23 januari 2014
P7_TA(2010)0336(COR02)
RECTIFICATIE
op Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 22 september 2010 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn)
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 96kWORD 46k
Juridische mededeling - Privacybeleid