Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2954(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0675/2010

Rozpravy :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0443

Přijaté texty
PDF 277kWORD 46k
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
Západní Sahara
P7_TA(2010)0443RC-B7-0675/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o situaci v Západní Sahaře

Evropský parlament,

–  s ohledem na příslušná usnesení Rady bezpečnosti OSN o Západní Sahaře,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1920 (2010), která rozšířila stávající mandát mise OSN pro referendum v Západní Sahaře (MINURSO),

–  s ohledem na poslední zprávy generálního tajemníka OSN o situaci v Západní Sahaře předložené Radě bezpečnosti ve dnech 14. dubna 2008, 13. dubna 2009 a 6. dubna 2010,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ratifikovaný Marokem dne 3. května 1979,

–  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, a zejména na článek 2 této dohody,

–  s ohledem na prohlášení EU ze dne 7. prosince 2009 o 8. zasedání Rady pro přidružení EU-Maroko a na společné prohlášení z prvního summitu EU-Maroko ze dne 7. března 2010,

–  zejména s ohledem na závěry z návštěv delegace ad hoc EP v Západní Sahaře ze září 2006 a z ledna 2009, v nichž byl vysloven požadavek, aby byl mandát mise OSN pro referendum v Západní Sahaře (MINURSO) pod podmínkou souhlasu všech zúčastněných stran rozšířen tak, aby byla mise oprávněna dohlížet na dodržování lidských práv v Západní Sahaře, a které vyzvaly Evropskou komisi, aby v případě potřeby prostřednictvím své delegace v Rabatu sledovala situaci v oblasti lidských práv v Západní Sahaře a aby na toto místo pravidelně vysílala mise,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Západní Sahaře, zejména na usnesení ze dne 27. října 2005(1),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové o Západní Sahaře ze dne 10. listopadu 2010,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise o situaci v Západní Sahaře ze dne 24. listopadu 2010,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jako mírumilovný protest proti své sociální, politické a ekonomické situaci a životním podmínkám opustilo několik tisíc obyvatel Sahary svá města a postavilo si stany na okraji Al-Ajúnu, kde tak vznikl tábor Gdaim Izyk,

B.  vzhledem k tomu, že podle pozorovatelů OSN jich po několika týdnech bylo přibližně 15 000, a vzhledem k tomu, že zahájili dialog s příslušnými orgány,

C.  vzhledem k tomu, že v neděli 24. října 2010 marocké vojenské jednotky zabily čtrnáctiletého chlapce ze Západní Sahary Nadžema al-Džárchího a zranily dalších pět osob, když se snažili do tábora na okraji města Al-Ajún dostat,

D.  vzhledem k tomu, že dne 8. listopadu 2010 byl dosud neznámý počet osob včetně představitelů policie a bezpečnosti zabit při akci marockých bezpečnostních sil zaměřené na zrušení protestního tábora Gdaim Izyk; vzhledem k tomu, že se také vyskytly zprávy o značném počtu civilistů, které bezpečnostní síly zranily slzným plynem a obušky při vyhánění z tábora,

E.  vzhledem k tomu, že k těmto událostem došlo právě v den, kdy bylo v New Yorku zahájeno třetí kolo neformálního jednání o statusu Západní Sahary, kterého se zúčastnili zástupci z Maroka, Fronty Polisario a pozorovatelských zemí, Alžírska a Mauritánie,

F.  vzhledem k tomu, že řadě novinářů, občanům EU a poslanců regionálních parlamentů a Evropského parlamentu byl odepřen přístup do města Al-Ajún a tábora Gdaim Izyk a někteří z nich byli z Al-Ajúnu dokonce vyhoštěni,

G.  vzhledem k násilné smrti španělského občana Baby Hamday Buyemy, k níž došlo za okolností, které nebyly vyjasněny,

H.  vzhledem k tomu, že ani za 30 let nebyl dokončen proces dekolonizace Západní Sahary,

I.  vzhledem k tomu, že EU je stále znepokojena konfliktem v Západní Sahaře a jeho regionálními dopady a důsledky, včetně situace v oblasti lidských práv na tomto území, a vzhledem k tomu, že EU plně podporuje úsilí generálního tajemníka OSN a jeho osobního vyslance o nalezení spravedlivého, trvalého a oboustranně přijatelného politického řešení, které umožní sebeurčení obyvatel Západní Sahary, jak se uvádí v rezolucích OSN,

J.  vzhledem k tomu, že z několika zpráv vyplývá, že v Západní Sahaře probíhá těžba přírodních zdrojů, aniž by z ní mělo užitek místní obyvatelstvo,

1.  vyjadřuje své nejvyšší znepokojení nad významným zhoršením situace v Západní Sahaře a rozhodně odsuzuje násilné incidenty, k nimž došlo v protestním táboře Gdaim Izyk během jeho bourání a ve městě Al-Ajún;

2.  vyzývá všechny strany, aby zachovaly klid a zdržely se jakéhokoli dalšího násilí;

3.  vyjadřuje politování nad ztrátami lidských životů a vyjadřuje solidaritu rodinám obětí, raněných a nezvěstných;

4.  bere na vědomí, že marocký parlament ustavil vyšetřovací komisi, která by měla v plném rozsahu objasnit průběh událostí, jež vedly k zásahu marockých úřadů, domnívá se však, že nejpovolanější instancí k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování vedoucímu k objasnění událostí, úmrtí a zmizení by byla OSN;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že dochází k útokům na svobodu tisku a právo na svobodný přístup k informacím, které pocítili mnozí evropští novináři, a žádá Marocké království, aby umožnilo novinářům, nezávislým pozorovatelům a humanitárním organizacím na území Západní Sahary svobodný přístup a volný pohyb; vyjadřuje politování nad tím, že marocké orgány uvalily na poslance, novináře, zástupce sdělovacích prostředků a nezávislé pozorovatele zákaz vstupu do Západní Sahary;

6.  trvá na nutnosti vyzvat orgány OSN, aby navrhly zavedení mechanismu monitorování lidských práv v Západní Sahaře;

7.  vítá obnovení neformálních schůzek mezi Marokem a Frontou Polisario pod záštitou osobního vyslance generálního tajemníka OSN navzdory napjatým okolnostem a vyzývá všechny aktéry v tomto regionu, aby jednali konstruktivně;

8.  připomíná, že podporuje obnovení neformálních jednání mezi stranami konfliktu, jež má vést ke spravedlivému, trvalému a vzájemně přijatelnému politickému řešení v souladu s příslušnými usneseními Rady bezpečnosti OSN;

9.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby pro 90 000 až 165 000 uprchlíků ze Západní Sahary žijících v oblasti Tindouf byla prostřednictvím zvýšení finančních prostředků poskytnuta nezbytná humanitární pomoc s cílem pomoci jim zajistit základní potřeby potravin, vody, bydlení a zdravotní péče a zlepšit jejich životní podmínky;

10.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že na území Západní Sahary byli uvězněni a obviněni z obtěžování místní obhájci lidských práv; žádá, aby s obhájci lidských práv, kteří jsou vezněni v Západní Sahaře nebo v Maroku bylo zacházeno v souladu s mezinárodními standardy a aby se brzy dočkali spravedlivého rozsudku;

11.  žádá EU, aby vyžadovala, aby se Marocké království při využívání přírodních zdrojů v Západní Sahaře řídilo mezinárodními právními předpisy;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Africké unie, delegaci EP pro vztahy se zeměmi Maghrebu, předsednictvu Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, parlamentům a vládám Maroka, Alžírska a Mauritánie a Frontě Polisario.

(1) Úř. věst. C 272 E, 9.11.2006, s. 582.

Právní upozornění - Ochrana soukromí