Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2899(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0604/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0604/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2010 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0397

Pieņemtie teksti
PDF 210kWORD 55k
Ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris - Brisele
ES ārējā stratēģija par pasažieru datu reģistru (PDR)
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. novembra rezolūcija par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PRD) datu pārsūtīšanai trešām valstīm un par Komisijas ieteikumiem Padomei atļaut sākt sarunas starp Eiropas Savienību, Austrāliju, Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. un 218. pantu, Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu, Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 8. pantu, un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, jo īpaši tās 6., 8. un 13. pantu,

–  ņemot vērā 2010. gada 21. septembra Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm (COM(2010)0492),

–  ņemot vērā Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju saistībā ar PRD datu pārsūtīšanu un izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un citus smagus starptautiskus noziegumus,

–  ņemot vērā Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm saistībā ar PRD datu pārsūtīšanu un izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un citus smagus starptautiskus noziegumus,

–  ņemot vērā Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Savienību un Kanādu saistībā ar PRD datu pārsūtīšanu un izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un citus smagus starptautiskus noziegumus,

–  ņemot vērā Komisijas ieteikumu Padomei par atļauju sarunu sākšanai, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumu par personas datu aizsardzību, kad šos datus pārsūta un apstrādā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai noziedznieku kriminālvajāšanu, policijai un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietu izmeklēšanā un izskatīšanā,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par ES un ASV PDR jautājumiem, proti, Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju par sarunu uzsākšanu saistībā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Kanādu(1), 2003. gada 13. marta rezolūciju par personas datu pārsūtīšanu ar starpkontinentālo lidojumu aviosabiedrībām(2), 2003. gada 9. oktobra rezolūciju par personas datu pārsūtīšanu ar starpkontinentālo lidojumu aviosabiedrībām ‐ sarunu posms ar ASV(3), 2004. gada 31. marta rezolūciju par Komisijas lēmuma projektu, kurā uzsvērts to pasažieru datu reģistra (PDR) personas datu atbilstīgs aizsardzības līmenis, ko pārsūta ASV Muitas un robežapsardzības birojam(4), 2006. gada 7. septembra ieteikumu Padomei par sarunām par nolīguma noslēgšanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz pasažieru datu reģistra (PDR) izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un starptautisko noziedzību, tostarp organizēto noziedzību(5), 2007. gada 14. februāra rezolūciju par SWIFT, PDR nolīgumu un transatlantisko dialogu šajos jautājumos(6) un 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par PDR nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm(7),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu ES un ASV nolīguma noslēgšanai par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (IDD)(8) un nolīguma noslēgšanai starp ES un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam(9),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu par Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā Lisabonas līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu, stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī;

B.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir juridiski saistoša pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī;

C.  tā kā Komisija 2010. gada 26. maijā iesniedza ieteikumu Padomei atļaut sarunu sākšanu, lai noslēgtu ES un ASV nolīgumu par personas datu aizsardzību, kad šos datus pārsūta un apstrādā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai noziedznieku kriminālvajāšanu, policijai un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietu izmeklēšanā un izskatīšanā;

D.  tā kā, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, Parlamentam ir jāsniedz piekrišana nolīgumiem starp ES un, attiecīgi, ASV un Austrāliju par PDR datu pārsūtīšanu, lai minētos nolīgumus varētu noslēgt;

E.  tā kā 2010. gada 5. maijā Parlaments nolēma atlikt balsošanu par piekrišanas pieprasījumu saistībā ar nolīgumiem ar ASV un Austrāliju;

F.  tā kā Komisijas paziņojumā par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm un Komisijas ieteikumos Padomei atļaut sākt sarunas par nolīguma slēgšanu starp ES, Austrāliju, Kanādu un ASV atspoguļojas svarīgi elementi, kas iekļauti attiecīgajās Eiropas Parlamenta rezolūcijās par šo jautājumu;

G.  tā kā ES un Kanādas nolīgums par PDR datu pārsūtīšanu vairs nav spēkā, jo 2009. gada septembrī spēku zaudēja arī lēmums par atbilstību, un PDR datu pārsūtīšana kopš tā brīža notiek, pamatojoties uz Kanādas un dalībvalstu vienpusējiem nolīgumiem;

H.  tā kā citas trešās valstis jau pieprasa pārsūtīt PDR datus vai paziņojušas par šādu nodomu tuvākajā nākotnē;

I.  tā kā digitālajā laikmetā datu aizsardzība, tiesības izvēlēties informāciju, personas tiesības un privātās dzīves neaizskaramība ir kļuvušas par vērtībām, kurām ir aizvien lielāka loma, un tādēļ tās ir jāaizsargā īpaši rūpīgi;

J.  tā kā pasaulē, kurā mobilitātei ir būtiska nozīme, lielākai drošībai un nopietnu noziegumu labākai apkarošanai ir jābūt saistītai ar efektīvāku, mērķtiecīgāku un ātrāku datu apmaiņu gan Eiropā, gan pasaulē,

1.  atgādina savu apņemšanos apkarot terorismu un organizēto starptautisko noziedzību un vienlaikus pauž savu stipro pārliecību, ka ir jāaizstāv pilsoņu brīvības un pamattiesības, tostarp privātās dzīves neaizskaramība, tiesības izvēlēties informāciju un datu aizsardzība; atkārtoti apstiprina, ka nepieciešamība un samērīgums, kā tas norādīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7.  un 8. pantā, ir galvenie principi, kas nodrošina terorisma apkarošanas efektivitāti;

2.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm;

3.  atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par nolīguma slēgšanu starp ES, Austrāliju, Kanādu un ASV saistībā ar PDR datu pārsūtīšanu un izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un citus smagus starptautiskus noziegumus; atzinīgi vērtē Padomes lēmumu vienlaikus sākt visas sarunas, tajā pašā laikā apzinoties, ka sarunu ilgums var būt atšķirīgs;

4.  uzsver, ka cīņā pret terorismu visā pasaulē liela nozīme ir ES un ASV, Kanādas un Austrālijas sadarbības garam, un mudina ES un ASV, Kanādu un Austrāliju turpināt kopīgo darbu, lai arī turpmāk mazinātu terorisma draudus;

5.  atgādina, ka šo nolīgumu mērķis ir nodrošināt datu pārsūtīšanu saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības standartiem; tādēļ uzsver, ka par juridisko pamatu jāņem arī LESD 16. pants;

6.  norāda, ka samērīgums joprojām ir datu aizsardzības politikas galvenais princips un ka ikvienam nolīgumam vai politikas pasākumam jāiztur samērīguma pārbaude, uzskatāmi parādot, ka tas ir vērsts uz Līguma mērķu sasniegšanu un nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu šos mērķus; atkārtoti aicina Komisiju ar konkrētiem faktiem apstiprināt, ka PDR datu apkopošana, uzglabāšana un apstrāde ir vajadzīga saistībā ar katru formulēto mērķi; tāpat atkārtoti aicina Komisiju apsvērt iespēju izvēlēties saudzīgākus risinājumus;

7.  atkārtoti pauž savu nostāju, ka PDR datus nekādā gadījumā nedrīkst izmantot datu analizēšanai un profilu veidošanai; šajā sakarībā atkārtoti prasa Komisijai paskaidrot, kāda ir atšķirība starp jēdzieniem “riska novērtēšana” un “profila veidošana” saistībā ar PDR;

8.  uzsver, ka ir jāsaņem pilna informācija par visām jaunākajām izmaiņām saistībā ar PDR, lai apsvērtu iespēju sniegt piekrišanu nolīgumiem, par kuriem notiek sarunas; tādēļ mudina Komisiju un Padomi pilnībā noskaidrot pašreizējo stāvokli saistībā ar dalībvalstu un ASV divpusējiem nolīgumiem un saprašanās memorandiem par tiesībaizsardzības datu apmaiņu un līdzdalību ASV vīzu režīma atcelšanas programmā, kā arī centralizētajā drošības programmā;

9.  uzsver, ka dalībvalstu un ASV noslēgtie divpusējie saprašanās memorandi, notiekot sarunām starp ES un ASV, ir pretrunā ES iestāžu lojālās sadarbības principam; mudina Padomi nodrošināt papildu informāciju un juridisku skaidrību attiecībā uz divpusējo saprašanās memorandu juridisko pamatu un piekritību, kurus dalībvalstis un ASV ir noslēgušas par informācijas apmaiņu saistībā ar PDR datiem;

10.  atzinīgi vērtē un stingri atbalsta Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sarunu sākšanu, lai noslēgtu ES un ASV nolīgumu par personas datu aizsardzību, kad šos datus pārsūta un apstrādā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai noziedznieku kriminālvajāšanu, policijai un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietu izmeklēšanā un izskatīšanā; atbalsta Komisijas pieeju, kas paredz noslēgt šādu pamatnolīgumu, ko piemērotu visiem pašlaik un turpmāk noslēgtajiem ES vai dalībvalstu nolīgumiem ar ASV par personas datu pārsūtīšanu un apstrādi saistībā ar tiesu iestāžu un policijas sadarbību, novēršot, izmeklējot, atklājot noziedzīgus nodarījumus vai veicot noziedznieku kriminālvajāšanu;

11.  uzsver, ka stingri noteiktajiem mērķiem, kas izklāstīti Komisijas ieteikumā Padomei atļaut sarunu sākšanu, lai noslēgtu ES un ASV nolīgumu par personas datu aizsardzību, kad šos datus pārsūta un apstrādā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai noziedznieku kriminālvajāšanu, policijai un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietu izmeklēšanā un izskatīšanā, ir ļoti būtiska nozīme saistībā ar jebkādiem datu apmaiņas nolīgumiem ar ASV ‐ būtiska nozīme ir arī ātrākai sarunu sākšanai par ieviešamajām datu aizsardzības tiesībām saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Direktīvu 95/ 46/EK;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kanādas valdībai, Austrālijas valdībai, ASV Kongresam un Amerikas Savienoto Valstu valdībai.

(1) OV C 281 E, 15.3.2011., 70. lpp.
(2) OV C 61 E, 10.3.2004., 381. lpp.
(3) OV C 81 E, 31.3.2004., 105. lpp.
(4) OV C 103 E, 29.4.2004., 665. lpp.
(5) OV C 305 E, 14.12.2006., 250. lpp.
(6) OV C 287 E, 29.11.2007., 349. lpp.
(7) OV C 175 E, 10.7.2008., 564. lpp.
(8) Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (2007. gada PDR nolīgums) (COM(2009)0702).
(9) Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam (COM(2009)0701).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika