23 януари 2014 г.
P7_TA(2010)0336(COR02)
ПОПРАВКА
на Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива)
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 104kWORD 47k
Правна информация - Политика за поверителност