Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0161(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0163/2010

Predložena besedila :

A7-0163/2010

Razprave :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Glasovanja :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 22/09/2010 - 5.9
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Sprejeta besedila
PDF 280kWORD 102k
Sreda, 22. september 2010 - Strasbourg
Pristojnosti evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
POPRAVKI
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. septembra 2010 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0576),

–  ob upoštevanju člena 251(2) in člena 44, člena 47(2) ter členov 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0251/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 50, člena 53(1) ter členov 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 18. marca 2010(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. marca 2010(2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. septembra 2010, da bo odobril stališče Parlamenta, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0163/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju(3);

2.  upošteva izjave Komisije, priložene k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 87, 1.4.2010, str. 1.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(3) To stališče nadomešča spremembe, sprejete dne 7. julija 2010 (Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0269).


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 22. septembra 2010 z namenom sprejetja Direktive 2010/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)
P7_TC1-COD(2009)0161

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2010/78/EU.)


PRILOGA

Izjavi Komisije

Izjava o zbirni direktivi: prilagoditev Lizbonski pogodbi

Komisija pregleduje direktivo o trgih finančnih instrumentov in bo, če bo potrebno, predlagala njene izboljšave. V tem okviru bo med drugim preučila, kako bi bilo mogoče okrepiti preglednost pred in po trgovanju, vključno s pravili in ureditvami ki se zahtevajo od reguliranih trgov, ter kakršne koli spremembe, potrebne za prilagoditev direktive Lizbonski pogodbi.

Komisija pregleduje direktivo o zlorabi trga. V tem okviru bo med drugim preučila kakršne koli spremembe, potrebne za prilagoditev direktive Lizbonski pogodbi.

Komisija pregleduje direktivo o finančnih konglomeratih. V tem okviru bo med drugim preučila kakršne koli spremembe, potrebne za prilagoditev direktive Lizbonski pogodbi.

Izjava v zvezi s splošno spremembo direktive o preglednosti: poročanje po državah

Komisija namerava pripraviti sporočilo, v katerem bo ocenila izvedljivost zahteve, da naj bi nekateri izdajatelji delnic, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu in ki pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze, v letnih računovodskih poročilih objavili ključne finančne informacije o svojih dejavnostih v tretjih državah. V tem sporočilu bi lahko navedli vrsto izdajateljev delnic, za katere bi veljale te zahteve, finančne informacije, ki bi bile koristne za vlagatelje in druge zainteresirane strani, pa tudi način predstavitve teh informacij. Komisija bi lahko upoštevala napredek, ki ga je pri tem vprašanju dosegla Uprava za mednarodne računovodske standarde (IASB). Komisija namerava sporočilo pripraviti po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA), in sicer do 30. septembra 2011. V sporočilu bi lahko obravnavala tudi morebiten vpliv teh ukrepov in bi ga lahko upoštevala pri reviziji Direktive 2004/109/ES.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov