Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2217(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0327/2010

Předložené texty :

A7-0327/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0427

Přijaté texty
PDF 271kWORD 34k
Středa, 24. listopadu 2010 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2010: oddíl III – Komise – Evropský fond solidarity: záplavy v Irsku –Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 1 (2000–2006)
P7_TA(2010)0427A7-0327/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010, přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2009(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2010 na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 24. září 2010 (KOM(2010)0533),

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010 přijatý Radou dne 22. listopadu 2010 (16722/2010 – C7-0388/2010),

–  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0327/2010),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8/2010 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 zahrnuje následující prvky:

   uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 13 022 500 EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s následky povodní v Irsku,
   odpovídající snížení prostředků na platby o 13 022 500 EUR v položce 04 02 01 – Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 1 (2000–2006),

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 8/2010;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 7/2010 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 64, 12.3.2010.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí