Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0064(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0171/2010

Indgivne tekster :

A7-0171/2010

Forhandlinger :

PV 10/11/2010 - 16
CRE 10/11/2010 - 16

Afstemninger :

PV 11/11/2010 - 8.3
CRE 11/11/2010 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0393

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 53k
Torsdag den 11. november 2010 - Bruxelles
Forvaltere af alternative investeringsfonde ***I
P7_TA(2010)0393A7-0171/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF (KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0207),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0040/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0171/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/…/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010
P7_TC1-COD(2009)0064

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2011/61/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik