Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2932(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0549/2010

Forhandlinger :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0390

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 58k
Torsdag den 21. oktober 2010 - Strasbourg
Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov
P7_TA(2010)0390RC-B7-0549/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om menneskerettighedssituationen i Nordkaukasus (Den Russiske Føderation) og retssagen mod Oleg Orlov

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland(1),

–  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 16. december 2009 gav Sakharov-prisen til Oleg Orlov, Sergei Kovalev og Lyudmila Alexeyeva som repræsentanter for menneskerettighedscentret Memorial og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i Rusland,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den bliver erstattet af en ny aftale,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny aftale om etableringen af en ny samlet ramme for forbindelserne mellem EU og Rusland,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere og FN's erklæring om individers og samfundsgruppers ret og pligt til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og medunderskriver af FN-erklæringer har forpligtet sig til at fremme og beskytte menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne,

B.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har omkring 20 000 sager fra Den Russiske Føderation til behandling, hovedsageligt fra Nordkaukasus; der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i over 150 afgørelser har fundet Den Russiske Føderation skyldig i alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i regionen, og understreger betydningen af øjeblikkelig og fuldstændig gennemførelse af disse afgørelser,

Menneskerettighedssituationen i Nordkaukasus

C.  der henviser til, at situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Nordkaukasus, især i Den Tjetjenske Republik, Ingusjetien og Dagestan er alarmerende; der henviser til, at uafhængige journalister, borgeraktivister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i regionen ofte har været udsat for trusler og voldshandlinger, forfølgelse og intimidering, og at ordensmagten har begrænset eller indskrænket deres aktiviteter; der henviser til, at dem, der overtræder menneskerettighederne, stadig ikke straffes, og at retsstatsprincipperne fortsat krænkes; der henviser til, at civilbefolkningen vedblivende udsættes for vold fra både bevæbnede oppositionsgruppers og fra ordensmagtens side; der henviser til den udbredte brug af tortur, mishandling og vilkårlig tilbageholdelse og til den betydning, som ngo'er, der er uafhængige af nationale regeringer, har for civilsamfundets udvikling,

D.  der henviser til det generelle klima af frygt, der hersker i Tjetjenien på trods af de unægtelig gode resultater for så vidt angår genopbygningen og den klare forbedring af regionens infrastruktur; der henviser til, at situationen på menneskerettighedsområdet og den måde, retssystemet og de demokratiske institutioners fungerer på, stadig giver anledning til virkelig alvorlig bekymring,

E.  der henviser til, at den løbende forsvinden af regeringsmodstandere og menneskerettighedsforkæmpere stadig i vid udstrækning forbliver ustraffet og ikke efterforskes med den fornødne grundighed,

F.  der henviser til, at der trods den konstruktive dialog mellem myndighederne og civilsamfundet i Ingusjetien, som har fundet sted efter, at den nye præsident overtog magten, siden 2009 er sket en bekymrende opblussen af volden, hvilket i visse tilfælde har ført til mord og forsvinden af regeringsmodstandere og journalister, uden at der på nuværende tidspunkt er rejst anklager mod nogen,

G.  der henviser til, at et stigende antal forsvundne borgere fra Kaukasus tilsyneladende er blevet bortført i andre russiske områder; der henviser til, at opholdsstedet for Ali Dzhaniev, Yusup Dobriev, Yunus Dobriev og Magomed Adzhiev siden den 28. december 2009 i Skt. Petersborg har været ukendt, mens opholdsstedet for fem andre mennesker, Zelimkhan Akhmetovich Chibiev, Magomed Khaybulaevich Israpilov, Dzhamal Ziyanidovich Magomedov, Akil Dzhavatkhanovich Abdullaev og Dovar Nazimovich Asadov, hvoraf de 3 har bopæl i Kaukasus, har været ukendt siden natten mellem den 24. og 25. september 2010, da de tog hen til den historiske moske i Moskva,

H.  der henviser til, at der stadig befinder sig omkring 80 000 internt fordrevne personer i Nordkaukasus mere end 18 efter, at de blev tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af den række krige, der brød ud mellem Ingusjetien og Nordossetien i 1992 og i Tjetjenien i 1994 og 1999; der henviser til, at disse personer har problemer med indkvartering, med forlængelse af deres opholdstilladelse, hvilket begrænser deres adgang til sociale ydelser, med fornyelse af interne identitetspapirer og med at opnå status som tvungne immigranter, hvilket de har brug for til at søge om arbejde og sociale ydelser,

I.  der henviser til, at præsident Jerzy Buzek den 3. september 2010 udtrykte dyb sympati med familierne til ofrene for Beslan-tragedien og indtrængende opfordrede præsidenten for Den Russiske Føderation til at sikre fuld overholdelse af deres rettigheder, samt at sandheden bag begivenhederne i september 2004 endelig slås fast,

J.  der henviser til, at brug af vilkårlig vold mod civilbefolkningen aldrig vil kunne retfærdiggøres,

K.  tager til efterretning, at repræsentanter for det russiske og internationale civilsamfund har taget initiativ til at oprette Natalia Estemirova-dokumentationscentret for mulige krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedsovertrædelser begået under krigene i Tjetjenien,

Retssagen mod Oleg Orlov

L.  der henviser til, at det arbejde, der udføres af menneskerettighedsorganisationer som Memorial er afgørende for skabelsen af et frit og stabilt samfund i Rusland og navnlig for tilvejebringelsen af reel og varig stabilitet i Nordkaukasus; der henviser til, at den russiske regering og regeringerne i Nordkaukasus-republikker derfor bør være stolt over den vigtige rolle, sådanne organisationer spiller,

M.  der henviser til, at Natalya Estemirova, der var leder af Memorial i Tjetjenien, den 15. juli 2009 blev bortført i Grosnyj og fundet død i naborepublikken Ingusjetien; der henviser til, at det i løbet af efterforskningen af mordet på hende ikke er lykkedes at finde morderne og de i sidste ende ansvarlige herfor,

N.  der henviser til, at Oleg Orlov og menneskerettighedscentret Memorial den 21. januar 2010 af Moskvas byret blev dømt til at betale erstatning til Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens præsident,

O.  der henviser til, at Ramzan Kadyrov den 9. februar 2010 offentligt meddelte, at han ville opgive de straffesager for bagvaskelse, han havde indledt mod Oleg Orlov, formand for bestyrelsen for menneskerettighedscentret Memorial, og Ludmila Alexeyeva, forkvinde for Moskvas Helsinkigruppe,

P.  der henviser til, at Oleg Orlov den 6. juli 2010 blev anklaget i henhold til den russiske strafferets artikel 129 og risikerer op til 3 års fængsling, hvis han findes skyldig,

Q.  der henviser til, at der under retssagen mod Oleg Orlov skete alvorlige overtrædelser af Den Russiske Føderations strafferetlige procedure (navnlig dennes artikel 72),

R.  der henviser til, at flere ledende menneskerettighedsorganisationer, heriblandt Memorial, mellem den 13. og 16. september 2010 fik deres kontorer ransaget, og at organisationerne med kort varsel blev afkrævet adskillige dokumenter angående deres aktiviteter,

1.  fordømmer alle terrorhandlinger og understreger, at ingen form for vilkårlig vold mod civilbefolkningen under nogen omstændigheder kan forsvares; udtrykker sin medfølelse og solidaritet med venner og pårørende til alle voldsofre, herunder ofrene for de nylige bombeattentater i Moskvas metro, det nylige angreb på det tjetjenske parlament og de utallige angreb, som befolkningen i de kaukasiske republikker til stadighed udsættes for;

2.  udtrykker sin dybeste foruroligelse over voldens og terrorens genopblussen i Nordkaukasus; opfordrer både til, at terroren bringes til ophør, og til, at de russiske myndigheder bringer den udbredte straffrihed for menneskerettighedskrænkelser og generelle lovløshed i regionen til ophør;

3.  anerkender Ruslands ret til at bekæmpe egentlig terrorisme og væbnet oprør i Nordkaukasus, men anmoder indtrængende myndighederne om at gøre dette under overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning; advarer om, at en videreførelse af overgrebene og de ulovlige oprørsbekæmpelsesmetoder vil forværre modsætningsforholdet til befolkningen og ikke bringe stabilitet, men tværtimod medføre en yderligere eskalering af volden i regionen;

4.  anmoder indtrængende de russiske myndigheder om at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at sikre beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere, som fastsat i FN's erklæring om individers og samfundsgruppers ret og pligt til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

5.  fremhæver, at den vedvarende straffrihed i Tjetjenien medvirker til at destabilisere hele den nordkaukasiske region;

6.  fordømmer på det kraftigste enhver form for kollektiv afstraffelse af personer, der mistænkes for at have forbindelser til oprørere, herunder metoden med afbrænding af huse, der tilhører pårørende til aktive eller påståede medlemmer af den væbnede opposition; anmoder myndighederne om at tage konkrete skridt til at forhindre enhver gentagelse af sådanne overgreb og straffe de tjenestemænd, som er ansvarlige herfor på alle niveauer;

7.  opfordrer Rusland til at give uhindret adgang til Nordkaukasus for internationale menneskerettighedsorganisationer, medier og internationale institutioner såsom Europarådet, Den Internationale Røde Kors Komité, OSCE og FN; opfordrer desuden navnlig de kompetente myndigheder til at tilvejebringe forudsætningerne for, at Memorial og andre menneskerettighedsorganisationer kan genoptage deres aktiviteter i Nordkaukasus under sikre forhold;

8.  udtrykker sin dybe bekymring over det voksende antal borgere fra de nordkaukasiske republikker, der tilsyneladende er forsvundet efter at være blevet bortført i andre russiske regioner, og sætter sin lid til, at Den Russiske Føderations offentlige anklagemyndighed vil kunne kaste lys over og fastslå disse borgeres opholdssted;

9.  opfordrer indtrængende de føderale russiske myndigheder til at sikre, at langsigtede løsninger for internt fordrevne omsættes i praksis; opfordrer til en øget indsats fra nationalregeringens side for at støtte UNHCR's operationer med henblik på at videreføre genhusningsprogrammerne for internt fordrevne og lette foranstaltningerne til forbedring af internt fordrevne adgang til tjenester og ydelser; understreger, at der er brug for et løbende tilsyn med de internt fordrevne med henblik på at sikre, at deres rettigheder ikke krænkes yderligere; anmoder indtrængende den russiske regering om formelt at anerkende begrebet »internt fordrevne« og tilpasse sin lovgivning hertil;

10.  opfordrer de føderale russiske myndigheder til straks at indlede en grundig og effektiv efterforskning af mordet på Natalia Estemirova og stille både dem, der stod bag, og dem, der deltog i det brutale mord, for en domstol;

11.  forkaster og fordømmer de kyniske og absurde forsøg på at implicere Memorial i en kriminel støtte til terrororganisationer;

12.  fordømmer indledningen af en straffesag mod Oleg Orlov og opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at genoverveje beslutningen om at indlede denne sag; påpeger, at udtalelser som dem, Oleg Orlov har fremsat, er legitime i et demokrati og ikke bør gøres til genstand for hverken civil- eller strafferetlige sanktioner;

13.  opfordrer de russiske myndigheder til - såfremt retssagen videreføres - at sikre, at der ikke sker yderligere retskrænkelser under efterforskningen og proceduren mod Oleg Orlov, og til under alle omstændigheder at respektere De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, verdenserklæringen om menneskerettigheder samt de internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Den Russiske Føderation har ratificeret;

14.  erindrer om, at Oleg Orlov modtog Europa-Parlamentets Sakharovpris i 2009 og derfor står under Europa-Parlamentets særlige moralske og politiske beskyttelse; opfordrer indtrængende den russiske regering til at lade Oleg Orlov deltage i overrækkelsesceremonien for Sakharovprisen 2010 i Strasbourg uden hindringer;

15.  fordømmer den intimiderende ransagning af menneskerettighedsorganisationers kontorer og forventer en redegørelse for lovligheden af og formålet med disse handlinger;

16.  beklager, at de vedvarende krænkelser af menneskerettighederne har en meget negativ indvirkning på Ruslands image og troværdighed i verden og kaster en skygge over det vigtige forhold mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation, som i betragtning af parternes gensidige afhængighed og forskellige fælles interesser bør udvikle sig til et strategisk partnerskab, navnlig med hensyn til samarbejdet omkring politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og energimæssige spørgsmål, men også med hensyn til respekten for de demokratiske principper og procedurer og for de grundlæggende menneskerettigheder;

17.  går stærkt ind for anbefalingerne i Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 22. juni 2010 om retsmidler mod menneskerettighedskrænkelser i Nordkaukasus (»Legal remedies for human rights violations in the North Caucasus«), som kan yde et stort bidrag til at gøre ende på den straffrihed, som gerningsmændene til menneskerettighedskrænkelser hidtil har nydt, og genoprette befolkningens tillid til de retshåndhævende myndigheder;

18.  opfordrer de russiske myndigheder til at efterleve alle Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser og træffe foranstaltninger til at afhjælpe de krænkelser, som er begået i de enkelte tilfælde, herunder ved at sikre, at der foretages en effektiv efterforskning, og at gerningsmændene stilles til ansvar, og ved at vedtage generelle foranstaltninger til implementering af afgørelserne, herunder i form af politiske og juridiske ændringer, der kan sikre, at sådanne krænkelser ikke gentager sig;

19.  henstiller, at de statslige myndigheder på føderalt, regionalt og lokalt plan indleder en konstruktiv dialog med civilsamfundsaktivister med henblik på at muliggøre udvikling af velfungerende demokratiske strukturer;

20.  anmoder om, at de EU-russiske konsultationer om menneskerettigheder intensiveres, og at denne proces åbnes for effektive bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen, de russiske retsmyndigheder samt civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer; opfordrer Rusland til i fuldt omfang at leve op til sine forpligtelser som medlem af OSCE og Europarådet;

21.  henleder især opmærksomheden på situationen for de tusinder af flygtninge fra Nordkaukasus, der opholder sig i EU's medlemsstater, herunder navnlig den tjetjenske diaspora i Østrig, der omfatter mindst 20 000 mennesker, herunder mange mindreårige; udtrykker i den forbindelse stærk bekymring over mordet på en tjetjensk flygtning i maj 2010 i Wien og over de alvorlige påstande om den tjetjenske præsidents indblanding i denne forbrydelse; retter en kraftig anmodning til EU's medlemsstater om at føre en mere koordineret, sammenhængende og synlig politik for beskyttelse af nordkaukasiske flygtninge på europæisk jord i overensstemmelse med deres humanitære og menneskeretlige forpligtelser;

o
o   o

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, OSCE og Europarådet.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0022.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik