Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0141(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0167/2010

Indgivne tekster :

A7-0167/2010

Forhandlinger :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Afstemninger :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 22/09/2010 - 5.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 34k
Onsdag den 22. september 2010 - Strasbourg
Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici *
P7_TA(2010)0338A7-0167/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. september 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure - høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0500),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til forslag til Rådets forordning (05551/2010),

–  der henviser til artikel 127, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0014/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0167/2010),

1.  godkender forslaget til Rådets forordning som ændret den 7. juli 2010(1);

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre forslaget i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0275.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik