Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0650/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0444

Приети текстове
PDF 327kWORD 69k
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург
Украйна
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно Украйна

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна,

–  като взе предвид съвместната декларация, приета на срещата на високо равнище ЕС-Украйна, проведена в Брюксел на 22 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид окончателното изявление и препоръките, представени след петнадесетото заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна, което се състоя на 4 и 5 ноември 2010 г. в Киев и Одеса,

–  като взе предвид делегацията на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна, която беше наблюдател на местните и регионалните избори, проведени в Украйна на 31 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Украйна, влязло в сила на 1 март 1998 г., и продължаващите преговори по споразумението за асоцииране, което трябва да замести СПС,

–  като взе предвид четиринадесетото заседание на Съвета за сътрудничество между ЕС и Украйна, което се състоя в Люксембург на 15 юни 2010 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация относно Източното партньорство, чието начало беше поставено в Прага на 7 май 2009 г.,

–  като взе предвид заключенията, приети от Съвета по общи въпроси на 25 октомври 2010 г.,относно Източното партньорство,

–  като взе предвид Резолюция 1755 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно функционирането на демократичните институции в Украйна, приета на 5 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Украйна от 16 септември 2010 г.,

–  като взе предвид Програмата за асоцииране ЕС–Украйна, която замества плана за действие и беше одобрена от Съвета за сътрудничество между ЕС и Украйна през юни 2009 г.,

–  като взе предвид споразумението между Европейската общност и Украйна за облекчаване на визовия режим, което беше подписано на 18 юни 2007 г. и влезе в сила на 1 януари 2008 г., и визовия диалог между ЕС и Украйна, чието начало беше поставено през октомври 2008 г.,

–  като взе предвид съвместния доклад на работната група по въпросите на визовата политика между ЕС и Украйна към Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна от 4 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид направените в последната минута промени в украинския избирателен закон, приети от украинския парламент (Върховната рада) през юни 2010 г., малко преди произвеждането на местните избори,

–  като взе предвид Националната индикативна програма за периода 2011-2013 г. за Украйна,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Украйна е европейска страна със стратегическо значение за ЕС; като има предвид, че големината, ресурсите, населението и географското разположение придават на Украйна особено положение в Европа и я превръщат в ключов фактор в региона,

Б.  като има предвид, че новоизбраният президент на Украйна Виктор Янукович, както и Върховната рада потвърдиха решимостта на Украйна да се присъедини към Европейския съюз,

В.  като има предвид твърденията, че демократичните свободи, като свободата на събранията, свободата на изразяване и свободата на медиите, са били подложени на натиск през последните месеци,

Г.  като има предвид, че решението на Конституционния съд на Украйна на 1 октомври 2010 г. възстановява президентската система на управление; като има предвид, че установяването на демократична, ефективна и трайна система на контрол и противодействие следва да остане приоритет и процесът за постигането на тази цел следва да бъде открит, приобщаващ и достъпен за всички политически партии и участници в Украйна,

Д.  като има предвид, че местните и регионалните избори се проведоха в Украйна на 31 октомври 2010 г. в спокойна обстановка и без инциденти; като има предвид, че бяха отправени критики относно някои аспекти на организацията на тези избори, по-специално във връзка с избирателния закон, процедурите за неговото приемане и някои специфични аспекти, свързани с неговото съдържание,

Е.  като има предвид, че след президентските избори, проведени през януари 2010 г., има все по-тревожни сигнали за спад в зачитането на демокрацията и плурализма, както е видно, по-конкретно, от отношението към някои НПО и отделните жалби от журналисти за натиск от страна на техните редактори или собствениците на медии да отразяват или не определени събития, както и от засилената и политически мотивирана дейност на Украинската служба за сигурност и злоупотребата с административни и съдебни ресурси за политически цели,

Ж.  като има предвид, че на 13 октомври 2010 г. представителят на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по въпросите на свободата на медиите заяви, че Украйна е постигнала висока степен на медийна свобода, но трябва да предприеме спешни мерки за нейното запазване, и призова украинското правителство да се въздържа от всякакви опити за влияние или цензура на медийното съдържание и да се съобразява с международните стандарти за свобода на медиите и своите ангажименти пред ОССЕ по отношение на свободата на медиите,

З.  като има предвид, че Източното партньорство може да предостави на Украйна допълнителни средства за интеграция в Европейския съюз, но че то може да бъде успешно единствено, ако се основава на практични и надеждни проекти и разполага с достатъчно финансиране,

1.  Подчертава, че съгласно член 49 от Договора за Европейския Съюз Украйна може да кандидатства за членство в ЕС като всяка европейска държава, която спазва принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи, както и на принципите на правовата държава;

2.  Подчертава, че Украйна има европейска перспектива със силни исторически, културни и икономически връзки с Европейския съюз и е един от основните партньори на ЕС измежду източните съседи на Съюза, като оказва значително влияние върху сигурността, стабилността и благополучието на целия континент;

3.  Приветства консенсусните изявления на украинското правителство и политическата опозиция относно стремежа на страната по пътя на европейската интеграция и нейната дългосрочна амбиция да стане държава-членка на Европейския съюз; отбелязва, че тази цел продължава да се подкрепя от консенсус между всички участници на украинската политическа сцена; призовава украинските органи да създадат общ форум, който да съгласува политическата позиция на Украйна спрямо Европейския съюз, като този форум се състои от политици както от управляващата коалиция, така и от опозицията;

4.  Посочва, че проведените на 31 октомври 2010 г. местни и регионални избори, макар и проведени по принцип редовно, не определиха нов, положителен стандарт; изразява съжаление, че Украйна измени своя изборен закон няколко месеца преди произвеждането на местни и регионални избори, като по този начин беше оставено прекалено малко време за подобряването на закона и за подготовката на подобаващо и демократично произвеждане на изборите;

5.  Изразява съжаление, че поради факта, че исканията за регистрация от страна на опозиционните партии не са били приемани от избирателните комисии преди внасянето на листата на Партия на регионите, управляващата партия на практика е спечелила първото място в листите в приблизително 85 % от избирателните райони; отбелязва, че поради аномалиите в избирателния закон, който не предостави достатъчни гаранции за защита на установеното право на политическите партии на надпревара, някои партии, като например „Родина“, не успяха да регистрират кандидатите си в някои райони и да участват в изборите;

6.  Изразява съжаление относно факта, че избирателните правила продължават да бъдат предмет на дискусии; подкрепя необходимостта от подобряване на избирателната рамка и изразява задоволство от дейността, извършвана в сътрудничество с експертите от ЕС и ОССЕ, за разработване на проект на нов избирателен закон; отбелязва, че вече е внесен проект за Единен избирателен закон за одобрение във Върховната рада; подчертава, че прозрачността на изборния процес изисква яснота на правната рамка; призовава украинските власти да гарантират своевременно приключване на работата по законодателството достатъчно време преди парламентарните избори през 2012 г.;

7.  Изразява загриженост във връзка със скорошните процеси, които биха могли да подкопаят свободата и плурализма на медиите; призовава държавните органи да предприемат всички необходими мерки за опазването на тези основни аспекти на демократичното общество и да се въздържат от всякакви опити за контролиране, пряко или косвено, на съдържанието на репортажите в националните медии; подчертава неотложната нужда от реформа на законодателството, регулиращо медийния сектор, и приветства в тази връзка скорошното предложение за въвеждане на обществено радио- и телевизионно разпространение в Украйна; също така приветства дадените от украинските държавни органи пред обществото гаранции, че правната рамка, необходима за създаването на обществен радио- и телевизионен разпространител, ще бъде изготвена до края на годината; изразява съжаление относно факта, че на два независими телевизионни канала - TVi и TV5, са били отнети някои от честотите на излъчване; призовава държавните органи за гарантират, че съдебните производства не водят до избирателно отнемане на честоти за радио- и телевизионно разпространение и да преразгледат всяко решение или назначение, което би могло да доведе до конфликт на интереси;

8.  Призовава украинското правителство да приведе законодателството за свободата на медиите в съответствие със стандартите на ОССЕ; решителните действия в тази насока ще засилят надежността на кандидатурата на Украйна за действащо председателство на ОССЕ през 2013 г.;

9.  Призовава украинските държавни органи да проведат щателно разследване във връзка с изчезването на Васил Климентиев, главен редактор на вестник, занимаващ се основно с разследване на корупцията в Харковския регион;

10.  Подчертава нуждата от засилване на доверието в институциите и на тяхната стабилност, независимост и ефективност, като по този начин се гарантират демокрацията и върховенството на закона и се насърчава постигането на консенсус в рамките на процеса на конституционна реформа, основаващ се на ясно разделение на властите и ефективна система на контрол и противодействие между държавните институции; подчертава, че сътрудничеството с Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) е изключително важно за гарантиране на това пакетите от мерки за законодателни реформи, които се разработват в момента, да са в пълно съответствие с европейските стандарти и ценности; призовава всички съответни политически заинтересовани лица, включително правителството и опозицията, да вземат участие в този процес; призовава украинските държавни органи да се допитат до Венецианската комисия за становище относно окончателните текстове на проектозаконите;

11.  Призовава всички партии във Върховната рада да подкрепят и насърчават система от ефективни механизми за контрол и противодействие във връзка със законното функциониране на правителството;

12.  Призовава държавните органи да разследват изцяло всички твърдения за нарушения на права и свободи, да отстранят всички констатирани нарушения и да разследват ролята на Украинската служба за сигурност във връзка с възпрепятстване на демократичния процес;

13.  Подчертава жизненоважната роля на Украйна за енергийната сигурност на Европейския съюз; подчертава колко е важно да се засили сътрудничеството между Украйна и ЕС в областта на енергетиката; призовава Украйна да изпълнява задълженията, произтичащи от съвместната декларация от Международната инвестиционна конференция за модернизацията на газопреносната система на Украйна, организирана съвместно от ЕС и Украйна; призовава за сключването на допълнителни споразумения между ЕС и Украйна, насочени към обезпечаване на енергийните доставки за двете страни, включително надеждна и диверсифицирана система за пренос на петрол и газ; подчертава, че за да разполага Украйна с модерна система за транзит на газ, са нужни прозрачни, ефикасни и качествени услуги за транзит посредством модернизирана газопреносна мрежа; призовава Комисията да предостави необходимата техническа помощ с цел радикално подобряване на енергийната ефективност на електропреносната мрежа на Украйна, както и да засили сътрудничеството по отношение на реформата на газовия сектор с оглед привеждането му в съответствие със стандартите на ЕС;

14.  Подкрепя призива на държавните ръководители от ЕС и Украйна по случай отбелязването на 25-годишнината от Чернобилската трагедия в Киев да мобилизират цялата подкрепа, необходима за завършване на саркофага на четвърти реактор на атомната електроцентрала в Чернобил (обект „Укритие“) и по-нататъшното отстраняване на другите три реактора; подчертава, че прозрачността е от решаващо значение по отношение на проекта за изграждане на саркофаг, по-специално във връзка със следващите стъпки и настоящата фаза, която е достигнала работата по проекта;

15.  Изразява задоволство от напредък в процеса на преговори за споразумението за асоцииране ЕС-Украйна и по-конкретно във връзка с установяването на широка и всеобхватна зона за свободна търговия; отбелязва, че приключването на преговорите по споразумението зависят от способността и готовността на украинската страна да осъществи регулаторно сближаване с Европейския съюз; призовава Европейската комисия да договори всеобхватно и задълбочено споразумение за свободна търговия с Украйна по такъв начин, че неговите разпоредби не само да открият пазарите на ЕС и Украйна за взаимноизгодна търговия, но и да подпомагат модернизирането на украинската икономика; подчертава, че споразумението за широка и всеобхватна зона на свободна търговия следва да гарантира постепенното интегриране на Украйна във вътрешния пазар на ЕС, включително разширяването на действието на четирите свободи по отношение на тази страна; настоятелно призовава Комисията и Украйна да постигнат бърз напредък в тази област въз основа на постиженията на Украйна като член на СТО; настоятелно призовава двете страни да направят всичко необходимо за постигане на окончателно споразумение в първата половина на следващата година;

16.  Призовава украинските държавни органи да засилят усилията си за борба срещу корупцията; в този контекст очаква политическите изявления да бъдат подкрепени от решителни действия за борба срещу корупцията на всички равнища с политическа безпристрастност; призовава за създаването на равни условия за извършване на търговска дейност и за прилагане на същите правила спрямо местните и чуждестранните инвеститори; в тази връзка изразява съжаление относно прекомерното участие на бизнеса в политическия живот;

17.  Е обезсърчен от факта, че Върховната рада е приела изменения в новия закон за обществените поръчки, по силата на които стоки, работи и услуги, доставени за целите на провеждането на европейския шампионат по футбол в Украйна, се изключват от обхвата на този закон;

18.  Настоятелно призовава украинския парламент да приеме проектозакона за „достъп до публична информация“ като част от спазването на европейските и международните стандарти;

19.  Приветства плана за действие за либерализиране на визовия режим за Украйна, приет на четиринадесетата среща на високо равнище ЕС-Украйна на 22 ноември 2010 г.; счита плана за действие за практически инструмент за стимулиране на съществени реформи в съответните области; по-конкретно укрепването на принципите на правовата държава и зачитането на основните свободи; призовава Европейската комисия да оказва помощ на украинските органи при техните усилия за напредък във връзка с либерализирането на визовия режим;

20.  Настоятелно призовава държавите-членки да премахнат таксите за обработка на заявления за издаване на национални визи и визи за Шенгенското пространство на украински граждани като непосредствена цел;

21.  Изисква от Комисията да си сътрудничи с държавите-членки и Украйна за изготвянето на специални мерки, които да се въведат във връзка с Европейското първенство по футбол през 2012 г., с цел да се улесни пътуването за притежателите на билети, и да се използва този специален повод като пробен период за окончателен безвизов режим;

22.  Приветства активната подкрепа на Украйна за източното партньорство и Парламентарната асамблея Евронест; настоятелно призовава Съвета и Комисията да засилят сътрудничеството с Украйна в контекста на промените в зоната на съседство и по-специално по отношение на развитието на политиките за Черноморския регион;

23.  Подчертава значението на засилване на сътрудничеството в областта на младежкия и студентски обмен и разработването на стипендиантски програми, което ще даде възможност на украинците да се запознаят с Европейския съюз и с неговите държави-членки; счита, че програмата за обмен в областта на висшето образование „Еразмус“ следва да се разшири и да включва студенти от шестте страни от Източното партньорство;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите-членки, на президента, правителството и парламента на Украйна, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.

Правна информация - Политика за поверителност