Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0153/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0153/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Szavazatok :

PV 22/09/2010 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0331

Elfogadott szövegek
PDF 211kWORD 74k
2010. szeptember 22., Szerda - Strasbourg
A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása) ***I
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. szeptember 22- i jogalkotási állásfoglalása az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0664),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6–0515/2008),

–  tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. június 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2009. október 7-i véleményére(2),

–  tekintettel [a Tanács képviselőjének 2010. június 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0153/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 306., 2009.12.16., 22. o.
(2) HL C 79., 2010.3.27., 50. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek, valamint a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 1394/2007/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2008)0257

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1235/2010/EU rendelet.)


MELLÉKLET

A Bizottság nyilatkozata

„Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának besorolására vonatkozó kérésének eleget téve, valamint annak érdekében, hogy ne késleltesse e fontos javaslat elfogadását, a Bizottság újra közzéteszi az Európai Gyógyszerügynökség következő ügyvezető igazgatójának posztjára vonatkozó álláshirdetést, AD 14-es besorolás helyett immár AD 15-os besorolással.

A Bizottság szerint e kérdés rendezésére az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoportban az uniós ügynökségek szerepével kapcsolatban zajló horizontális megbeszélés a megfelelő fórum. E megbeszélés meg folyamatban van az intézményközi munkacsoportban, es ha az a fentiektől eltérő következtetésekkel zárul, akkor a jövőbeni közzétételek tekintetében a besorolás még módosulhat.„

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat