Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2775(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0484/2010

Dezbateri :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Voturi :

PV 09/09/2010 - 5.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0314

Texte adoptate
PDF 201kWORD 44k
Joi, 9 septembrie 2010 - Strasbourg
Situaţia râului Iordan şi, în special, a zonei Iordanului inferior
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 9 septembrie 2010 referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu,

–  având în vedere Tratatul de pace din 1994 încheiat între Statul Israel și Regatul Hașemit al Iordaniei,

–  având în vedere Declarația comună a summitului pentru Mediterana, desfășurat la 13 iulie 2008 la Paris,

–  având în vedere Acordul interimar israelo-palestinian din 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza (Acordul Oslo II), în special articolele 12 și 40 din anexa III la acesta,

–  având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva din 1949,

–  având în vedere Convenția UNESCO privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural semnată la 16 noiembrie 1972,

–  având în vedere Recomandarea Comitetului ad hoc privind energia, mediul și apa al Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (APEM) referitoare la situația din Valea Iordanului, adoptată în cadrul celei de-a șasea sesiuni plenare a APEM desfășurate la Amman între 12 și 14 martie 2010,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât râul Iordan, în special Iordanul inferior, reprezintă în Orientul Mijlociu și nu numai un peisaj cultural cu semnificație universală și de o importanță deosebită din punct de vedere istoric, simbolic, religios, ecologic, agricol și economic;

B.  întrucât Iordanul a fost distrus în urma exploatării excesive, a poluării, a gestionării defectuoase și a lipsei de cooperare la nivel regional; întrucât circa 98% din resursele de apă dulce ale râului au fost deviate de către Israel, Iordania și Siria, aceasta ducând la pierderea a 50% din biodiversitate;

C.  întrucât la sfârșitul lui 2011 ar trebui să înceapă să funcționeze noi stații de tratare a apelor uzate care au ca scop să elimine efluenții poluanți care se află în prezent în apele Iordanului inferior; întrucât, dacă nu se instituie practici solide și durabile de gestionare a resurselor de apă și nu se asigură aducțiunea unor resurse de apă dulce către Iordanul inferior în același timp cu intrarea în funcțiune a acestor stații, porțiuni mari ale râului ar putea să sece până la sfârșitul lui 2011;

D.  întrucât reabilitarea râului Iordan și, în special, a zonei Iordanului inferior, este extrem de importantă pentru comunitățile locale israeliene, iordaniene și palestiniene, care se confruntă cu provocări similare legate de apă, oferind avantaje imense în domeniul economic și în privința consolidării încrederii; întrucât o cooperare activă între guverne, organizații ale societății civile și comunitățile locale în cauză poate reprezenta o contribuție majoră la eforturile de consolidare a păcii în regiune;

E.  întrucât populația palestiniană din Cisiordania se confruntă cu o acută lipsă de apă; întrucât agricultorii palestinieni sunt grav afectați de lipsa de apă pentru irigații, situație cauzată de faptul că această apă este în mare parte utilizată în Israel și de către colonii israelieni din Cisiordania; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este esențială pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

F.  întrucât finanțarea din partea UE contribuie la eforturile de reducere a problemelor de mediu existente în zona Iordanului inferior,

1.  atrage atenția asupra distrugerii râului Iordan și a zonei Iordanului inferior în special și își exprimă îngrijorarea cu privire la această situație;

2.  solicită autorităților din toate țările riverane să coopereze și să reabiliteze râul Iordan, elaborând și implementând politici axate pe obținerea de rezultate tangibile în gestionarea cererii de apă pentru gospodării și agricultură, în conservarea resurselor de apă și în gestionarea apelor uzate și a efluenților agricoli și industriali, precum și pe garantarea faptului că Iordanul inferior este alimentat cu o cantitate suficientă de apă dulce;

3.  salută cooperarea dintre comunitățile locale israeliene, iordaniene și palestiniene care se confruntă cu provocări similare legate de apă în zona Iordanului inferior; invită Israelul și Iordania să își onoreze pe deplin angajamentele asumate prin Tratatul de Pace cu privire la reabilitarea râului Iordan;

4.  salută inițiativa Ministerului Mediului din Israel de a elabora un plan de referință pentru dezvoltarea teritoriului în zona Iordanului inferior; îndeamnă guvernul Iordaniei și Autoritatea Palestiniană să lanseze inițiative similare în vederea adoptării de planuri de referință pentru reabilitarea secțiunilor râului care străbat teritoriile lor; subliniază importanța accesului tuturor părților interesate la râu și remarcă faptul că aceste planuri de referință ar putea reprezenta o bază pentru un plan regional general de reabilitare și de protejare a zonei Iordanului inferior;

5.  salută aplicarea unor metode și tehnologii avansate de gospodărire a apelor în Israel și îndeamnă la utilizarea echitabilă a acestor metode și la transferul tehnologiilor respective către toate țările din regiune; solicită comunității internaționale, inclusiv Uniunii Europene, să își intensifice eforturile vizând asigurarea unui sprijin financiar și tehnic suplimentar pentru proiectele cooperative din acest domeniu;

6.  solicită guvernelor Israelului, Iordaniei și Autorității Palestiniene să depună eforturi într-un spirit de cooperare pentru a salva Iordanul inferior și le îndeamnă să creeze, cu sprijinul Uniunii Europene, o comisie a bazinului Iordanului, care să fie deschisă participării și altor țări riverane;

7.  invită Consiliul, Comisia și statele membre ale UE să încurajeze și să sprijine un plan general vizând rectificarea situației critice a râului Iordan și furnizarea în continuare de sprijin tehnic și financiar pentru reabilitarea Iordanului, în special a zonei Iordanului inferior, și în cadrul Uniunii pentru Mediterana;

8.  subliniază încă o dată că problema gospodăririi apelor, în special o distribuție echitabilă a apei care respectă nevoile tuturor locuitorilor din regiune, are o importanță crucială pentru o pace durabilă și pentru stabilitate în Orientul Mijlociu;

9.  consideră, în același timp, că planurile de acțiune din cadrul politicii europene de vecinătate elaborate cu Israelul, Iordania și Autoritatea Palestiniană ar trebui să includă o trimitere clară și concretă la procesul de reabilitare a acestei zone; încurajează puternic Comisia să inițieze un studiu comun privind Iordanul;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, reprezentantului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, parlamentului și guvernului Iordaniei, parlamentului și guvernului Libanului, Președintelui Autorității Naționale Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian și guvernului și parlamentului Siriei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate