Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0036(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0231/2010

Texte depuse :

A7-0231/2010

Dezbateri :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Voturi :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0323

Texte adoptate
PDF 202kWORD 41k
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg
Acordul între CE și Pakistan privind readmisia ***
P7_TA(2010)0323A7-0231/2010
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 septembrie 2010 privind proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de acord între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (08793/2009),

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2009)0106),

–  având în vedere articolul 63 primul paragraf punctul (3) litera (b) și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0264/2009),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05942/2010),

–  având în vedere articolul 79 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0231/2010),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Islamice Pakistan.


ANEXĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia reamintește că legislația UE cere statelor membre să asigure că resortisanții țărilor terțe aflați pe teritoriul unui stat membru pot solicita protecție internațională dacă doresc acest lucru și că, în special, tratatul, Directiva privind condițiile necesare pentru acordarea azilului și returnările afirmă clar că statele membre trebuie să respecte principiul nereturnării, în conformitate cu obligațiile internaționale.

Comisia reamintește, de asemenea, că statele membre sunt în special obligate să asigure că, în toate cazurile, niciun caz de returnare nu este afectat prin încălcarea articolului 3 din Convenția europeană privind drepturile omului și a articolului 19 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care impune statelor să asigure că o persoană nu este returnată dacă această riscă să sufere vătămări grave la întoarcerea în țara de origine sau de tranzit.

Au fost situații în care Pakistan a acceptat peste 3 milioane de refugiați în urma conflictului din Afganistan, contribuind astfel la primirea refugiaților mai mult decât oricare alt stat membru al ONU. Recunoscând realizările Pakistanului în acest domeniu, Comisia este gata să continue să solicite Pakistanului să ratifice Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților (Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și protocolul din 1967).

Comisia se angajează să informeze regulat Parlamentul în legătură cu toate acordurile de readmisie încheiate de UE. Îndeosebi, Comisia:

   va raporta Parlamentului European din șase în șase luni în legătură cu acordurilor UE de readmisie, acordând o atenție specială activității curente a comitetelor mixte pentru readmisie;
   va stabili contacte cu organizațiile internaționale relevante active în Pakistan pentru a colecta cât mai multe informații referitoare la situația persoanelor readmise în Pakistan (atât pakistanezi cât și resortisanți ai țărilor terțe) în baza acordului UE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate