Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0102(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0300/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0300/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0428

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 31k
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg
EY:n ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja ***
P7_TA(2010)0428A7-0300/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. marraskuuta 2010 luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (10496/2010),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 1994 tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114, 168, 169 ja 172 artiklan, 173 artiklan 3 kohdan, 188 ja 192 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 218 artiklan 7 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0330/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0300/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 181, 24.6.1998, s. 3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö