Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2120(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0250/2010

Predložena besedila :

A7-0250/2010

Razprave :

PV 21/09/2010 - 12
CRE 21/09/2010 - 12

Glasovanja :

PV 22/09/2010 - 5.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0329

Sprejeta besedila
PDF 195kWORD 34k
Sreda, 22. september 2010 - Strasbourg
Predlog premembe proračuna št. 7/2010: jamstvo Evropske unije v skladu s členom 122 PDEU - finančna pomoč državam članicam
P7_TA(2010)0329A7-0250/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. septembra 2010 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a Pogodbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 37 in 38 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor je bil dokončno sprejet 17. decembra 2009(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, ki ga je Komisija predstavila 12. julija 2010 (KOM(2010)0383),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2010, ki ga je Svet zavzel 13. septembra 2010 (13476/2010 – C7-0261/2010),

–  ob upoštevanju členov 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0250/2010),

A.  ker stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2010 zajema potrebne spremembe glede uvedbe nove proračunske postavke 01 04 01 03 za jamstvo, ki ga Evropska unija zagotavlja v skladu z določbami člena 122(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, in uvedbo ustreznega novega člena 8 0 2 na strani prihodkov,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 7/2010, da se ta prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2010,

C.  ker je Svet sprejel svoje stališče 13. septembra 2010,

1.  sprejme predlog spremembe proračuna št. 7/2010 v vednost;

2.  odobri nespremenjeno stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2010 in naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2010 dokončno sprejeta, ter poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 64, 12.3.2010.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov