Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0141(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0167/2010

Texte depuse :

A7-0167/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 22/09/2010 - 5.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Texte adoptate
PDF 190kWORD 33k
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice *
P7_TA(2010)0338A7-0167/2010

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0500),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (05551/2010),

–  având în vedere articolul 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0014/2010),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0167/2010),

1.  aprobă propunerea de regulament al Consiliului astfel cum a fost modificată la 7 iulie 2010(1);

2.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0275.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate