Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0102(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0300/2010

Esitatud tekstid :

A7-0300/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2010 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0428

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 31k
Kolmapäev, 24. november 2010 - Strasbourg
EÜ ja Moldova vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll ***
P7_TA(2010)0428A7-0300/2010

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahel) protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelist raamlepingut Moldova Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10496/2010);

–  võttes arvesse 28. novembril 1994 sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahel(1);

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 114, 168, 169, 172, artikli 173 lõikele 3, artiklitele 188, 192, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a, artikli 218 lõikele 7 ning artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C7-0330/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0300/2010),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Moldova Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) EÜT L 181, 24.6.1998, lk 3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika