Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2091(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0249/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0249/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 21/09/2010 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0319

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 35k
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un pašu resursu pārskatīšana
P7_TA(2010)0319A7-0249/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, III iedaļa ‐ Komisija (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2009. gada 17. decembrī(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 15. jūnijā (COM(2010)0320),

–  ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, ko tā sagatavoja 2010. gada 13. septembrī (13473/2010 – C7-0260/2010),

–  ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0249/2010),

A.  tā kā Padomes nostājā attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu paredzēts grozīt OLAF amatu sarakstu, neparedzot papildu finanšu apropriācijas, pārskatīt tradicionālo pašu resursu (TPR, t. i., muitas nodokļa un cukura nozares nodevas) un PVN un NKI bāzes prognozes, iekļaut budžetā un finansēt attiecīgo Apvienotās Karalistes atlaidi un pārskatīt Nīderlandes un Zviedrijas NKI iemaksu samazinājuma finansēšanu 2010. gadā, kā rezultātā mainās pašu resursu iemaksu ES budžetā sadalījums starp dalībvalstīm;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 2010. gada budžetā;

C.  tā kā Padome 2010. gada 13. septembrī pieņēma savu nostāju,

1.  pieņem zināšanai Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu bez grozījumiem un uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2010 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 64, 12.3.2010.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika