Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0036(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0231/2010

Předložené texty :

A7-0231/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0323

Přijaté texty
PDF 205kWORD 41k
Úterý, 21. září 2010 - Štrasburk
Dohoda ES-Pákistán o zpětném přebírání osob ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (08793/2009),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0106),

–  s ohledem na čl. 63 odst. 1 bod 3, písm. b) a na čl. 300 odst. 2 první pododstavec, první větu a čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0264/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05942/2010),

–  s ohledem na čl. 79 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) a písm. v) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0231/2010),

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přiloženo k tomuto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Pákistánské islámské republiky.


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Komise připomíná, že právní předpisy EU od členských států vyžadují, aby státním příslušníkům třetích zemí nacházejícím se na území členských států zabezpečily možnost požádat o mezinárodní ochranu, pokud si tak přejí učinit, a zejména, že Smlouva, podmínky pro přiznání postavení uprchlíka a směrnice o navracení jasně stanovují, že členské státy musejí respektovat zásadu nenavracení v souladu se svými mezinárodními závazky.

Komise rovněž připomíná, že členské státy EU jsou především povinny zajistit ve všech případech, aby nikdo nebyl navrácen v rozporu s článkem 3 Evropské úmluvy o lidských právech a článkem 19 Listiny základních práv Evropské unie, které státy zavazují k tomu, aby zajistily, že nevrátí osobu, které při návratu do země původu nebo transitu hrozí vážná újma.

Pákistán poskytl útočiště více než 3 milionům uprchlíků z Afghánistánu, čímž k přijímání uprchlíků přispěl více než řada dalších států OSN. I když Komise uznává výsledky Pákistánu v této oblasti, i nadále jej vyzývá, aby ratifikoval Ženevskou úmluvu o uprchlících (Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její protokol z roku 1967).

Komise má povinnost pravidelně informovat Evropský parlament o všech dohodách o zpětném přebírání osob uzavřených EU. Komise zejména:

   každých šest měsíců podá EP zprávu o uplatňování dohod o zpětném přebírání osob uzavřených EU, zejména s ohledem na probíhající činnost smíšených readmisních výborů,
   naváže vztahy s příslušnými mezinárodními organizacemi, jež jsou činné v Pákistánu, aby získala co nejvíce informací o situaci osob, jež byly na základě dohody s EU znovu přijaty do Pákistánu (Pákistánci, případně státní příslušníci třetích zemí).

Právní upozornění - Ochrana soukromí