23 ianuarie 2014
P7_TA(2010)0336(COR02)
RECTIFICARE
la Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale) și ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) (poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării directivei menţionate mai sus)
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 98kWORD 48k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate