Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0624/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0439

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 293kWORD 67k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
P7_TA(2010)0439RC-B7-0624/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, που τονίζει ότι είναι ευθύνη όλων των κρατών να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία και να διώκουν τους υπαιτίους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων που σχετίζονται με σεξουαλική και άλλης μορφής βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 54/134 της 7ης Φεβρουαρίου 2000, με το οποίο η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων συνεκτιμάται σε όλο το έργο της ΕΕ με χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα,

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό, το Μάρτιο του 2010, Ειδικής Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου για μια συνεκτική προσέγγιση στην εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 και το επιχειρησιακό έγγραφο για την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325 όπως έχει ενισχυθεί από το ψήφισμα του ΣΑΗΕ 1820 στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, που αμφότερα εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2008, καθώς και το έγγραφο του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΠΑΑ, του Σεπτεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών (1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στη διαδικασία ανασυγκρότησης στις χώρες που ευρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τις γυναίκες στην πολιτική(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του 2007 για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις ελλείψεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό(4),

–  έχοντας υπόψη τη νεοσυσταθείσα Μονάδα του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (ΟΗΕ-Γυναίκες),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών σε εμπόλεμες περιοχές αποτελεί συχνά επέκταση των διακρίσεων λόγω φύλου που υφίστανται ήδη σε καιρό ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών συμπίπτει με τη δέκατη επέτειο του Ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325, που ήταν το πρώτο ψήφισμα για την αντιμετώπιση των δυσανάλογων και πρωτοφανών συνεπειών των ένοπλων συγκρούσεων στις γυναίκες και γα τη σύνδεση των εμπειριών που έχουν οι γυναίκες από τη σύρραξη με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με την κάλυψη των συνδεόμενων μεταξύ τους θεματικών τομέων της συμμετοχής, προστασίας, πρόληψης, αρωγής και αποκατάστασης,

Β.  έχοντας υπόψη ότι η 25η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1820, 1888 και 1889 ενισχύουν και συμπληρώνουν το ψήφισμα 1325 και ότι τα τέσσερα ψηφίσματα πρέπει να θεωρούνται ως δέσμη υποχρεώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί κοινό μέλημα και ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ είτε αυτό είναι θύμα σύγκρουσης είτε είναι δωρητής είτε εμπλέκεται με οιαδήποτε άλλη ιδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση, το Δεκέμβριο του 2008, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος τους, που συνιστά ισχυρή πολιτική ένδειξη ότι τα θέματα αυτά αποτελούν προτεραιότητα της Ένωσης,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325 θα πρέπει να έχει προτεραιότητα στη χρήση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για να παρασχεθεί η δέουσα στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις και σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις αυτές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί την ευρεία προσέγγιση που υιοθετήθηκε και την εφαρμογή του προσεχούς σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου σε μια πολιτική ή στρατιωτική αποστολή αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, στην οποία η ΕΕ θα μπορούσε να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία ασχολούμενη ενεργά με το θέμα των γυναικών και των ένοπλων συγκρούσεων,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία για συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων, τις ειρηνευτικές συνομιλίες καθώς και στο μεταπολεμικό στάδιο, όπως είναι ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός και η σεξουαλική δουλεία, όταν είναι τμήμα ευρέως διαδεδομένης και συστηματικής πρακτικής, αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης ως στοιχείο του εγκλήματος της γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μια στοχευμένη ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τους δράστες σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 από την άποψη τόσο της εσωτερικής της δομής όσο και των εξωτερικών της δράσεων και πολιτικών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε μια σειρά σημαντικών εγγράφων σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι επίσης το έτος επισκόπησης των στόχων της χιλιετίας στη δεκαετία που μεσολάβησε,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μειοψηφία κρατών μελών της ΕΕ κατάρτισε εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης,

1.  τονίζει ότι η δέκατη επέτειος του ψηφίσματος 1325 του ΣΑΗΕ θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μια εκ νέου ενισχυμένη ημερήσια διάταξη σε σχέση με την εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού ως προς το οποίο δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος χωρίς πολιτική διεύθυνση στα υψηλότερα επίπεδα και χωρίς αυξημένα κονδύλια· συνιστά θερμά να θιγεί με τον κατάλληλο τρόπο το θέμα αυτό στην εν εξελίξει αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη θέσπιση μιας συνεκτικής ειδικής εθνικής στρατηγικής και την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής σε βάρος τους·

2.  ζητεί τη διάθεση ειδικών και σημαντικών οικονομικών ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων για τη συμμετοχή των γυναικών και την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας· ζητεί την απασχόληση περισσοτέρων γυναικών στην αστυνομία, το στρατό και τη δικαιοσύνη καθώς και σε αποστολές κράτους δικαίου και σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς τους σχέσεις με κράτη και οργανισμούς εκτός ΕΕ·

3.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ Catherine Ashton, στο πλαίσιο ενδιάμεσης επισκόπησης μετά από πέντε χρόνια, να αξιολογήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων και να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

4.  ενθαρρύνει θερμά την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει επίσης την Ομάδα Δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ευελπιστεί ότι θα εφαρμόσει αξιολόγηση ομοτίμων στην έγκριση και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για τα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1325 και 1820, θα πραγματοποιεί συστηματική ανάλυση με βάση το φύλο των αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και θα ελέγχει καθώς και θα παρέχει συμβουλές στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

5.  θεωρεί τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ως μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325·

6.  καλεί ως εκ τούτου την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει και να υποστηρίξει την πρακτική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να προβεί σε ουσιαστικές και πλήρως ορατές δεσμεύσεις σε σχέση με τη στελέχωση, τους οικονομικούς πόρους και την οργάνωση της ιεραρχίας· καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο να συγκροτήσει μια οργανωτική ομάδα στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και να εξασφαλίσει ότι σε κάθε γεωγραφικό τμήμα και αντιπροσωπεία της ΕΕ μια τουλάχιστον θέση πλήρους απασχόλησης θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι τα άτομα αυτά θα συμμετέχουν στη Μονάδα Δράσης της ΕΕ ή θα συνδέονται στενά με αυτή·

7.  χαιρετίζει τη σειρά δημόσιων εκδηλώσεων όπως ανοικτές ημερίδες που διοργανώνονται εκ μέρους τουλάχιστον των τριών αποστολών CSDP, EULEX και EUMM, προκειμένου να εορτασθεί η δέκατη επέτειος του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325· χαιρετίζει τη συμβολή της μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) στο θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι οι αποστολές ΚΠΑΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να αποδείξει η ΕΕ τη δέσμευσή της στους στόχους των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325, σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από κρίσεις·

8.  καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν αναφορές στα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν την αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και στις εντολές των αποστολών και να εξασφαλίσουν ότι όλες οι αποστολές ΚΠΑΑ θα έχουν τουλάχιστον ένα σύμβουλο επί θεμάτων ισότητας φύλων και ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων των ψηφισμάτων 1325 και 1820· καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τους αρχηγούς των αποστολών να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τις τοπικές οργανώσεις γυναικών βασικό στοιχείο της κάθε αποστολής·

9.  ζητεί τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών δημόσιας καταγγελίας στο πλαίσιο των αποστολών της ΚΠΑΑ που θα συμβάλουν ιδιαίτερα στην καταγγελία της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να συμπεριλάβει μια λεπτομερή έκθεση για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στην εξαμηνιαία αξιολόγηση των αποστολών ΚΠΑΑ·

10.  υπενθυμίζει τους μαζικούς βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από την 30ή Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου 2010 στην περιοχή των ορυχείων του ανατολικού Κονγκό, ότι αναφέρθηκαν 8 300 τουλάχιστον βιασμοί κατά το τελευταίο έτος στο ανατολικό Κονγκό και ότι τουλάχιστον 1 244 γυναίκες αναφέρθηκε ότι βιάστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, πράγμα που σημαίνει 14 κατά μέσο όρο βιασμούς ημερησίως· καλεί επειγόντως τις αποστολές της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - EUPOL RD Congo και EUSEC RD Congo - να αναγάγουν την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και τη συμμετοχή των γυναικών σε βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της προσπάθειας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας του Κονγκό·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διορίσει η ΕΕ περισσότερες γυναίκες αξιωματικούς και οπλίτες στις αποστολές ΚΠΑΑ και ότι το τμήμα γυναικών αξιωματικών της αστυνομίας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Λιβερία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα·

12.  επισημαίνει την ανάγκη για ένα κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού της ΕΕ που υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές που θα καθιστά σαφές ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστά αδικαιολόγητη και εγκληματική συμπεριφορά·

13.  ζητεί την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ ΟΗΕ 1325 και 1820 στα έγγραφα εθνικής στρατηγικής των χωρών της ΕΕ και την κινητοποίηση περισσότερων οικονομικών πόρων για τη συμμετοχή γυναικών από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις σε ευρωπαϊκές διαδικασίες· καλεί την ΥΕ/ΑΠ, τους Επιτρόπους Ανάπτυξης, Διεύρυνσης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας να καταστήσουν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια πτυχές και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εξωτερικών οικονομικών μέσων όπως το EIDHR, ECI, IPA, ιδιαίτερα όμως του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Μηχανισμού Σταθερότητας·

14.  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών ΜΚΟ στις επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· υπενθυμίζει ότι σήμερα πολλές μικρές γυναικείες οργανώσεις αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων·

15.  καλεί τον Επίτροπο Ανάπτυξης να αναγάγει σε προτεραιότητα τη στήριξη του έργου των γυναικείων οργανώσεων στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ να χρησιμοποιήσει το μακροπρόθεσμο τμήμα του Μηχανισμού Σταθερότητας για τη διάθεση πόρων με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στο πλαίσιο διαδικασιών για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συμφιλίωση και να προβλέπει συστηματικά χρηματοδοτήσεις για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο πλαίσιο όλων των βραχυπρόθεσμων μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 3 του Μηχανισμού Σταθερότητας·

16.  θεωρεί ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώσουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι τοπικές γυναικείες οργανώσεις, σχετικά με τη δέσμευσή τους σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις και να ζητούν τη γνώμη των οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της διεργασίας για τη χάραξη πολιτικής·

17.  ζητεί ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε κάθε τομέα επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων του έργου για τη συμφιλίωση, των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, της οικοδόμησης της ειρήνης, της εφαρμογής της ειρηνευτικής διαδικασίας, της διατήρησης της ειρήνης και της πρόληψης των συγκρούσεων·

18.  ζητεί άμεση αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αναζήτηση λύσεων στις συγκρούσεις, σε ρόλο μεσολαβητών και διαπραγματευτών, μεταξύ άλλων, και στην εφαρμογή μέτρων για την επίλυση των συγκρούσεων·

19.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να καθιερώσει μια εβδομάδα ετησίως κατά την οποία θα εκφράζουν τη γνώμη τους γυναίκες ηγέτες και η οποία θα συμπληρώνει την παγκόσμια ανοικτή ημέρα του ΟΗΕ για τις γυναίκες και την ειρήνη, σε συνέχεια της οποίας θα εκπονούνται εκθέσεις αντιπροσωπειών της ΕΕ και δράσεις παρακολούθησης·

20.  τονίζει την ανάγκη για εθνικά σχέδια δράσης που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εθνικής στρατηγικής, θα θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, θα αναπτύσσουν εποπτικούς μηχανισμούς και θα προάγουν την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στους μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και εποπτείας·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ειδική Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις και στο νεοδιορισθέντα προϊστάμενο της Μονάδας για την Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ (ΟΗΕ-Γυναίκες).

(1) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 32.
(2) ΕΕ C 298 Ε της 8.12.2006, σ. 287.
(3) ΕΕ C 314 Ε της 21.12.2006, σ. 347.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0350.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου