2014 m. sausio 23 d.
P7_TA(2010)0336(COR02)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti minėtąją direktyvą)
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 107kWORD 47k
Teisinė informacija - Privatumo politika