Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0549/2010

Keskustelut :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0390

Hyväksytyt tekstit
PDF 131kWORD 52k
Torstai 21. lokakuuta 2010 - Strasbourg
Pohjois-Kaukasia, erityisesti Oleg Orlovin tapaus
P7_TA(2010)0390RC-B7-0549/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatiossa) ja rikosoikeudenkäynnistä Oleg Orlovia vastaan

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin 17. syyskuuta 2009 antaman päätöslauselman ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä(1),

–  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin Saharov-palkinto myönnettiin 16. joulukuuta 2009 Oleg Orloville, Sergei Kovaleville ja Ljudmila Aleksejevalle Memorial-ihmisoikeusjärjestön ja kaikkien muiden Venäjän ihmisoikeuksien puolustajien puolesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1997 ja jota on jatkettu odotettaessa sen korvaamista uudella sopimuksella,

–  ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut uudesta sopimuksesta, jolla otetaan käyttöön uusi ja kattava EU:n ja Venäjän suhteita koskeva järjestelmä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, ihmisoikeuksien puolustajia koskevan YK:n julistuksen ja YK:n julistuksen yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  toteaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä ja YK:n julistusten allekirjoittajana sitoutunut ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden suojelemiseen ja edistämiseen,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vireillä 20 000 kannetta, jotka ovat peräisin Venäjän federaatiosta, pääasiassa Pohjois-Kaukasian alueelta, ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut Venäjän federaation vakavista ihmisoikeuksien loukkauksista yli 150 tuomiossa, ja painottaa, että näiden tuomioiden nopea ja täysimääräinen täytäntöönpano on tärkeää,

Ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa

C.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien tilanne on hälyttävä Pohjois-Kaukasian alueella, erityisesti Tšetšenian tasavallassa, Ingušiassa ja Dagestanissa; ottaa huomioon, että riippumattomat toimittajat, kansalaisyhteiskunnan aktivistit, lakimiehet ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat usein joutuneet uhkausten ja väkivallan, ahdistelun ja pelottelun uhreiksi ja lainvalvontaviranomaiset ovat rajoittaneet heidän toimintaansa; ottaa huomioon, että ihmisoikeusrikkomuksista ei edelleenkään rangaista eikä oikeusvaltioperiaatetta noudateta; ottaa huomioon, että siviiliväestö on edelleen alttiina sekä aseistettujen oppositioryhmittymien että lainvalvontaelinten väkivallalle; ottaa huomioon, että kidutus, vihamielinen kohtelu ja mielivaltaiset pidätykset ovat yleisiä, ja korostaa kansallisista hallituksista riippumattomien kansalaisjärjestöjen merkitystä kansalaisyhteiskunnan kehitykselle,

D.  ottaa huomioon, että Tšetšeniassa vallitsee yleinen pelon ilmapiiri huolimatta jälleenrakennuksessa ja alueen infrastruktuurin parantamisessa saavutetusta kiistämättömästä edistyksestä; ottaa huomioon, että ihmisoikeustilanne ja oikeuslaitoksen ja demokraattisten instituutioiden toiminta herättävät yhä äärimmäisen vakavaa huolta,

E.  ottaa huomioon, että hallituksen vastustajien ja ihmisoikeuksien puolustajien jatkuvat katoamiset jäävät yhä suurelta osin rankaisematta eikä niitä selvitetä huolellisesti,

F.  ottaa huomioon, että huolimatta Ingušiassa viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välillä kehittyneestä rakentavasta vuoropuhelusta uuden presidentin valtaantulon jälkeen, väkivaltaisuuksia on puhjennut uudelleen vuoden 2009 jälkeen ja joissain tapauksissa ne ovat johtaneet hallituksen vastustajien ja toimittajien murhiin ja katoamisiin ilman, että tähän mennessä olisi nostettu yhtään syytettä,

G.  ottaa huomioon, että Pohjois-Kaukasian tasavalloissa on kasvava määrä kadonneita, jotka on ilmeisesti siepattu muille Venäjän alueille, ottaa huomioon, että Ali Džanijevin, Yusup Dobrijevin, Junus Dobrijevin ja Magomed Adžievin olinpaikka on edelleen tuntematon heidän Pietarissa 28. joulukuuta 2009 keskiyön maissa tapahtuneen katoamisensa jälkeen ja että viisi henkilöä, Zelimhan Ahmetovitš Tšibijev, Magomed Hajbulajevitš Israpilov, Džamal Zijanidovitš Magomedov, Akil Džavathanovitš Abdullajev ja Dovar Nazimovitš Asadov, joista kolme on Pohjois-Kaukasian asukkaita, ovat olleet kateissa vuoden 2010 syyskuun 24. ja 25. päivän välisestä yöstä lähtien, jolloin he olivat lähteneet käymään Moskovan historiallisessa moskeijassa,

H.  ottaa huomioon, että Pohjois-Kaukasiassa on edelleen noin 80 000 sisäistä pakolaista yli 18 vuotta sen jälkeen kun he joutuivat pakenemaan kodistaan Ingušian ja Pohjois-Ossetian välisen vuoden 1992 sodan ja Tšetšeniassa vuosina 1994 ja 1999 käytyjen sotien takia; katsoo, että näillä ihmisillä on vaikeuksia asunnon löytämisessä ja oleskelulupansa jatkamisessa, mikä rajoittaa sosiaalipalveluiden saantia, sisäisten passien uusimista ja ”pakkosiirtolaisen” aseman saamista, jota he tarvitsevat voidakseen tehdä työtä ja saada sosiaalipalveluita ja etuuksia,

I.  ottaa huomioon, että presidentti Buzek ilmaisi 3. syyskuuta 2010 solidaarisuutensa Beslanin tragedian uhrien perheille ja kehotti Venäjän federaation presidenttiä varmistamaan, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan täysin ja että totuus syyskuun 2004 tapahtumista lopulta selvitetään kokonaan,

J.  ottaa huomioon, että silmittömän väkivallan käyttämistä siviiliväestöä kohtaan ei voi puolustella millään syyllä,

K.  ottaa huomioon Venäjän ja kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan aloitteen Natalia Estemirovan dokumentaatiokeskuksen perustamisesta mahdollisia sotarikoksia ja muita Tšetšenian sotien aikana tehtyjä vakavia ihmisoikeusloukkauksia varten,

Rikostutkinta Oleg Orlovia vastaan

L.  katsoo, että Memorialin kaltaisten ihmisoikeusjärjestöjen toiminta on olennaisen tärkeää vakaan ja vapaan yhteiskunnan luomiseksi Venäjälle ja erityisesti todellisen ja kestävän vakauden saamiseksi Pohjois-Kaukasiaan; katsoo, että Venäjän hallitus ja Pohjois-Kaukasian tasavaltojen hallitukset voivatkin olla ylpeitä tällaisten järjestöjen merkittävästä roolista,

M.  ottaa huomioon, että Tšetšeniassa Memorial-järjestön toimintaa johtanut Natalia Estemirova siepattiin Groznyssa 15. heinäkuuta 2009 ja löydettiin kuolleena naapurimaasta Ingušiasta; ottaa huomioon, että hänen murhansa tutkinta murhaajien ja murhasta vastuussa olevien löytämiseksi ei ole edistynyt lainkaan,

N.  ottaa huomioon, että Moskovan kaupungin siviilituomioistuin tuomitsi 21. tammikuuta 2010 Oleg Orlovin ja Memorial-ihmisoikeusjärjestön maksamaan korvauksia Tšetšenian presidentille Ramzan Kadyroville,

O.  ottaa huomioon, että Ramzan Kadyrov ilmoitti julkisesti 9. helmikuuta 2010 peruvansa Memorial-ihmisoikeusjärjestön hallintoneuvoston puheenjohtajaa Oleg Orlovia ja Moskovan Helsinki-ryhmän puheenjohtajaa Ljudmila Aleksejevaa vastaan kunnianloukkauksesta nostetut rikosoikeudenkäynnit,

P.  ottaa huomioon, että Oleg Orlovia syytettiin 6. heinäkuuta 2010 Venäjän rikoslain 129 pykälän nojalla ja häntä uhkaa pahimmillaan kolmen vuoden vankeustuomio, jos hänet todetaan syylliseksi,

Q.  ottaa huomioon, että Venäjän federaation rikosprosessilakia (erityisesti 72 pykälää) rikottiin vakavasti Oleg Orlovia koskeneessa rikostutkinnassa,

R.  ottaa huomioon, että useiden johtavien ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Memorialin, toimistoissa suoritettiin etsintä 13.–16. syyskuuta 2010 ja että järjestöt määrättiin toimittamaan lyhyellä varoitusajalla suuri määrä asiakirjoja omasta toiminnastaan,

1.  tuomitsee kaikki terroriteot ja korostaa, että silmittömän väkivallan käyttämistä siviiliväestöä kohtaan ei voi puolustella millään syyllä, ilmaisee myötätuntonsa kaikkien väkivallantekojen, myös äskeisten Moskovan metrossa tehtyjen pommi-iskujen, uuden Tšetšenian parlamenttiin tehdyn iskun ja lukemattomien Kaukasian tasavaltojen asukkaisiin kohdistuneiden jatkuvien terroritekojen uhrien ystäville ja omaisille;

2.  pitää erittäin huolestuttavana, että väkivalta ja terroriteot ovat alkaneet uudelleen Pohjois-Kaukasiassa; vaatii terroritekojen lopettamista ja toisaalta vaatii, että Venäjän viranomaiset tekevät lopun alueella yleisestä ihmisoikeusrikkomusten rankaisemattomuudesta ja oikeusvaltion puutteesta;

3.  tunnustaa, että Venäjällä on oikeus taistella todellista terrorismia ja aseellista kapinaliikettä vastaan Pohjois-Kaukasiassa, mutta kehottaa viranomaisia noudattamaan toiminnassaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; varoittaa, että jatkuvat väärinkäytökset ja taistelussa kapinallisia vastaan käytetyt laittomat menetelmät lisäävät entisestään asukkaiden vihamielisyyttä ja vakauden sijasta ne aiheuttavat väkivallan leviämistä alueella;

4.  kehottaa Venäjän viranomaisia tekemään kaiken voitavansa varmistaakseen ihmisoikeuksien puolustajien suojan sellaisena kuin se on vahvistettu YK:n julistuksessa yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

5.  korostaa, että jatkuvan rankaisemattomuuden ilmapiiri Tšetšeniassa luo epävakautta koko Pohjois-Kaukasian alueelle;

6.  tuomitsee jyrkästi kaikki kollektiivisen rankaisun muodot, joita kohdistetaan ihmisiin, joita epäillään yhteyksistä kapinallisiin, mukaan lukien aseellisen opposition aktiivistien tai väitettyjen jäsenten perheiden kotien polttamisen; pyytää viranomaisia ryhtymään toimiin tällaisten loukkausten estämiseksi ja niihin syyllistyneiden kaikkien eri tasojen viranomaisten rankaisemiseksi;

7.  vaatii Venäjää järjestämään kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille, tiedotusvälineille ja kansainvälisille julkisille instituutioille, kuten Euroopan neuvostolle, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, Ety-järjestölle ja YK:lle esteettömän pääsyn Pohjois-Kaukasiaan; kehottaa erityisesti asiasta vastaavia viranomaisia luomaan olosuhteet, jotta Memorial ja muut ihmisoikeusjärjestöt voivat jatkaa täysipainoisesti toimintaansa Tšetšeniassa turvallisessa ympäristössä;

8.  pitää erittäin huolestuttavana, että Pohjois-Kaukasian tasavalloissa on kasvava määrä kadonneita, jotka on ilmeisesti siepattu muille Venäjän alueille, ja odottaa, että Venäjän yleinen syyttäjä selvittää ja vahvistaa näiden henkilöiden olinpaikan;

9.  vaatii Venäjän federaation viranomaisia varmistamaan, että maan sisäisiä pakolaisia koskevat pitkän aikavälin ratkaisut pannaan myös täytäntöön; kehottaa hallitusta tukemaan tehokkaammin YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimia, joilla jatketaan sisäisten pakolaisten asunto-ohjelmia ja parannetaan palvelujen ja etuuksien saatavuutta sisäisille pakolaisille; painottaa, että sisäisten pakolaisten jatkuva seuranta on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että heidän oikeuksiaan ei enää loukata; kehottaa Venäjän hallitusta tunnustamaan virallisesti maan sisäisen pakolaisen käsitteen ja mukauttamaan lainsäädäntöään vastaavasti;

10.  kehottaa Venäjän federaation viranomaisia tutkimaan Natalia Estemirovan murhan ripeästi, perinpohjaisesti ja tehokkaasti ja saattamaan tähän julmaan murhaan sekaantuneet ja siitä vastuussa olevat oikeuteen;

11.  torjuu ja tuomitsee kyyniset ja mielettömät yritykset syyttää Memorial-järjestöä rikollisesta avunannosta terroristijärjestöille;

12.  tuomitsee Oleg Orlovia koskevan rikostutkinnan käynnistämisen ja vaatii toimivaltaisia viranomaisia harkitsemaan uudelleen päätöstä aloittaa rikosoikeudenkäynti; korostaa, että Oleg Orlovin lausunnon kaltaiset puheenvuorot ovat demokratiassa täysin hyväksyttäviä eikä niistä pitäisi langettaa siviilioikeudellisia eikä rikosoikeudellisia rangaistuksia;

13.  kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan, jos oikeudenkäynti jatkuu, että Oleg Orloviin kohdistuvassa tutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä ei enää rikota lakia ja noudattamaan kaikissa tilanteissa ihmisoikeuksien puolustajista annettua YK:n julistusta, ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Venäjän ratifioimia kansainvälisiä ja alueellisia ihmisoikeussopimuksia;

14.  muistuttaa, että Oleg Orloville myönnettiin Euroopan parlamentin Saharov-palkinto vuonna 2009 ja hän nauttii näin ollen Euroopan parlamentin erityistä moraalista ja poliittista suojelua; kehottaa Venäjän hallitusta päästämään Oleg Orlov vuoden 2010 Saharov-palkinnon luovutustilaisuuteen Strasbourgiin ilman esteitä;

15.  tuomitsee ihmisoikeusjärjestöjen toimistoissa pelottelutarkoituksessa suoritetun etsinnän ja odottaa, että näiden toimien laillisuus ja tavoitteet selvitetään;

16.  pahoittelee, että jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat erittäin kielteisesti Venäjän julkiseen kuvaan ja sen uskottavuuteen maailmassa ja varjostavat Euroopan unionin ja Venäjän federaation suhteita, jotka ovat tärkeitä ja joiden tulisi kehittyä strategiseksi kumppanuudeksi ottaen huomioon osapuolten riippuvuus toisistaan ja monet yhteiset edut, erityisesti poliittisessa, turvallisuuspoliittisessa, taloudellisessa ja energia-alan yhteistyössä, mutta myös demokraattisten periaatteiden ja menettelytapojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta;

17.  kannattaa voimakkaasti Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Pohjois-Kaukasian ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuskeinoista 22. kesäkuuta 2010 antaman päätöslauselman suosituksia, jotka voivat auttaa huomattavasti ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden nauttiman rankaisemattomuuden lopettamisessa ja palauttaa ihmisten luottamuksen lainvalvontaelimiin;

18.  kehottaa Venäjän viranomaisia noudattamaan kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ja toteuttamaan toimenpiteitä loukkausten rankaisemiseksi yksittäisissä tapauksissa, esimerkiksi varmistamalla tehokkaiden tutkimusten suorittaminen ja saattamalla syylliset vastuuseen ja ottamalla käyttöön yleisiä toimia tuomioiden täytäntöön panemiseksi, myös muuttamalla toimintaa ja lakeja vastaavanlaisten loukkausten toistumisen ehkäisemiseksi;

19.  suosittaa, että valtiolliset viranomaiset liittovaltion, alueiden ja kuntien tasolla aloittavat rakentavan vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan aktivistien kanssa, jotta toimivat demokratian rakenteet pääsevät kehittymään;

20.  kehottaa nopeuttamaan EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvotteluja ja vaatii, että Euroopan parlamentti, duuma, Venäjän oikeusviranomaiset ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt voivat osallistua tähän prosessiin tehokkaasti; kehottaa Venäjää noudattamaan kaikkia velvoitteitaan Etyj:n ja Euroopan neuvoston jäsenenä;

21.  kiinnittää erityistä huomiota EU:n jäsenvaltioissa asuvien tuhansien Pohjois-Kaukasian pakolaisten tilanteeseen, ennen kaikkea Itävallan tšetšeeniyhteisöön, johon kuuluu vähintään 20 000 ihmistä, joista monet ovat lapsia; ilmaisee vakavan huolensa tässä yhteydessä Wienissä toukokuussa 2010 tapahtuneesta tšetšeenipakolaisen murhasta ja vakavista syytöksistä, että Tšetšenian presidentti olisi sekaantunut tähän rikokseen; kehottaa EU:n jäsenvaltioita toteuttamaan paremmin koordinoitua, johdonmukaisempaa ja näkyvämpää politiikkaa suhteessa Euroopassa asuviin Pohjois-Kaukasian pakolaisiin humanitaaristen ja ihmisoikeuksia koskevien velvoitteidensa mukaisesti;

o
o   o

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Etyj:lle sekä Euroopan neuvostolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0022.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö