Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0819(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0255/2010

Ingediende teksten :

A7-0255/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/10/2010 - 7.3
CRE 07/10/2010 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0344

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 30k
Donderdag 7 oktober 2010 - Brussel
Benoeming van een lid van de Rekenkamer van de Europese Unie (de heer Gijs M. de Vries − NL)
P7_TA(2010)0344A7-0255/2010

Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 2010 over de benoeming van Gijs M. de Vries tot lid van de Rekenkamer (C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 286, lid 2, van het WEU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0191/2010),

–  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole op haar vergadering van 27 september 2010 de kandidaat die de Raad heeft voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer, heeft gehoord,

–  gelet op artikel 108 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0255/2010),

A.  overwegende dat Gijs M. de Vries voldoet aan de in artikel 286, lid 1, van het WEU-Verdrag gestelde voorwaarden,

1.  brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Gijs M. de Vries tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmеde aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid