunošana ir ārkārtīgi nozīmīga izraēliešu, jordāniešu un palestīniešu vietējām kopienām, kuras saskaras ar līdzīgām ūdensapgādes problēmām, un tā var sniegt ievērojamu labumu no ekonomikas un uzticības veicināšanas viedokļa; tā kā aktīva sadarbība starp šīs problēmas skartajām valdībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējām kopienām var būt viens no lielākajiem ieguldījumiem reģionālā miera veidošanas procesā;

E.  tā kā palestīniešu iedzīvotāji Jordānas Rietumkrastā saskaras ar ievērojamu ūdens trūkumu; tā kā palestīniešu lauksaimnieki skarbi izjūt apūdeņošanai nepieciešamā ūdens trūkumu, jo lielāko daļu šī ūdens izmanto Izraēla un Rietumkrastā apmetušies izraēlieši; tā kā pietiekamu ūdens resursu pieejamība ir būtiski svarīga, lai nākotnē pastāvētu dzīvotspējīga Palestīnas valsts;

F.  tā kā ES finansējums palīdz mazināt vides problēmas, ar kurām nākas saskarties Jordānas upes lejasteces teritorijā,

1.  vērš uzmanību uz postījumiem, kas nodarīti Jordānas upei un jo īpaši tās lejastecei, un pauž bažas šajā sakarībā;

2.  aicina visu piekrastes valstu iestādes sadarboties un atjaunot Jordānas upi, izstrādājot un īstenojot tādu politiku, kuras galvenais mērķis ir panākt taustāmus rezultātus ūdens patēriņa mājturības un lauksaimniecības vajadzībām pārvaldes jomā, ūdens resursu saglabāšanas jomā un notekūdeņu, tostarp lauksaimniecības un rūpniecības notekūdeņu, apsaimniekošanas jomā, un nodrošināt, ka Jordānas upes lejastecē ieplūst pietiekams daudzums saldūdens;

3.  atzinīgi vērtē sadarbību starp izraēliešu, jordāniešu un palestīniešu vietējām kopienām, kuras saskaras ar līdzīgām ūdensapgādes problēmām Jordānas upes lejasteces teritorijā; aicina Izraēlu un Jordāniju pilnīgi ievērot no to miera līguma izrietošās saistības attiecībā uz Jordānas upes atjaunošanu;

4.  atzinīgi vērtē Izraēlas Vides ministrijas iniciatīvu izstrādāt ģenerālplānu Jordānas upes lejasteces teritorijas vides attīstībai; mudina Jordānijas valdību un Palestīniešu pašpārvaldi izstrādāt līdzīgas iniciatīvas nolūkā pieņem ģenerālplānus, lai atjaunotu tās upes daļas, kuras tek caur to teritorijām; uzsver, cik svarīgi ir, lai visas iesaistītās puses varētu piekļūt upei, un norāda, ka šādi ģenerālplāni varētu veidot pamatu visaptverošam reģionālam plānam Jordānas upes lejasteces teritorijas atjaunošanai un aizsardzībai;

5.  atzinīgi vērtē modernu ūdens apsaimniekošanas metožu un tehnoloģiju izmantošanu Izraēlā un mudina nodrošināt šo metožu taisnīgu izmantošanu un attiecīgo tehnoloģiju nodošanu visām reģiona valstīm; aicina starptautisko kopienu, tostarp Eiropas Savienību, pastiprināt centienus, lai sniegtu papildu finansiālo un tehnisko atbalstu sadarbības projektiem šajā jomā;

6.  aicina Izraēlas un Jordānijas valdības un Palestīniešu pašpārvaldi strādāt sadarbības garā, lai glābtu Jordānas upes lejasteci, un mudina tās ar Eiropas Savienības atbalstu izveidot Jordānas upes baseina komisiju, kurā varētu piedalīties arī citas piekrastes valstis;

7.  aicina Padomi, Komisiju un ES dalībvalstis veicināt un atbalstīt visaptverošu plānu Jordānas upes nopostīšanas novēršanai un arī turpmāk sniegt finansiālu un tehnisku atbalstu Jordānas upes, jo īpaši tās lejasteces, atjaunošanai, tostarp Savienības Vidusjūrai darba kontekstā;

8.  atkārtoti uzsver, ka jautājums par ūdens apsaimniekošanu, jo īpaši ūdens resursu taisnīgu sadali, ievērojot visu reģionā dzīvojošo cilvēku vajadzības, ir būtiski svarīgs ilgstošam mieram un stabilitātei Tuvajos Austrumos;

9.  tajā pašā laikā uzskata, ka Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānos, kas sagatavoti kopā ar Izraēlu, Jordāniju un Palestīniešu pašpārvaldi, jāiekļauj skaidra un konkrēta atsauce uz šīs teritorijas atjaunošanas procesu; stingri mudina Komisijai uzsākt kopīgu pētījumu par Jordānas upi;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Knesetam un Izraēlas valdībai, Jordānijas parlamentam un valdībai, Libānas parlamentam un valdībai, Palestīniešu nacionālās pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīniešu likumdevējai padomei, kā arī Sīrijas parlamentam un valdībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika