Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2094(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0283/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0283/2010

Viták :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0370

Elfogadott szövegek
PDF 206kWORD 39k
2010. október 20., Szerda - Strasbourg
A 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: II. szakasz – Európai Tanács és Tanács – III. szakasz – Bizottság – X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
P7_TA(2010)0370A7-0283/2010

Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2010. június 17-én előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0315),

–  tekintettel a Tanácsnak a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló, 2010. szeptember 13-i álláspontjára (13475/2010 – C7−0262/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0283/2010),

A.  mivel ezen költségvetési módosítás a harmadik, és egyben utolsó darabja az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásáról szóló politikai megállapodás és az azt követő tanácsi határozat végrehajtásához szükséges jogszabálycsomagnak, amelynek másik két eleme a költségvetési rendelet és a Személyzeti szabályzat módosítása,

B.   mivel az EKSZ létrehozását a költséghatékonyság, a költségvetési semlegesség, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek kell vezérelniük, figyelembe véve ugyanakkor a gazdasági válság államháztartásra és költségvetési szigor szükségességére gyakorolt hatásait,

C.   mivel ezenkívül minden erőfeszítést meg kell tenni az átfedések és a lehetséges hatáskörbeli ütközések elkerülése érdekében, különösen mivel ez nemcsak kevésbé hatékony külpolitikát, hanem a szűkös költségvetési források nem hatékony felhasználását is eredményezné,

D.   mivel a 2011-es szükségleteket a 2011-es költségvetéshez fűzött 1/2010. sz. módosító indítvány fedezi, amelyet a 2011-es évi általános költségvetési eljárásba foglalnak majd bele,

E.   mivel a szükséges források nagy részét egyszerűen átcsoportosítják az Európai Tanácsra, a Tanácsra és a Bizottságra vonatkozó szakaszok alól, ám személyzet és szerződéses alkalmazottak tekintetében korlátozott mennyiségű új forrást is igényelnek,

F.   mivel ezen 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet ezt a költségvetési kiigazítást hivatalosan a 2010-es költségvetésbe vezeti majd be, beleértve egy külön új X. szakasz létrehozását, ami része a politikai megállapodásnak,

G.   mivel szavatolni a kell a Parlament költségvetési mentesítéssel kapcsolatos jogait,

H.   mivel ismételten emlékeztetni kell arra, hogy az EU számára létfontosságú, hogy külügyi eszközeinek teljes skáláját egységes struktúrában működtethesse, és mivel ezen álláspont politikai célja az, hogy biztosítsa a 2010-es költségvetési forrásokat e struktúra létrehozásához annak kezdeti szakaszában,

I.  mivel a Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta álláspontját,

1.  tudomásul veszi a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2010. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL L 64., 2010.3.12.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat