Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0036(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0231/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0231/2010

Viták :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Szavazatok :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0323

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 38k
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg
Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás tervezetére (08793/2009),

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0106),

–  tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke első bekezdése 3. pontjának b) alpontjára és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0264/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05942/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikkének (3) bekezdésére és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0231/2010),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2..  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Pakisztáni Iszlám Köztársaság kormányának és parlamentjének.


MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság emlékeztet, hogy az uniós jogszabályok értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tagállamok területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok – amennyiben kívánják – nemzetközi védelemért folyamodhassanak, és hogy különösen a Szerződés és az elismerésről és a visszatérésről szóló irányelv egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak nemzetközi kötelezettségvállalásaikkal összhangban tiszteletben kell tartaniuk a visszaküldés tilalmának elvét.

A Bizottság arra is emlékeztet, hogy az EU tagállamai valamennyi esetben különösen azt kötelesek biztosítani, hogy a visszaküldés ne sértse meg az emberi jogokról szóló európai egyezmény 3. cikkét, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. cikkét, amelyek annak biztosítására kötelezik az államokat, hogy senkit se küldjenek vissza, aki valószínűleg súlyos sérelmet szenvedne származási vagy tranzitországába való visszatértekor.

Pakisztán az afganisztáni konfliktus következtében időnként több mint 3 millió menekültnek biztosított menedéket, és ily módon jobban hozzájárult a menekültek fogadásához, mint sok más ENSZ-tag. A Bizottság elismeri Pakisztán e területen elért teljesítményét, azonban továbbra is felszólítja Pakisztánt, hogy ratifikálja a menekültekről szóló genfi egyezményt (a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi ENSZ-egyezmény és annak 1967. évi jegyzőkönyve).

A Bizottság elkötelezi magát, hogy rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet valamennyi megkötött uniós visszafogadási megállapodásról. A Bizottság különösen:

   hathavonta tájékoztatja az EP-t az uniós visszafogadási megállapodások végrehajtásáról, különös tekintettel a Közös Visszafogadási Bizottságok folyó munkáira,
   kapcsolatba lép a Pakisztánban aktívan működő vonatkozó nemzetközi szervezetekkel, hogy minél több rendelkezésre álló információt gyűjtsön az uniós megállapodás értelmében Pakisztánba visszafogadott személyek (pakisztániak és adott esetben harmadik országbeli állampolgárok) helyzetéről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat