Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2091(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0249/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0249/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 21/09/2010 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0319

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 35k
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg
Az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az OLAF és a saját források felülvizsgálata
P7_TA(2010)0319A7-0249/2010

Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2010. június 15-én előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0320),

–  tekintettel a Tanács által 2010. szeptember 13-án megállapított, az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontra (13473/2010 – C7-0260/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0249/2010),

A.  mivel az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont módosítja az OLAF létszámtervét többletforrások biztosítása nélkül, valamint érinti a hagyományos saját forrásokkal (TOR, vagyis vámok és cukorilletékek), a héa- és GNI-alapokkal kapcsolatos előrejelzés felülvizsgálatát, a vonatkozó brit korrekciók és azok finanszírozásának költségvetésbe történő beállítását, valamint a Hollandia és Svédország általi 2010. évi GNI-befizetések csökkentése finanszírozásának felülvizsgálatát, amely megváltoztatja a tagállamoknak az EU-költségvetés saját forrásaihoz való hozzájárulásának megoszlását,

B.  mivel az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítás formális felvétele a 2010. évi költségvetésbe,

C.  mivel a Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta álláspontját,

1.  tudomásul veszi az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és utasítja elnökét, hogy nyilvánítsa véglegesen elfogadottnak az 4/2010. sz. költségvetés-módosítást, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL L 64., 2010.3.12.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat