Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2857(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0524/2010

Rozpravy :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Hlasovanie :

PV 07/10/2010 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0350

Prijaté texty
PDF 227kWORD 65k
Štvrtok, 7. októbra 2010 - Brusel
Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike
P7_TA(2010)0350RC-B7-0524/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike, najmä na uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike a systematickom znásilňovaní ako vojnovom zločine(1) a zo 17. decembra 2009 o násilí v Konžskej demokratickej republike(2), ktoré sa týkajú sexuálneho násilia páchaného ozbrojenými skupinami a pretrvávajúceho porušovania ľudských práv v Konžskej demokratickej republike, so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru/obnove krajín(3),

–  so zreteľom na Predbežnú správu vyšetrovacej misie spoločného úradu Organizácie Spojených národov pre ľudské práva o rozsiahlom znásilňovaní a inom porušovaní ľudských práv koalíciou ozbrojených skupín na osi Kibua – Mpofi na území Walikale v provincii Severného Kivu od 30. júla do 2. augusta 2010, ktorá bola uverejnená 24. septembra 2010,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–  so zreteľom na závery Rady z 27. októbra 2009 o regióne Veľkých jazier,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii na východe Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2009/769/SZBP z 19. októbra 2009, ktorou sa mení dopĺňa jednotná akcia Rady 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Kongo),

–  so zreteľom na misiu pre reformu sektora bezpečnosti EUSEC RD Congo, zriadenú v júni 2005 (jednotná akcia Rady 2005/355/SZBP z 2. mája 2005 o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR)),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1856 (2008) o mandáte misie OSN v KDR (MONUC),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1925 (2010), ktorá stanovuje mandát misie OSN v KDR (MONUSCO) (predtým MONUC),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti a na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1888 (2009) o sexuálnom násilí páchanom na ženách a deťoch v ozbrojených konfliktoch, ktorá zdôrazňuje zodpovednosť všetkých štátov za skoncovanie s beztrestnosťou a trestné stíhanie páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane zločinov súvisiacich so sexuálnym a iným násilím páchanom na ženách a dievčatách,

–  so zreteľom na nový zákon o sexuálnom násilí, ktorý prijal parlament Konžskej demokratickej republiky v roku 2006 a ktorého cieľom bolo urýchlenie trestného stíhania za prípady znásilnenia a ukladanie prísnejších trestov,

–  so zreteľom na Akčný plán Rady EÚ pre rodovú rovnosť v rámci rozvojovej spolupráce, ktorý by mal zaručiť uplatňovanie rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spolupráce EÚ s partnerskými štátmi,

–  so zreteľom na vymenovanie osobitných predstaviteľov generálneho tajomníka OSN pre sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch v marci 2010,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Catheriny Ashtonovej, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a pána Andrisa Piebalgsa, komisára pre rozvoj EÚ, z 27. augusta 2010 o opätovnom prepuknutí násilností v Severnom Kivu (KDR),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o nedávnom masovom znásilňovaní civilných obyvateľov členmi ozbrojených skupín vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky z 23. augusta 2010,

–  so zreteľom na úlohu krízového manažmentu EÚ pri vykonávaní rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820 v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá spočíva v prideľovaní špecializovaných poradcov pre rodové otázky alebo zriaďovaní kontaktných miest v každej misii v oblasti krízového manažmentu na celom svete,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Atul Khare, zástupca generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie, informoval Bezpečnostnú radu OSN o tom, že viac než 500 osôb, medzi ktorými boli mladé dievčatá, ženy vo veku až 75 rokov a bábätká oboch pohlaví, sa stalo od 30. júla 2010 do 4. augusta 2010 obeťami masového skupinového znásilnenia v baníckej oblasti východného Konga, pričom z týchto útokov boli obvinené skupiny povstalcov a ozbrojené skupiny,

B.  keďže tieto sexuálne útoky boli spáchané v blízkosti tábora mierových síl OSN, ktorý sa nachádza len 30 kilometrov od mesta Luvungi, keďže pracovníci OSN podľa všetkého vedeli o tom, že vzbúrenci obsadili Luvungi a okolité obce vo východnom Kongu deň po začiatku útokov 30. júla 2010, pričom vedenie OSN v New Yorku sa o útokoch dozvedelo až dva týždne neskôr,

C.  keďže misia OSN v KDR (MONUSCO) má podľa kapitoly VII charty OSN mandát na použitie všetkých prostriedkov nevyhnutných na uskutočnenie svojho ochranného mandátu vrátane účinnej ochrany civilných osôb, humanitárnych pracovníkov a ochrancov ľudských práv, ktorým hrozí bezprostredné riziko fyzického násilia zo strany ktorejkoľvek zahraničnej alebo konžskej ozbrojenej skupiny, a na podporu vlády v jej úsilí bojovať proti beztrestnosti a zabezpečiť ochranu civilných osôb pred porušeniami medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva vrátane všetkých foriem sexuálneho a rodovo podmieneného násilia,

D.  keďže boje medzi konžskou armádou, ozbrojenou skupinou Mai-Mai, bojovníkmi Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR), Ľudovým frontom za spravodlivosť v Kongu (FPJC) a Božou armádou odporu (LRA) si od roku 1998 napriek prítomnosti misie MONUSCO vyžiadali životy 6 miliónov osôb a aj v súčasnosti každý mesiac priamo či nepriamo zapríčiňujú úmrtie tisícok osôb, neznesiteľnú mieru utrpenia a biedy, či vnútorné vysídľovanie, zatiaľ čo dochádza k neustálemu zhoršovaniu situácie v utečeneckých táboroch,

E.  keďže jestvuje podozrenie o zapojení vojakov konžskej armády do zabíjania a znásilňovania stoviek civilných osôb, keďže znásilnenia, násilný nábor civilných osôb a detí do armády a závažné porušenia ľudských práv vo východnej časti KDR, za ktoré sú zodpovedné povstalecké jednotky LRA, bojovníci FDLR, ako aj samotná konžská armáda, naďalej pokračujú,

F.  keďže znásilňovanie ako spôsob vedenia vojny je vo východnom Kongu šokujúco na dennom poriadku, pričom minulý rok bolo, podľa OSN, ohlásených 8300 prípadov znásilnení a mnoho prípadov nebolo nahlásených; keďže podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov bolo v prvom štvrťroku 2010 ohlásených 1244 znásilnení žien, čo predstavuje priemer 14 znásilnení za deň, keďže sexuálne a rodovo podmienené násilie sa za každých okolností považujú za vojnový zločin a zločin proti ľudskosti,

G.  keďže systematické znásilňovanie využívajú mnohé ozbrojené skupiny vrátane oficiálnej armády KDR ako súčasť taktickej vojny teroru a ako prostriedok na splnenie vojenských a hospodárskych cieľov, keďže ženy sú cielene napádané pred očami svojich rodinných príslušníkov alebo všetkých obyvateľov ich obce, s cieľom šíriť v spoločnosti pocit strachu, keďže na základe týchto násilných činov strácajú ženy často svoje miesto v spoločnosti, nie sú schopné sa starať o svoje deti a často krát sú dokonca nakazené vírusom AIDS,

H.  keďže civilní ani vojenskí prokurátori nevedú nestranné vyšetrovania voči osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv, čo vedie k tomu, že skupinové znásilnenia a sexuálne útoky sa stali pre obyvateľov Konga bežnou realitou, čím sa vytvorilo akési ovzdušie „zmierenia sa“ s porušovaním ľudských práv v tejto oblasti,

I.  keďže konžská armáda naďalej nemá k dispozícii dostatočné ľudské, technické a finančné zdroje potrebné na plnenie svojich úloh vo východných provinciách KDR, čo spolu s nedostatočnou disciplínou a výcvikom v jej radoch ďalej oslabuje jej pozíciu pri ochrane obyvateľstva a pri opätovnom nastoľovaní mieru,

J.  keďže mnohé mimovládne organizácie za posledný rok v KDR zaznamenali zvýšený útlak obhajcov ľudských práv, novinárov, vedúcich predstaviteľov opozície, obetí a svedkov vrátane nezákonných zadržaní, stíhaní, telefonických vyhrážok a opakovaných predvolaní na pracoviská spravodajských služieb,

K.  keďže doposiaľ nebol zatknutý vojnový zločinec Bosco Ntaganda, ktorý bol naopak menovaný do vedúcej funkcie v rámci spoločných vojenských operácií konžských a rwandských ozbrojených síl vo východnej KDR, keďže bývalý konžský vodca Jean-Pierre Bemba Gombo bol postavený pred Medzinárodný trestný súd za vojnové zločiny vrátane znásilnenia,

L.  keďže nezákonné obchodovanie s nerastnými surovinami v KDR umožňuje mnohým aktérom pokračovať v kupovaní nerastných surovín z oblastí ovládaných skupinami rebelov, a tým financovať tieto povstalecké skupiny, čo je jeden z faktorov podnecujúcich a prehlbujúcich konflikt,

M.  keďže podstatou zákona o „nerastoch z konfliktných oblastí“, ktorý bol nedávno prijatý v USA, je zabrániť spotrebiteľom v USA kupovať mobilné telefóny, počítače a ďalšie špičkové technológie, ktoré vyrábajú americké spoločnosti s využitím nerastov pochádzajúcich z baní kontrolovaných rebelmi; keďže zákon tiež žiada americké firmy vrátane značkových výrobcov spotrebnej elektroniky, spracovateľov nerastov a klenotníckych spoločností, aby každoročne informovali Komisiu pre burzu a cenné papiere v prípade, že sa na ich výrobu využíva zlato, tantal, coltan alebo cínovec, ktorý bol priamo dovezený z Konžskej demokratickej republiky alebo bol prepašovaný cez niektorý z jej deviatich susediacich štátov,

1.  dôrazne odsudzuje masové znásilňovanie a ďalšie porušovania ľudských práv najmenej 500 žien v provincii Severné Kivu od 30. júla 2010 do 4. augusta 2010, za ktoré nesú zodpovednosť Demokratické sily za oslobodenie Rwandy (FDLR), vzbúrenci z kmeňa Hutuov a ozbrojenci Mai-Mai, ako aj v iných regiónoch Severného a Južného Kivu;

2.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zintenzívnili boj proti beztrestnosti, a na okamžité zastavenie násilia a porušovania ľudských práv na východe KDR; zdôrazňuje potrebu vyvinúť ďalšie úsilie na zastavenie pôsobenia miestnych a zahraničných ozbrojených skupín na východe KDR;

3.  vyzýva OSN a vládu KDR, aby vykonali nestranné a podrobné vyšetrovania udalostí, aby zabezpečili, že osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva budú zodpovedné a trestne stíhané podľa konžského a medzinárodného práva;

4.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že misia OSN MONUSCO nemohla využiť svoj mandát a pravidlá svojho pôsobenia na poskytnutie ochrany pri tomto rozsiahlom znásilňovaní a inom porušovaní ľudských práv pri ozbrojených pohyboch v blízkosti svojej mierovej základne; uznáva však, že prítomnosť misie je naďalej potrebná, a žiada, aby sa podnikli všetky možné kroky na to, aby mohla v plnej miere vykonávať svoj mandát, t. j. chrániť osoby nachádzajúce sa v ohrození;

5.  vyzýva Bezpečnostnú Radu OSN, aby urýchlene prijala všetky možné opatrenia s cieľom reálne zabrániť všetkým ďalším útokom na civilné obyvateľstvo vo východných provinciách KDR a poskytnúť obetiam lekársku, právnu, sociálnu, humanitárnu a ďalšiu pomoc; žiada účinné zavedenie nového „kódexu správania“ misie MONUSCO a vytvorenie skupiny na následné monitorovanie ľudských práv;

6.  zdôrazňuje naliehavú potrebu politického riešenia ozbrojeného konfliktu; vyzýva vládu KDR, aby v úzkej spolupráci s medzinárodným spoločenstvom a AÚ poskytla ľuďom vo východnom Kongu bezpečnosť a stabilitu, a zároveň vyzýva všetky ozbrojené skupiny v KDR, aby skončili so všetkými útokmi, dodržiavali ľudské práva a okamžite sa vrátili k dialógu o mierovom procese;

7.  vyzýva na okamžitú zvýšenú účasť žien na všetkých iniciatívach zameraných na nájdenie riešení konfliktu v KDR vrátane mediácie, rokovaní a vykonávania opatrení na riešenie konfliktu;

8.  zdôrazňuje, že ťažiskom financovaných programov pomoci musia byť obnova a reforma súdnictva (ktorých súčasťou budú hľadiská prevencie a ochrany a boj proti beztrestnosti v prípade sexuálneho násilia), ako aj pomoc obetiam a ich reintegrácia; v tejto súvislosti požaduje, aby boli prípady hromadného znásilňovania na východe KDR predložené Medzinárodnému trestnému súdu;

9.  zdôrazňuje, že kľúčovou prioritou v humanitárnej oblasti v KDR je vytvorenie skutočnej národnej armády; opäť pripomína, že podmienkou reformy konžskej armády a zlepšenia jej disciplíny je výcvik a poskytnutie slušných miezd;

10.  žiada parlament KDR, aby vytvoril národnú komisiu pre ľudské práva, ktorej existencia sa predpokladá v ústave, ako krok predchádzajúci prijatiu zákona o ochrane obetí a svedkov porušení ľudských práv, aktivistov za ľudské práva a humanitárnych pracovníkov a novinárov;

11.  vyzýva krajiny regiónu Veľkých jazier, aby sa naďalej rovnako intenzívne usilovali o spoločnú podporu mieru a stability v regióne prostredníctvom existujúcich regionálnych mechanizmov a aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti regionálneho hospodárskeho rozvoja, pričom by mali osobitnú pozornosť venovať zmiereniu, bezpečnosti osôb, väčšej súdnej zodpovednosti, utečencom a návratu a integrácii utečencov a vnútorne vysídlených osôb;

12.  žiada Európsku úniu a členské štáty, aby podporovali činnosti misií EUSEC RD a EUPOL RD; vyzýva na úplné začlenenie rodového hľadiska do operácií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; v tomto smere požaduje obohatiť civilné a vojenské misie o výrazný rodový aspekt s cieľom zvýšiť ich operačnú účinnosť, keďže EÚ môže priniesť významnú „pridanú hodnotu“, ako kľúčový faktor riešenia ženských otázok v ozbrojených konfliktoch, ako aj v rámci ich prevencie;

13.  odsudzuje stále častejšie akty násilia voči humanitárnym pracovníkom a vzdáva hold veľmi ťažkej práci, ktorú humanitárne organizácie vykonali na tomto území vo veľmi nebezpečných podmienkach;

14.  víta prijatie nového zákona o „nerastoch z konfliktných oblastí“ v USA a žiada Komisiu a Radu, aby preskúmali legislatívnu iniciatívu v tomto zmysle; žiada vládu KDR, aby v plnom rozsahu uplatňovala iniciatívu pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) a tým zvýšila transparentnosť a podporila dobrú správu v odvetví ťažobného priemyslu; vyzýva Radu a Komisiu, aby zintenzívnili boj proti korupcii v KDR, pretože korupcia ešte väčšmi oslabuje ľudské práva a prispieva k ich porušovaniu;

15.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/Vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, inštitúciám Africkej únie, SADC, vládam štátov regiónu Veľkých jazier vrátane KDR a Rwandy, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnej zástupkyni generálneho tajomníka OSN pre sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch, zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátorovi núdzovej pomoci OSN, Bezpečnostnej rade OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 83.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2009)0118.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2009)0372.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia