Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0549/2010

Rozpravy :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0390

Prijaté texty
PDF 303kWORD 64k
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg
Predkaukazko, najmä prípad Olega Orlova
P7_TA(2010)0390RC-B7-0549/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Severnom Kaukazku (Ruská federácia) a o trestnom stíhaní Olega Orlovova

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o vraždách aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Rusku(1),

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Olegovi Orlovovi, Sergejovi Kovalevovi a Ľudmile Alexejevovej, zastupujúcim centrum pre ľudské práva Memorial a všetkých ďalších ochrancov ľudských práv v Rusku, dňa 16. decembra 2009,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997, pričom platnosť sa predlžuje dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorou sa vytvára nový, komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrancoch ľudských práv a Deklaráciu Organizácie Spojených národov o právach a povinnostiach jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a ochraňovať všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rusko sa ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zmluvná strana deklarácií OSN zaviazalo, že bude chrániť a presadzovať ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu,

B.  keďže na Európskom súde pre ľudské práva je ešte stále asi 20 000 otvorených prípadov z Ruskej federácie, najmä z regiónu Predkaukazska; keďže Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Ruskú federáciu za závažné porušovanie ľudských práv v tomto regióne v rámci viac než 150 rozsudkov, pričom zdôrazňuje dôležitosť včasného a úplného vykonávania týchto rozsudkov,

Situácia v oblasti ľudských práv v Predkaukazsku

C.  keďže situácia ochrancov ľudských práv v regióne Predkaukazska, najmä v Čečenskej republike, Ingušsku a Dagestane, je znepokojujúca; keďže nezávislí novinári, aktivisti občianskej spoločnosti, právnici a ochrancovia ľudských práv v regióne sú často obeťami hrozieb a násilných činov, prenasledovania a zastrašovania a ich aktivity sú často obmedzované členmi orgánov presadzovania práva; keďže osoby, ktoré porušujú ľudské práva, stále využívajú beztrestnosť a naďalej sa ignorujú zásady právneho štátu; keďže civilné obyvateľstvo je naďalej vystavené násiliu ozbrojených opozičných skupín, ako aj orgánov presadzovania práva; keďže mučenie a zlé zaobchádzanie, ako aj svojvoľné zadržiavanie sú bežným javom a keďže mimovládne organizácie, ktoré sú nezávislé od národných vlád, sú dôležité pre rozvoj občianskej spoločnosti,

D.  keďže v Čečensku vládne všeobecná atmosféra strachu, a to napriek nepopierateľným úspechom v oblasti obnovy a zreteľnému pokroku, pokiaľ ide o budovanie infraštruktúry v tomto regióne; keďže situácia v oblasti ľudských práv a fungovanie systému súdnictva a demokratických inštitúcií sú naďalej dôvodom na vážne obavy,

E.  keďže niekoľko po sebe idúcich prípadov zmiznutia odporcov vlády a ochrancov ľudských práv zostalo vo všeobecnosti bez potrestania a v súvislosti s nimi neprebieha žiadne primerané vyšetrovanie,

F.  keďže napriek konštruktívnemu dialógu, ktorý sa rozvinul medzi orgánmi a občianskou spoločnosťou v Ingušsku od nástupu nového prezidenta k moci, možno konštatovať znepokojujúce obnovenie násilia od roku 2009, ktoré vyústilo do niekoľkých prípadov vrážd a zmiznutia odporcov vlády a novinárov, pričom v súčasnosti neprebieha žiadne trestné stíhanie,

G.  keďže možno pozorovať narastajúci počet zmiznutých obyvateľov predkaukazských republík, pričom je zrejmé, že títo boli unesení do iných ruských regiónov; keďže stále nie je známe, kde sa nachádzajú Ali Džaniev, Jusup Dobriev, Junus Dobriev a Magomed Adžiev, a to približne od polnoci 28. decembra 2009 v Petrohrade, podobne ako ani päť osôb, Zelimchan Achmetovič Čibiev, Magomed Chajbulaevič Israpilov, Džamal Zijanidovič Magomedov, Akil Džavatchanovič Abdullaev a Dovar Nazimovič Asadov, z ktorých traja sú obyvateľmi Predkaukazska a ktorí sú naďalej nezvestní od noci z 24. na 25. septembra 2010, keď odišli do Historickej mešity v Moskve,

H.  keďže v Predkaukazsku zostáva asi 80 000 vnútorne vysídlených osôb, a to viac než 18 rokov potom, ako boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku série vojen, ktoré vypukli medzi Ingušskom a Severným Osetskom v roku 1992 a v Čečensku v rokoch 1994 a 1999; keďže tieto osoby majú problémy s nájdením ubytovania, predĺžením svojich povolení na pobyt, čo obmedzuje ich prístup k sociálnym službám, s obnovovaním vnútroštátnych pasov a so získaním štatútu „núteného migranta“, ktorý potrebujú na to, aby mali prístup k pracovným miestam, sociálnym službám a príslušným výhodám,

I.  keďže predseda Buzek 3. septembra 2010 vyjadril svoju hlbokú solidaritu s rodinami obetí beslanskej tragédie a naliehavo vyzval prezidenta Ruskej federácie, aby zabezpečil, aby sa v plnej miere rešpektovali ich práva a konečne sa objasnili pravdivé okolnosti udalostí, ku ktorým došlo v septembri 2004,

J.  keďže nijako nemožno zdôvodniť akty bezmedzného násilia proti civilnému obyvateľstvu,

K.  berie na vedomie iniciatívu predstaviteľov ruskej a medzinárodnej občianskej spoločnosti na založenie dokumentačného centra Natalie Estemirovovej pre potenciálne vojnové zločiny a iné prípady závažného porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas vojen v Čečensku,

Vyšetrovanie trestného činu proti Olegovi Orlovovi

L.  keďže činnosť organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, ako je Memorial, je nevyhnutná na vytvorenie stabilnej a slobodnej spoločnosti v Rusku a na nastolenie skutočnej a trvalej stability obzvlášť v regióne Predkaukazska; keďže ruská vláda a vlády predkaukazských republík preto môžu byť hrdé na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú tieto organizácie,

M.  keďže Natalia Estemirovová, riaditeľka centra Memorial v Čečensku, bola unesená 15. júla 2009 v Groznom a nájdená mŕtva v susednom Ingušsku; keďže v rámci vyšetrovania jej vraždy nebol dosiahnutý žiadny pokrok, pokiaľ ide o nájdenie vrahov a  osôb zodpovedných za tento čin,

N.  keďže dňa 21. januára 2010 moskovský mestský civilný súd nariadil Olegovi Orlovovi a centru pre ľudské práva Memorial, aby zaplatili odškodné Ramzanovi Kadyrovovi, čečenskému prezidentovi,

O.  keďže Ramzan Kadyrov 9. februára 2010 verejne vyhlásil, že zastaví trestné konanie, ktoré inicioval proti Olegovi Orlovovi, predsedovi výkonnej rady centra pre ľudské práva Memorial, a Ľudmile Alexejevovej, predsedníčke Moskovskej helsinskej skupiny, za ohováranie,

P.  keďže Oleg Orlov bol 6. júla 2010 obvinený na základe článku 129 ruského trestného poriadku a v prípade, že bude uznaný vinným, mu hrozí až trojročný trest odňatia slobody,

Q.  keďže v rámci vyšetrovania trestného činu proti Olegovi Orlovovi došlo k závažnému porušeniu trestného poriadku Ruskej federácie (najmä jeho článku 72),

R.  keďže v dňoch 13. – 16. septembra 2010 boli prehľadané kancelárie niekoľkých hlavných organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, okrem iného aj centra Memorial, pričom organizáciám bolo nariadené, aby v krátkom čase poskytli viaceré dokumenty týkajúce sa ich činnosti,

1.  odsudzuje akýkoľvek akt terorizmu a zdôrazňuje, že nie je možné nijako odôvodniť bezmedzné násilné činy proti civilnému obyvateľstvu; vyjadruje súcit a solidaritu priateľom a rodinám všetkých obetí násilia vrátane obetí nedávnych bombových útokov v moskovskom metre a nedávneho útoku na čečenský parlament, ako aj nespočetných útokov na obyvateľstvo kaukazských republík, ku ktorým dochádza nepretržite;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad obnovením násilia a teroristických činov v Predkaukazsku; vyzýva na jednej strane na zastavenie terorizmu a na druhej strane žiada ruské orgány, aby ukončili všeobecnú atmosféru beztrestnosti pri porušovaní ľudských práv a absenciu zásad právneho štátu v regióne;

3.  uznáva právo Ruska na boj proti skutočnému terorizmu a ozbrojené povstanie v Predkaukazsku, ale naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby tak urobili a súčasne pritom dodržiavali medzinárodné právo v oblasti ľudských práv; upozorňuje, že pokračujúce zneužívanie a protizákonné metódy potlačovania povstania povedú k ďalšiemu znepriateleniu obyvateľstva a namiesto nastolenia stability spôsobia ďalšie vyhrotenie násilia v regióne;

4.  naliehavo vyzýva ruské orgány, aby urobili všetko, čo bude v ich silách, na zabezpečenie ochrany obhajcov ľudských práv tak, ako sa uvádza v Deklarácii OSN o právach a povinnostiach jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody;

5.  zdôrazňuje, že pretrvávajúca beztrestnosť v Čečensku prispieva k destabilizácii v celom regióne Predkaukazska;

6.  dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu kolektívneho trestu pre jednotlivcov, ktorí sú podozriví z prepojenia na povstalcov, vrátane praxe pálenia domov patriacich rodinám aktívnych alebo údajných členov ozbrojenej opozície; žiada orgány, aby prijali konkrétne opatrenia na zamedzenie opätovného výskytu podobného porušovania práv a aby potrestali úradníkov, ktorí sú za nich zodpovední na všetkých úrovniach;

7.  naliehavo vyzýva Rusko, aby medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv, masmédiám a medzinárodným vládnym inštitúciám, ako je Rada Európy, Medzinárodný výbor Červeného kríža, OBSE a OSN, poskytlo slobodný vstup do Predkaukazska; ďalej vyzýva najmä príslušné orgány, aby vytvorili také podmienky, ktoré organizácii Memorial a ostatným organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv umožnia v plnej miere obnoviť ich aktivity v Predkaukazsku v bezpečnom prostredí;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom zmiznutých obyvateľov predkaukazských republík, ktorí boli očividne unesení do iných regiónov Ruska, a očakáva, že kancelária hlavného prokurátora Ruskej federácie objasní a potvrdí, kde sa títo občania nachádzajú;

9.  naliehavo vyzýva ruské federálne orgány, aby zabezpečili, že dlhodobé riešenia pre osoby vysídlené v rámci krajiny vyústia do konkrétnych krokov; žiada posilnenie opatrení národnej vlády na podporu operácií UNHCR s cieľom pokračovať v realizácii programov ubytovania pre osoby vysídlené v rámci krajiny a uľahčiť opatrenia na zlepšenie prístupu týchto osôb k službám a príslušným výhodám; zdôrazňuje, že je potrebné neustále monitorovať situáciu vnútorne vysídlených osôb s cieľom zabezpečiť, aby sa už neporušovali ich práva; naliehavo vyzýva ruskú vládu, aby oficiálne uznala pojem osôb vysídlených v rámci krajiny a náležite upravila svoje právne predpisy;

10.  vyzýva ruské federálne orgány, aby urýchlene, dôkladne a efektívne vyšetrili vraždu Natalie Estemirovovej a aby postavili pred súd tak zodpovedné osoby, ako aj všetkých, ktorí boli zapojení do tejto brutálnej vraždy;

11.  odmieta a odsudzuje cynické a nezmyselné pokusy zapliesť centrum Memorial do zločinu pomoci teroristickým organizáciám;

12.  odsudzuje začatie vyšetrovania trestného činu proti Olegovi Orlovovi a naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby opätovne preskúmali rozhodnutie začať súdny proces; upozorňuje, že vyhlásenia, akým je i vyhlásenie Olega Orlovova, sú v demokracii legitímne a nemali by podliehať žiadnym občianskoprávnym ani trestnoprávnym sankciám;

13.  vyzýva ruské orgány, aby v prípade, že proces bude pokračovať, zabezpečili, aby už nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu práva pri vyšetrovaní a v rámci súdneho konania proti Olegovi Orlovovi a aby za každých okolností dodržiavali Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a medzinárodné a regionálne nástroje v oblasti ľudských práv ratifikované Ruskou federáciou;

14.  pripomína, že Oleg Orlov je laureátom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za rok 2009, a je teda pod osobitnou morálnou a politickou ochranou Európskeho parlamentu; naliehavo vyzýva ruskú vládu, aby Olegovi Orlovovi umožnila slobodne sa zúčastniť na slávnostnom odovzdaní Sacharovovej ceny 2010 v Štrasburgu;

15.  odsudzuje zastrašujúcu prehliadku kancelárií organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv a očakáva objasnenie zákonnosti a cieľa týchto opatrení;

16.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že pokračujúce porušovanie ľudských práv má veľmi negatívny vplyv na obraz a dôveryhodnosť Ruska vo svete a vrhá tieň na vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktoré sú dôležité a mali by sa rozvinúť do strategického partnerstva, vzhľadom na vzájomnú závislosť oboch strán a rôzne spoločné záujmy, najmä pokiaľ ide o politickú, bezpečnostnú, hospodársku a energetickú spoluprácu, ale aj o dodržiavanie demokratických zásad a postupov a základných ľudských práv;

17.  dôrazne podporuje odporúčania z uznesenia prijatého parlamentným zhromaždením Rady Európy 22. júna 2010 o opravných prostriedkoch pri porušovaní ľudských práv v Predkaukazsku, ktoré by mohli výrazne prispieť k ukončeniu beztrestnosti, ktorú využívajú páchatelia pri porušovaní ľudských práv, a k obnoveniu dôvery ľudí v orgány presadzovania práva;

18.  vyzýva ruské orgány, aby dodržiavali všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a aby realizovali opatrenia na nápravu jednotlivých prípadov porušenia, a to aj tým, že zabezpečia, aby prebiehalo účinné vyšetrovanie a aby páchatelia niesli zodpovednosť, a žiada tieto orgány, aby prijali všeobecné opatrenia na vykonávanie uvedených rozhodnutí vrátane politických a zákonných zmien s cieľom zamedziť opakovaným prípadom porušenia;

19.  odporúča, aby štátne orgány na federálnej, regionálnej a miestnej úrovni začali konštruktívny dialóg s aktivistami občianskej spoločnosti tak, aby sa mohli rozvíjať fungujúce demokratické štruktúry;

20.  žiada posilnenie konzultácií medzi EÚ a Ruskom o otázke dodržiavania ľudských práv a naliehavo vyzýva, aby do tohto procesu konzultácií mohli účinne prispievať Európsky parlament, Štátna duma, ruské súdne orgány, občianska spoločnosť a organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv; vyzýva Rusko, aby v plnej miere dodržiavalo svoje povinnosti člena OBSE a Rady Európy;

21.  osobitne upozorňuje na situáciu tisícov utečencov z Predkaukazska v členských štátoch EÚ, s osobitným odkazom na čečenskú diaspóru žijúcu v Rakúsku, ktorú tvorí minimálne 20 000 osôb vrátane mnohých maloletých; v tejto súvislosti vyjadruje vážne znepokojenie nad vraždou čečenského utečenca vo Viedni v máji 2010 a nad závažnými tvrdeniami o zapojení čečenského prezidenta do tohto zločinu; vyzýva členské štáty EÚ, aby vykonávali koordinovanejšiu, súdržnejšiu a viditeľnejšiu politiku ochrany predkaukazských utečencov na európskej pôde, v súlade so svojimi humanitárnymi záväzkami a záväzkami v oblasti ľudských práv;

o
o   o

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, OBSE a Rade Európy.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2009)0022.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia