Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0257(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0153/2010

Texte depuse :

A7-0153/2010

Dezbateri :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Voturi :

PV 22/09/2010 - 5.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0331

Texte adoptate
PDF 286kWORD 46k
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
Farmacovigilența medicamentelor (modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004)***I
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0664),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0515/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 114 şi articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 10 iunie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2009(2),

–  având în vedere garanțiile prezentate de reprezentantul Consiliului în scrisoarea din 23 iunie 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7-0153/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziţia Parlamentului.

(1) JO C 306, 16.12.2009, p. 22.
(2) JO C 79, 27.3.2010, p. 50.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente și Regulamentul (CE) nr. ... 1394/2007 privind medicamentele pentru terapie avansată
P7_TC1-COD(2008)0257

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1235/2010.)


ANEXĂ

Declarația Comisiei

„În urma solicitării formulate de Parlamentul European și de Consiliu cu privire la gradul directorului Agenției Europene pentru Medicamente, Comisia, pentru a nu întârzia adoptarea acestei propuneri importante, se angajează să publice încă o dată anunțul de post vacant pentru funcția de director al Agenției Europene pentru Medicamente cu gradul AD15 în loc de AD14.

Comisia consideră că un cadru adecvat pentru tratarea acestui subiect este discuția orizontală în curs de desfășurare referitoare la rolul agențiilor UE, în cadrul grupului de lucru interinstituțional privind agențiile. Discuția pe această temă este deschisă în cadrul grupului de lucru interinstituțional privind agențiile, iar dacă această dezbatere ajunge la concluzii diferite privind nivelul adecvat al postului publicat, atunci gradul respectiv ar putea fi reexaminat pentru următoarele publicări ale postului în cauză.„

Aviz juridic - Politica de confidențialitate