Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0217/2010

Indgivne tekster :

A7-0217/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/10/2010 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0358

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg
Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen ***I
P7_TA(2010)0358A7-0217/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (KOM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0065),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0068/2010),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 29. september 2010 gav tilsagn om at vedtage forslaget, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0217/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen
P7_TC1-COD(2010)0041

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1090/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik