Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0054(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0263/2010

Texte depuse :

A7-0263/2010

Dezbateri :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Voturi :

PV 20/10/2010 - 4.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0368

Texte adoptate
PDF 282kWORD 39k
Miercuri, 20 octombrie 2010 - Strasbourg
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă ***I
P7_TA(2010)0368A7-0263/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 octombrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0085),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0086/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curţii de Conturi din 29 aprilie 2010(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 13 octombrie 2010, de a aproba poziţia Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru control bugetar desfășurate în temeiul articolului 51 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0263/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 145, 3.6.2010, p. 4.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 octombrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european de acțiune externă
P7_TC1-COD(2010)0054

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1081/2010)


ANEXĂ

Declarația Comisiei

Comisia va aborda chestiunea Fondului european de dezvoltare în vederea integrării fondului în bugetul Uniunii Europene în cadrul propunerilor sale privind viitorul cadru financiar multianual.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate