Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0161(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0163/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0163/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Szavazatok :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 22/09/2010 - 5.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 86k
2010. szeptember 22., Szerda - Strasbourg
Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0576),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 44. cikkére, 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. cikkére, valamint 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0251/2009),

–  tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 50. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, valamint 114. cikkére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2010. március 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. március 18-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. szeptember 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0163/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 87., 2010.4.1., 1. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) Ez az álláspont a 2010. július 7-én elfogadott módosításokat helyettesíti (Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0269).


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló 2010/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0161

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2010/78/EU irányelv.)


MELLÉKLET

A Bizottság nyilatkozatai

A gyűjtőirányelv / a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítás

A Bizottság felülvizsgálja a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvet (MiFID), és szükség esetén javaslatot tesz az irányelv továbbfejlesztésére. A Bizottság ezzel összefüggésben megvizsgálja többek között azt, hogy hogyan javítható a kereskedés előtti, illetve utáni átláthatóság, ideértve a szabályozott piacokon megkívánt szabályokat és előírásokat, valamint megvizsgálja az irányelvnek a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításához szükséges esetleges módosításokat.

A Bizottság felülvizsgálja a piaci visszaélésről szóló irányelvet. A Bizottság ezzel összefüggésben megvizsgálja többek között az irányelvnek a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításához szükséges esetleges módosításokat.

A Bizottság felülvizsgálja a pénzügyi konglomerátumokról szóló irányelvet. A Bizottság ezzel összefüggésben megvizsgálja többek között az irányelvnek a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításához szükséges esetleges módosításokat.

Nyilatkozat az átláthatóságról szóló irányelv általános módosításáról / az országonkénti adatszolgáltatásról

A Bizottság közleményben kívánja értékelni annak megvalósíthatóságát, hogy egyes olyan részvénykibocsátók számára, amelyek értékpapírjait már bevezették a szabályozott piaci kereskedésbe és amelyek konszolidált beszámolót készítenek, előírják, hogy éves pénzügyi jelentésükben tegyék közzé a harmadik országokban folytatott tevékenységeikre vonatkozó kulcsfontosságú pénzügyi információkat. Az említett közleményben meghatározhatnák, hogy milyen típusú részvénykibocsátókra vonatkozzon ez a kötelezettség, hogy melyek lennének a befektetők és más érdekelt személyek számára hasznos pénzügyi információk, valamint azt, hogy milyen formában kellene közzétenni ezeket az információkat. A Bizottság kellően figyelembe vehetné a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által ebben a kérdésben elért eredményeket. A Bizottság az ESMA-val való konzultációt követően, 2011. szeptember 30-ig szándékozik elkészíteni a közleményt. A közlemény foglalkozhatna ezen intézkedések lehetséges hatásaival is, és a közlemény megállapításait figyelembe lehetne venni a 2004/109/EK irányelv felülvizsgálata során.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat