Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0048(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0248/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0248/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Szavazatok :

PV 22/09/2010 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0328

Elfogadott szövegek
PDF 220kWORD 60k
2010. szeptember 22., Szerda - Strasbourg
Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra
P7_TA(2010)0328A7-0248/2010

Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)00722010/0048(APP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2010)0072) („javaslat a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre”),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 312. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtandó egyetértésre irányuló kérelemre,

–  tekintettel az EUMSz. 311. és 312. cikkére,

–  tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel a 2009. november 12-i, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozatra, amely szerepel 2009. december 17-i, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló állásfoglalásának V. mellékletében is(2),

–  tekintettel az Európai Parlament 2009. november 12-i állásfoglalására a költségvetési kérdésekre vonatkozó átmeneti eljárási iránymutatásokról, tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésére(3),

–  tekintettel a Bizottság 2010. március 3-i, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2010)0071),

–  tekintettel a Bizottság 2010. március 3-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésre vonatkozó intézményközi megállapodásról szóló javaslatára (COM(2010)0073),

–  tekintettel a Tanács 2010. március 16-i következtetéseire az Unió 2011. évi költségvetéséről,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács részére készített, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodásban foglaltak érvényesüléséről szóló, 2010. április 27-i bizottsági jelentésre (COM(2010)0185),

–  tekintettel az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a 2010. május 20-án a 2007-2013-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban a Tanácshoz (O-0074/2010 - B7-0310/2010) és a Bizottsághoz (B7-0311/2010 - O-0075/2010) intézett kérdésekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság időközi jelentésére (A7-0248/2010),

A.  mivel az EUMSz. 312. cikke szerint a Tanács rendeletet fogad el a többéves pénzügyi keretről,

B.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2009. november 12-i, a költségvetési eljárásra a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozata kijelöli azon intézkedéseket, amelyek biztosítják az Unió tevékenységének folytonosságát és a zökkenőmentes átmenetet a költségvetési eljárás új, a Lisszaboni szerződés hatálybalépéséből következő jogi keretéhez,

C.  mivel a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre vonatkozó, fent említett javaslat, amelyet a Tanács nem fogadhat el a Parlament egyetértése nélkül, össze kívánja hangolni a jelenlegi intézményközi megállapodás rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés követelményeivel,

D.  mivel az EUMSz. 312. cikkének (5) bekezdése felhívja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a pénzügyi keret elfogadásának megkönnyítése érdekében,

E.  mivel a Lisszaboni Szerződés fontos új jogköröket ad az Európai Unió számára, például a külső fellépés (az Európai Unióról szóló szerződés 27. cikkének (3) bekezdése), a sport (az EUMSz. 156. cikke), az űrkutatás (az EUMSz. 189. cikke), az éghajlatváltozás (az EUMSz. 191. cikke), az energiapolitika (az EUMSz. 194. cikke), az idegenforgalom (az EUMSz. 195. cikke) és a polgári védelem (az EUMSz .196. cikke) területén,

F.  mivel az EUMSz. 311. cikkének értelmében az Uniónak biztosítania kell a célkitűzései eléréséhez és politikái véghezviteléhez szükséges eszközöket,

G.  mivel a jelenlegi intézményközi megállapodás 4. pontja rendelkezik a többéves pénzügyi keret - intézményközi megállapodás kiigazításáról abban az esetben, ha új, költségvetési hatással bíró szerződés lép életbe,

H.  mivel 2007 és 2009 között a jelenlegi többéves pénzügyi keret plafonértékeit még az Európai Unió – a Lisszaboni Szerződés által kijelölt – új célkitűzései nélkül is elérték vagy meghaladták a kiadások, bebizonyosodott, hogy nagyobb rugalmasság szükséges annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékonyan reagálhasson a sürgős beavatkozást igénylő és előre nem látott eseményekre,

I.  mivel az Európai Bizottság legutóbbi, 2012–2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi programozása (SEC(2010)0473) szerint – amely nem veszi figyelembe azon előre nem programozott kiadások különböző elemeit, amelyek továbbra is a költségvetési fejezeteken belül kerülnek finanszírozásra – az 1a. fejezet alatt elérhető tartalék kevesebb lesz évi 50 millió eurónál, az összes fejezet számára rendelkezésre álló tartalék 2012-ben 436 millió euró lesz, 2013-ban pedig 435 millió euró,

J.  mivel megtörténhet, hogy az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus jelentős hatást gyakorol a költségvetésre,

1.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék figyelembe a következő ajánlásokat:

   i. működjenek együtt az Európai Parlamenttel, hogy rövid időn belül elfogadásra kerülhessenek a Lisszaboni Szerződés költségvetési előírásait végrehajtó új eszközök, és vizsgálják felül a jelenlegi többéves pénzügyi keretet, pótlólagos forrásokat rendelve azon kezdeményezésekhez, amelyeket nem lehetett előre látni a jelenlegi TPK elfogadásakor;
   ii. maradéktalanul feleljenek meg az EUMSz. 312. cikke (3) bekezdésének, amely előírja, hogy a pénzügyi keretnek meg kell határoznia az éves költségvetési eljárás zavartalan lefolytatásához szükséges rendelkezéseket, valamint 312. cikke (5) bekezdésének, amely szerint „az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a pénzügyi keret elfogadására irányuló eljárás során mindvégig köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elfogadás megkönnyítése érdekében”;
   iii. maradéktalanul feleljenek meg az EUMSz. 311. cikkének, amely előírja, hogy az Uniónak gondoskodnia kell a céljai eléréséhez és politikái megvalósításához szükséges eszközökről, figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés által kitűzött új cselekvési területeket, többek közt a külső fellépés, a sport, az űrkutatás, az éghajlatváltozás, az energiapolitika, az idegenforgalom és a polgári védelem területét;
   iv. vonják le a szükséges következtetéseket abból a tényből, hogy már az új, Lisszabonhoz kapcsolódó igények megjelenése előtt is, a jelenlegi TPK utóbbi négy évében az éves költségvetéseket vagy csak a meglévő tartalékok felhasználásával lehetett elfogadni, vagy a jelenlegi intézményközi megállapodás által az olyan uniós prioritások finanszírozására kijelölt eszközökkel, mint például a Galileo, az európai gazdaságélénkítés terve vagy az élelmezésfinanszírozási eszköz, valamint hogy a jelenlegi pénzügyi keret plafonértékei alatt az időszak hátralévő részére még megmaradt becsült tartalékok rendkívül csekélyek;
   v. tartsák be a jelenlegi intézményközi megállapodás 4. pontját, amely szerint „amennyiben a 2007-2013-as többéves pénzügyi keret (a továbbiakban: pénzügyi keret) ideje alatt a Szerződés költségvetési hatással járó felülvizsgálatára kerülne sor, a szükséges kiigazításokat ennek megfelelően teszik meg”;
   vi. ismerjék el, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet arra kényszerítheti a költségvetési hatóságot, hogy erőfeszítéseket tegyen a jelenlegi költségvetés prioritásainak átértékelésére a kiemelt célok megfelelő finanszírozásának érdekében, szem előtt tartva ugyanakkor az uniós költségvetés európai hozzáadott értékét, mivel az a szolidaritás és hatékonyság megnyilvánulása, a máskülönben tagállami, regionális és helyi szinten szétszórt pénzügyi források összegyűjtése és közös használata révén; hangsúlyozzák azt is, hogy az uniós költségvetés kiadásainak túlnyomó része az Unió gazdasági növekedését serkentő, hosszú távú beruházásokat támogatja;
   vii. ismerjék fel, hogy az új szükségletekhez kapcsolódó kiadások nem fedezhetők átcsoportosítások vagy a prioritások megváltoztatása révén, és szükség van a TPK, valamint az intézményközi megállapodásban szereplő rugalmassági mechanizmusok felülvizsgálatára, ellentétben a Tanács 2010. március 16-án, a költségvetési iránymutatásokra vonatkozó következtetéseiben megfogalmazott álláspontjával, amelyet a soros elnökség is megerősített a B7-0310/2010 O-0074/2010 szóbeli kérdés 2010. június 15-i vitáján; emlékeztessenek továbbá arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán keletkező új szükségletek logikus módon megtakarításokat tesznek szükségessé tagállami és regionális szinten;
   viii. cselekedjenek a jelenlegi intézményközi megállapodáshoz csatolt 3. nyilatkozatnak megfelelően, amely teljes, széles körű felülvizsgálatot ír elő 2008/2009-ig, amely felöleli az uniós kiadások és források minden szempontját, és ne próbálják az új Szerződés által keletkező uniós kihívások/kompetenciák kezelését továbbra is a jelenlegi intézményközi megállapodás működésének szűk körű felülvizsgálatával megoldani, amely nélkülözi a politikai dimenziót;
   ix. ismerjék fel, hogy a Tanács és a Bizottság álláspontja a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban egyelőre ellentmond annak a ténynek, hogy folyamatosan új javaslatokkal állnak elő, amelyek új forrásokat igényelnek, mint például a „banánra vonatkozó megállapodás” és az ITER;
   x. fejezzék ki aggodalmukat a tagállamoknak azzal az új gyakorlatával kapcsolatban, hogy olyan európai politikákat vezetnek be, amelyeket az uniós költségvetésen kívüli forrásokból finanszíroznak; mérjék fel a kockázatot, amelyet az ezen politikák feletti demokratikus ellenőrzés hiánya és elégtelen legitimitásuk, továbbá az uniós költségvetésre vonatkozó globális fedezet elvének megsértése jelent, és a negatív hatást, amelyet ez a trend eredményezhet a szolidaritás elvét illetően;
   xi. tegyenek meg minden, a TPK felülvizsgálatához szükséges lépést, pótlólagos forrásokat bocsátva rendelkezésre az Európai Külügyi Szolgálat és más, a Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó prioritások számára, valamint olyan egyéb – különösen az 1a. „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” és a 4. „Az EU mint globális szereplő” fejezetbe tartozó kezdeményezések számára, amelyek uniós hozzáadott értéket teremtenek, lehetővé téve az unió számára, hogy teljesítse kötelezettségvállalásait, és megfeleljen a polgárok elvárásainak;
   xii. lássák be, hogy e felülvizsgálat nélkül a Parlament nem lesz képes elfogadni új ügynökségek létrehozására vonatkozó, vagy bármilyen más tanácsi kezdeményezést, hacsak nem tartalmaznak új forrásokat megjelölő javaslatokat;
   xiii. tegyenek erőfeszítéseket a nagyobb rugalmasság megteremtésére, ahogy a fent említett, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodásban foglaltak érvényesüléséről szóló Bizottsági jelentésben is szerepel;
   xiv. ismerjék fel a rugalmasság fontosságát a tartalékok és mozgásterek létrehozása érdekében, amelyek lehetővé teszik az Unió számára, hogy ki tudja elégíteni a pénzügyi keretben, a költségvetési fejezeteken belül és azok között jelentkező jelenlegi és jövőbeni szükségleteket, valamint a keret kialakításáról és felülvizsgálatáról folytatott tárgyalások során;
   xv. vegyék figyelembe, hogy a Parlament ragaszkodik a rugalmasság fokozásához és elegendő tartalék létrehozásához valamennyi kategória számára; valamint a rugalmassági eszköz révén rendelkezésre álló összeg növeléséhez és a forrásoknak a TPK egyes fejezetei közötti átcsoportosítására vonatkozó eljárás egyszerűsítéséhez;
   xvi. vegyék figyelembe, hogy a Parlament nem lesz hajlandó tárgyalásokat kezdeni olyan javaslatról, amely nem biztosítja a rugalmasság legalább jelenlegi szintjét a pénzügyi keretnek az uniós bruttó nemzeti jövedelem 0,03%-át meg nem haladó felülvizsgálata során (lásd a TPK-ról szóló rendeletre vonatkozó javaslat 8. cikkének (3) bekezdését);
   xvii. lássák be, hogy nem elégséges a pusztán technikai megközelítés a Lisszaboni Szerződés végrehajtásakor a költségvetés terén, és azt, hogy a Parlament egyetértéséhez elengedhetetlen a valódi, politikai tárgyalások késedelem nélküli megkezdése megfelelően magas, ha szükséges, a legmagasabb szinten;
   xviii. szenteljenek több figyelmet az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusnak a többéves pénzügyi keret elfogadása előtt, tekintettel a messzire nyúló költségvetési következményekre; fogadják el, hogy a költségvetési hatóság mindkét ága részt vegyen az ezen mechanizmus által a költségvetésre gyakorolt hatással foglalkozó döntésekben; egyezzenek bele, hogy az ezen mechanizmus által igényelt költségvetési forrásokat a TPK eseti felülvizsgálata révén finanszírozzák, biztosítandó, hogy a költségvetési hatóság megfelelő időben való bevonására sor kerüljön;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1.o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0115.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0067.
(4) HL L 118., .2010.5.12., 1. o. 1.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat