Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0152(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0261/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0261/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/10/2010 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0342

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 35k
2010. október 7., Csütörtök - Brüsszel
A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet rendelkezéseinek kiterjesztése harmadik országok azon állampolgáraira, akik kizárólag állampolgárságuk miatt nem tartoznak még e rendelkezések hatálya alá ***II
P7_TA(2010)0342A7-0261/2010

Az Európai Parlament 2010. október 7-i jogalkotási állásfoglalása a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11160/4/2010 – C7–0208/2010),

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0439),

–  tekintettel az EK-Szerződés 63. cikkének (4) bekezdésére és 67. cikkére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0289/2007),

–  tekintettel 2008. július 9-i álláspontjára(1),

–  tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (7) bekezdésére, valamint 79. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól („gyűjtőjavaslat”) szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására (COM(2009)0665)(2),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. január 16-i véleményére(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0261/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően fogadták el;

3.  utasítja elnökét, hogy az EUMSz. 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 294. E, 2009.12.3., 259. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0126.
(3) HL C 151., 2008.6.17., 50. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat