Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0137(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0256/2010

Indgivne tekster :

A7-0256/2010

Forhandlinger :

PV 06/10/2010 - 14
CRE 06/10/2010 - 14

Afstemninger :

PV 07/10/2010 - 9.2
CRE 07/10/2010 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0349

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 37k
Torsdag den 7. oktober 2010 - Bruxelles
Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser ***I
P7_TA(2010)0349A7-0256/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (KOM(2010)0256 – C7–0134/2010 – 2010/0137(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0256),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0134/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0256/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning vedtaget ved førstebehandlingen den 7. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
P7_TC1-COD(2010)0137

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1091/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik