Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0170(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0195/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0195/2010

Viták :

PV 20/09/2010 - 16
CRE 20/09/2010 - 16

Szavazatok :

PV 21/09/2010 - 5.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0321

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 80k
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg
A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése ***I
P7_TA(2010)0321A7-0195/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0611),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0259/2009),

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. május 27-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az Európai Adatvédelmi Biztos 2010. február 4-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az EUMSz. 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7–0195/2010),

1.  első olvasatban elfogadja az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 132., 2010.5.21., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 21-én került elfogadásra a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0170

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 996/2010/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat