Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2857(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0524/2010

Συζήτηση :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0350

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 306kWORD 70k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
Ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
P7_TA(2010)0350RC-B7-0524/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με ελλείψεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη ΛΔΚ, και ιδίως το ψήφισμα της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τον βιασμό ως έγκλημα πολέμου(1) και της 17ης Δεκεμβρίου 2009 για τη βία στη ΛΔΚ(2), σχετικά με τη σεξουαλική βία που ασκούν ένοπλες ομάδες και τη συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ· έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης της 7ης Μαΐου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη τη «Rapport préliminaire de la mission d'enquête du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés sur l'axe Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, du 30 juillet au 2 août 2010» (προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τους μαζικούς βιασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) που δημοσιεύτηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτόνου που υπεγράφη τον Ιούνιο 2000,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2009/769/ΚΕΠΠΑ της 19ης Οκτωβρίου 2009 που τροποποιεί την κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ για την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (SSR) και τη διασύνδεσή της με το σύστημα της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (EUPOL RD Congo),

–  έχοντας υπόψη την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή συμβουλών και συνδρομής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) (EUSEC RD Congo), που θεσπίστηκε τον Ιούνιο 2005 (κοινή δράση του Συμβουλίου 2005/355/ΚΕΠΠΑ της 2ας Μαΐου 2005),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1856 (2008) σχετικά με την εντολή της MONUC,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1925 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που διευκρινίζει την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην ΛΔΚ (MONUSC0 (Πρώην MONUC),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, το οποίο τονίζει την ευθύνη όλων των κρατών να δώσουν τέλος στην ατιμωρησία και να διώκουν τους υπεύθυνους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για εγκλήματα πολέμου, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχετικά με τη σεξουαλική και άλλη βία κατά γυναικών και κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη το νόμο για τη σεξουαλική βία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ το 2006 και ο οποίος αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της δίωξης των υποθέσεων βιασμού και στην επιβολή αυστηρότερων ποινών,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλίσει την συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων σε όλο το φάσμα της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες εταίρους και σε όλα τα επίπεδα,

–  έχοντας υπόψη το διορισμό, το Μάρτιο 2010, ενός Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ επί θεμάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 27ης Αυγούστου 2010, εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, και του Andris Piebalgs, Επιτρόπου της ΕΕ για την Ανάπτυξη σχετικά με την αναζωπύρωση της βίας στο Βόρειο Κίβου της ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 23ης Αυγούστου 2010 για τους πρόσφατους μαζικούς βιασμούς αμάχων από μέλη ενόπλων ομάδων στην ανατολική ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το ρόλο της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής των αποφάσεων αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) του ΣΑΗΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, με την τοποθέτηση ειδικευμένων συμβούλων για θέματα φύλου ή κομβικών σημείων, σε κάθε αποστολή διαχείρισης κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Atul Khare, Βοηθός του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι άνω των 500 ατόμων έπεσαν θύματα μαζικού βιασμού, περιλαμβανομένων νεαρών κοριτσιών, γυναικών ηλικίας έως και 75 ετών και μικρών αγοριών και κοριτσιών από τις 30 Ιουλίου 2010 έως τις 4 Αυγούστου 2010 στην περιοχή των ορυχείων του ανατολικού Κονγκό, επιθέσεις που καταλογίζονται στους αντάρτες και στις παραστρατιωτικές ομάδες,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σεξουαλικές επιθέσεις έλαβαν χώρα κοντά στο στρατόπεδο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που απέχει μόλις 20 μίλια από την πόλη Luvungi·λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι του ΟΗΕ φαίνεται πως γνώριζαν ότι οι αντάρτες είχαν καταλάβει την πόλη Luvungi και τα γύρω χωριά στο Ανατολικό Κονγκό μια ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων στις 30 Ιουλίου 2010 και ότι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν πληροφορήθηκε τους βιασμούς παρά μόνο δύο εβδομάδες αργότερα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή των ΗΕ στη ΛΔΚ (MONUSCO) έχει εντολή βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για να φέρει εις πέρας την εντολή προστασίας της, περιλαμβανομένης της ουσιαστικής προστασίας του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απειλούνται άμεσα από σωματική βία από την οποιανδήποτε ξένη ή κονγκολεζική ένοπλη ομάδα, να υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και να εξασφαλίσει την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένης κάθε μορφής σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την παρουσία της MONUSCO, οι μάχες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Κονγκό, της παραστρατιωτικής ομάδας Mai Mai, των μαχητών των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), του Λαϊκού Μετώπου για τη Δικαιοσύνη στο Κονγκό (FPJC) και του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA) έχουν στοιχίσει τη ζωή 6 εκατ. ατόμων από το 1998 και εξακολουθούν να προκαλούν, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδες θανάτους, ανυπόφορα δεινά, φτώχεια και εσωτερικό εκτοπισμό ατόμων κάθε μήνα, ενώ η κατάσταση στα στρατόπεδα των προσφυγών εξακολουθεί να χειροτερεύει,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιώτες του κονγκολέζικου στρατού έχουν εμπλακεί στο φόνο και τον βιασμό εκατοντάδων αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι βιασμοί, η βίαιη επιστράτευση πολιτών και παιδιών και οι σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, τόσο από ανταρτικά σώματα του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA) και των Δημοκρατικών Δυνάμεων Απελευθέρωσης της Ρουάντας (FDLR) όσο και από τον ίδιο τον κονγκολέζικο στρατό,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση του βιασμού ως πολεμικού όπλου έχει καταστεί ανατριχιαστικά κοινός τόπος στο ανατολικό Κονγκό όπου αναφέρθηκαν κατά το παρελθόν έτος τουλάχιστον 8 300 βιασμοί, ενώ σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος· ότι σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, τουλάχιστον 1 244 γυναίκες βιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2010 γεγονός που σημαίνει 14 κατά μέσο όρο βιασμούς σε ημερήσια βάση· ότι η σεξουαλική βία και η βασιζόμενη στο φύλο βία πρέπει πάντοτε να θεωρούνται έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικοί βιασμοί χρησιμοποιούνται από ένα φάσμα ένοπλων κινημάτων περιλαμβανομένου του τακτικού στρατού στη ΛΔΚ ως πολεμική τρομοκρατική τακτική και ως μέσο για την επίτευξη στρατιωτικών και οικονομικών στόχων· ότι οι γυναίκες δέχονται σκόπιμα επιθέσεις μπροστά στις οικογένειές τους ή σε όλους τους κατοίκους του χωριού τους προκειμένου να εμφυτευθεί ο τρόμος στην κοινωνία· ότι οι βιαιοπραγίες αυτές συχνά στοιχίζουν στις γυναίκες τη θέση τους στην κοινωνία, την ικανότητά τους να φροντίσουν τα παιδιά τους ακόμη δε και τη ζωή τους δεδομένου ότι συχνά μολύνονται με τον ιό του AIDS,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το γεγονός ότι οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές δεν διενεργούν αμερόληπτες έρευνες εις βάρος των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει ως αποτέλεσμα οι ομαδικοί βιασμοί και οι σεξουαλικές επιθέσεις να είναι κοινός τόπος για το λαό του Κονγκό ώστε να έχει δημιουργηθεί ένα είδος «αποδοχής» των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Κονγκό εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ, σε συνδυασμό με την έλλειψη πειθαρχίας και κατάλληλης εκπαίδευσης στις γραμμές του, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στο ρόλο του ο οποίος συνίσταται στην προστασία του πληθυσμού και την αποκατάσταση της ειρήνης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ παρατήρησαν αυξανόμενη καταπίεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ηγετών της αντιπολίτευσης, των θυμάτων και των μαρτύρων στη ΛΔΚ κατά το παρελθόν έτος, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, παράνομες συλλήψεις, διώξεις, απειλές από τηλεφώνου και επανειλημμένες κλητεύσεις στα γραφεία των υπηρεσιών πληροφοριών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκληματίας πολέμου Bosco Ntaganda εξακολουθεί να μην έχει συλληφθεί και αντίθετα έχει διοριστεί σε υψηλή θέση στις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των δυνάμεων του Κονγκό και της Ρουάντας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ· ότι ο πρώην ηγέτης του Κονγκό, Jean-Pierre Bemba Gombo, δικάζεται στο ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων βιασμούς,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο ορυκτών στην ΛΔΚ επιτρέπει σε πολλούς παράγοντες να εξακολουθούν να αγοράζουν ορυκτά από περιοχές που ελέγχονται από ανταρτικές ομάδες, χρηματοδοτώντας έτσι τις ομάδες αυτές και ότι τούτο αποτελεί παράγοντα τροφοδότησης και όξυνσης της σύγκρουσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόσφατα εγκριθείς νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες» αποτελεί μια προσπάθεια αποτροπής των αμερικανών καταναλωτών να αγοράζουν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που κατασκευάζονται από εταιρείες των ΗΠΑ οι οποίες χρησιμοποιούν ορυκτά που αγοράζονται από ορυχεία τα οποία ελέγχονται από τους αντάρτες· ότι ο νόμος ζητεί επίσης από τις αμερικανικές εταιρείες, περιλαμβανομένων επώνυμων κατασκευαστών ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, μεταποιητών ορυκτών και κοσμηματοπωλών, να αναφέρουν ετησίως στην Επιτροπή Ασφάλειας Συναλλαγών εάν χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους χρυσό, ταντάλιο, κολτάν ή κασσιτερίτη που είτε έχει εισαχθεί άμεσα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είτε έχει διοχετευθεί λαθραία μέσω των εννέα γειτονικών χωρών,

1.  καταδικάζει έντονα τους μαζικούς βιασμούς και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα μεταξύ 30ής Ιουλίου 2010 και 3ης Αυγούστου 2010 σε βάρος τουλάχιστον 500 γυναικών και παιδιών στην επαρχία του Βορείου Κίβου εκ μέρους των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), μιας ανταρτικής ομάδας Χούτου, και της πολιτοφυλακής Mai Mai, καθώς και σε άλλες περιοχές του Βόρειου και του Νότιου Κίβου·

2.  καλεί όλους τους παράγοντες να εντείνουν τον αγώνα κατά τις ατιμωρησίας και για τον άμεσο τερματισμό της βίας και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη ΛΔΚ, και ιδίως στο Βόρειο Κίβου· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες για να τερματιστεί η δραστηριότητα των τοπικών και ξένων ένοπλων ομάδων στα ανατολικά τμήματα της ΛΔΚ·

3.  καλεί τα ΗΕ και την κυβέρνηση του Κονγκό να διενεργήσουν αμερόληπτη και εις βάθος έρευνα και να φέρουν τους υπευθύνους για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το κονγκολέζικο και το διεθνές δίκαιο·

4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η MONUSCO δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την εντολή της και τους κανόνες εμπλοκής για να προσφέρει προστασία από τέτοιους μαζικούς βιασμούς και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ένοπλους γύρω από την ειρηνευτική της βάση· αναγνωρίζει ωστόσο ότι η παρουσία της παραμένει αναγκαία και ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει την εντολή της που συνίσταται στην πλήρη προστασία των απειλουμένων·

5.  καλεί το ΣΑΗΕ να λάβει επειγόντως όλα τα δυνατά μέτρα για την πραγματική πρόληψη περαιτέρω επιθέσεων σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και την παροχή ιατρικής, ανθρωπιστικής και άλλης βοηθείας στα θύματα· ζητεί την ουσιαστική εφαρμογή νέου «κώδικα συμπεριφοράς» της MONUSCO και τη δημιουργία μιας ομάδας παρακολούθησης αφιερωμένης στον έλεγχο της κατάστασης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για πολιτική λύση στην ένοπλη σύγκρουση· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ, σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και την Αφρικανική Ένωση, να φέρουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον πληθυσμό του ανατολικού Κονγκό, και όλες τις ένοπλες δυνάμεις στην ΛΔΚ να σταματήσουν τις επιθέσεις, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιστρέψουν αμέσως στον διάλογο της ειρηνευτικής διαδικασίας·

7.  ζητεί την άμεση αύξηση της συμμετοχής γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων της σύρραξης στη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων ως διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών και κατά την υλοποίηση των μέτρων επίλυσης της διένεξης·

8.  τονίζει ότι η αποκατάσταση και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος (ενσωματώνοντας μια διάσταση πρόληψης και προστασίας και καταπολεμώντας την ατιμωρησία σε σχέση με τη σεξουαλική βία) και η βοήθεια για την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων βοηθείας που πρέπει να χρηματοδοτηθούν· ζητεί στο πλαίσιο αυτό οι υποθέσεις μαζικών βιασμών στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

9.  τονίζει ότι βασική ανθρωπιστική προτεραιότητα στη ΛΔΚ θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός πραγματικού εθνικού στρατού· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητες η εκπαίδευση και η καταβολή αξιοπρεπών μισθών προκειμένου να μεταρρυθμιστεί ο στρατός του Κονγκό και να βελτιωθεί η πειθαρχία του·

10.  καλεί το κοινοβούλιο της ΛΔΚ να δημιουργήσει την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, ως ένα πρώτο βήμα για την έγκριση νόμου σχετικά με την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας και των δημοσιογράφων·

11.  καλεί τις χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο δέσμευσης προκειμένου να προωθήσουν από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή με τον υφιστάμενο περιφερειακό μηχανισμό και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην συμφιλίωση, την ανθρώπινη ασφάλεια, την καλύτερη δικαστική λογοδοσία και την επιστροφή και ενσωμάτωση των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των αποστολών EUSEC RD και EUPOL RD· ζητεί να εφαρμοστεί πλήρως η διάσταση του φύλου στις κοινές επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας· ζητεί σχετικά να ληφθεί περισσότερο υπόψη η διάσταση αυτή στις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα δεδομένου ότι η ΕΕ μπορεί να προσδώσει σημαντική «προστιθέμενη αξία» ως βασικός παράγοντας σε σχέση με τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και στην πρόληψη των συγκρούσεων·

13.  εκφράζει τη λύπη του για τις εντεινόμενες βιαιοπραγίες κατά εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας και αποτίει φόρο τιμής στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για το εξαιρετικά δυσχερές έργο που προσφέρουν επί τόπου υπό άκρως ανασφαλείς συνθήκες·

14.  χαιρετίζει την έγκριση του νέου αμερικανικού νόμου περί «Ορυκτών από Εμπόλεμες Περιοχές» και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση αυτή· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ότι πρέπει να εφαρμόσει πλήρως και την Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI) και να συμμορφωθεί με αυτήν προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας της· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς στη ΛΔΚ, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλει στην κατάχρησή τους·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, την ΚΑΜΑ, τις κυβερνήσεις της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, συμπεριλαμβανομένων της ΛΔΚ και της Ρουάντας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστή της Έκτακτης Βοήθειας, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 83.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0118.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0372.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου