23 stycznia 2014
P7_TA(2010)0336(COR02)
SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 22 września 2010 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy)
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 103kWORD 47k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności