Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0102(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0300/2010

Внесени текстове :

A7-0300/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2010 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0428

Приети текстове
PDF 265kWORD 33k
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и Република Молдова ***
P7_TA(2010)0428A7-0300/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2010 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за създаване на партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за общите принципи на участие на Република Молдова в програми на Съюза (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (10496/2010),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество за създаване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна(1), сключено на 28 ноември 1994 г.,

–  като взе предвид искането на Съвета за одобрение в съответствие с членове 114, 168, 169, 172, 173, параграф 3, член 188, член 192 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС (C7-0330/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A7-0300/2010),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Молдова.

(1) OВ L 181, 24.6.1998 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност