Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2954(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0675/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0443

Приети текстове
PDF 284kWORD 48k
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург
Положението в Западна Сахара
P7_TA(2010)0443RC-B7-0675/2010

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно положението в Западна Сахара

Европейският парламент,

–  като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Западна Сахара,

–  като взе предвид Резолюция 1920 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, която удължава съществуващия мандат на Мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO),

–  като взе предвид последните доклади на генералния секретар на ООН пред Съвета за сигурност относно положението във връзка със Западна Сахара от 14 април 2008 г., 13 април 2009 г. и 6 април 2010 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от Мароко на 3 май 1979 г.,

–  като взе предвид Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга, и по-специално член 2 от него,

–  като взе предвид декларацията на ЕС относно VІІІ-та сесия на Съвета за асоцииране ЕС-Мароко от 7 декември 2009 г. и общата декларация от първата среща на високо равнище между ЕС и Мароко от 7 март 2010 г.,

–  като взе предвид по-специално заключенията от посещенията на своята ad hoc делегация за Западна Сахара през септември 2006 г. и през януари 2009 г., с които се отправя призив мандатът на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) да бъде разширен, при условие че всички засегнати страни са съгласни, така че да й се даде компетентност за наблюдаване на спазването на правата на човека в Западна Сахара, и с които се отправя призив към Комисията да следи, паралелно или по целесъобразност, посредством своята делегация в Рабат, положението, свързано с правата на човека в Западна Сахара, и да изпраща редовно мисии на място,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Западна Сахара и по-специално тази от 27 октомври 2005 г.(1),

–  като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно Западна Сахара от 10 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 24 ноември 2010 г. относно положението в Западна Сахара,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че няколко хиляди сахрави напуснаха градовете си и разтвориха палатки в предградията на Ел Аюн, като издигнаха лагера Gdaim Izyk в знак на мирен протест срещу социалното, политическото и икономическото си положение и условията си на живот,

Б.  като има предвид, че няколко седмици по-късно те бяха около 15 000 според наблюдателите на ООН и че беше установен диалог с органите,

В.  като има предвид, че на 24 октомври 2010 г., неделя, Nayem El-Garhi, 14-годишен юноша сахрави, е бил убит, а петима други са били ранени от мароканските въоръжени сили, докато са се опитвали да достигнат лагера в предградията на Ел Аюн,

Г.  като има предвид, че на 8 ноември 2010 г. все още неизвестен брой хора, включително полицаи и служители по сигурността, са били убити по време на акция на мароканските сили за сигурност, целяща да премахне протестния лагер Gdaim Izyk; като има предвид, че се съобщава и за значителен брой ранени цивилни, тъй като силите за сигурност са използвали сълзотворен газ и палки за премахване на лагера,

Д.  като има предвид, че тези инциденти настъпиха в самия ден на започване на третия кръг неофициални преговори относно статута на Западна Сахара в Ню Йорк, в който участват Мароко, Фронтът Полисарио и държавите наблюдателки Алжир и Мавритания,

Е.  като има предвид, че журналисти, парламентаристи от национални и регионални парламенти в страни-членки на ЕС и членове на Европейския парламент не бяха допуснати да влязат в Ел Аюн и лагера Gdaim Izyk, а някои дори бяха изгонени от Ел Аюн,

Ж.  като има предвид насилствената смърт на испанския гражданин Babi Hamday Buyema при обстоятелства, които все още не са изяснени,

З.  като има предвид, че след повече от 30 години процесът на деколонизация на Западна Сахара остава незавършен,

И.  като има предвид, че ЕС остава загрижен за конфликта в Западна Сахара и неговите последствия и отражение в региона, включително положението с правата на човека в Западна Сахара, и подкрепя изцяло усилията на генералния секретар на ООН и неговия личен пратеник за намиране на справедливо, трайно и взаимно приемливо политическо решение, което ще позволи самоопределението на населението на Западна Сахара, както се посочва в резолюциите на ООН,

Й.  като има предвид, че няколко доклада показват, че природните ресурси на Западна Сахара се експлоатират, без от това да има полза за местното население,

1.  Изразява най-сериозна загриженост относно значителното влошаване на положението в Западна Сахара и решително осъжда инцидентите на насилие, настъпили при премахването на лагера Gdaim Izyk и в град Ел Аюн;

2.  Призовава всички страни да запазят спокойствие и да се въздържат от всякакво по-нататъшно насилие;

3.  Осъжда загубата на човешки животи и изразява солидарност със семействата на загиналите, ранените и изчезналите;

4.  Отбелязва създаването на парламентарна анкетна комисия от страна на мароканския парламент за разследване на протичането на събитията, довели до намесата на мароканските органи, но счита, че ООН е най-подходящата инстанция за провеждане на независима международна анкета за изясняване на събитията, смъртните случаи и случаите на изчезнали хора;

5.  Изказва съжаление за атаките срещу свободата на пресата и информацията, от които са пострадали много европейски журналисти, и отправя искане към Кралство Мароко да разреши свободен достъп и свободно движение в Западна Сахара за пресата, независимите наблюдатели и хуманитарните организации; осъжда забраната за влизане на парламентаристи, журналисти, медии и независими наблюдатели в Западна Сахара, наложена от мароканските органи;

6.  Настоява, че е необходимо да бъдат призовани органите на ООН да предложат създаване на механизъм за наблюдение на правата на човека в Западна Сахара;

7.  Приветства възобновяването на неформалните срещи между Мароко и Фронта Полисарио под егидата на личния пратеник на генералния секретар на ООН дори при такива напрегнати обстоятелства, и призовава регионалните фактори да играят конструктивна роля;

8.  Припомня подкрепата си за възстановяване на неофициалните преговори между страните в конфликта с оглед постигане на справедливо, трайно и взаимно приемливо политическо решение съгласно съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

9.  Призовава Комисията да гарантира, че необходимата хуманитарна помощ при увеличено финансиране се отпуска на бежанците сахрави, чийто брой се оценява на между 90 000 и 150 000 души, живеещи в района на Tindouf, за да им се помогне да задоволят основните си нужди от храна, вода, подслон и медицинско обслужване и да се подобрят условията им на живот;

10.  Изразява загриженост относно задържането и твърденията за тормоз на сахрави ‐ защитници на правата на човека на територията на Западна Сахара; призовава защитниците на правата на човека, задържани в затвори на тази територия или в Мароко, да бъдат третирани съгласно международните стандарти и да им бъде осигурен бърз и справедлив процес;

11.  Призовава ЕС да изиска от Кралство Мароко да спазва международното право във връзка с експлоатирането на природните ресурси на Западна Сахара;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Африканския съюз, на делегацията на ЕП за връзки с държавите от Магреба, на Бюрото на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, на парламента и правителството на Мароко, на Фронта Полисарио, и на парламентите и правителствата на Алжир и Мавритания.

(1) ОВ C 272 E, 9.11.2006 г., стр. 582.

Правна информация - Политика за поверителност