Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0650/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 295kWORD 70k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Ουκρανία
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Δήλωση και τις Συστάσεις που εξέδωσε η 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνήλθε στις 4-5 Νοεμβρίου 2010 στο Κίεβο και την Οδησσό,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ/Ουκρανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης (ΑΑ) που προορίζεται να αντικαταστήσει την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (PCA),

–  έχοντας υπόψη τη 14η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας σο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εκδόθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που ενέκρινε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 25 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το Ψήφισμα 1755 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη την «Ατζέντα» της Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που αντικαθιστά το Σχέδιο Δράσης και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο 2009,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας για την απλοποίηση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου που υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2007 και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και το διάλογο ΕΕ-Ουκρανίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2008,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της ομάδας εργασίας για την πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, της 4ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον ουκρανικό εκλογικό νόμο που εγκρίθηκε από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) τον Ιούνιο 2010, λίγο πριν τη διενέργεια των τοπικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ένας γείτονας με στρατηγική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθός της, οι πόροι της, ο πληθυσμός της και η γεωγραφική της θέση δίνουν στην Ουκρανία μια ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν βασικό περιφερειακό παράγοντα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος Viktor Yanukovych, καθώς και το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) επιβεβαίωσαν τη σταθερή βούληση της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη πως διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, υπέστησαν πίεση τους τελευταίους μήνες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουκρανίας της 1ης Οκτωβρίου 2010 επαναφέρει το προεδρικό καθεστώς διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση ενός δημοκρατικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος ελέγχων και ισορροπιών πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα και ότι η διαδικασία για την επίτευξή του θα πρέπει να είναι ανοικτή και προσιτή σε όλους και να περιλαμβάνει όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της Ουκρανίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τοπικές και περιφερειακές εκλογές διεξήχθησαν στην Ουκρανία στις 31 Οκτωβρίου 2010 σε ήρεμη ατμόσφαιρα χωρίς κανένα σοβαρό περιστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν επικρίσεις ως προς ορισμένες πτυχές του τρόπου οργάνωσης των εκλογών αυτών, ειδικότερα δε ως προς τον εκλογικό νόμο, καθώς και ως προς τις διαδικασίες έγκρισής του και κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις του,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιανουαρίου 2010 παρατηρούνται όλο και περισσότερες ανησυχητικές ενδείξεις μείωσης του σεβασμού προς τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό, όπως προκύπτει ιδίως από τη μεταχείριση ορισμένων ΜΚΟ και από μεμονωμένες καταγγελίες δημοσιογράφων για πιέσεις που δέχονται από τους εκδότες τους ή τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης για να καλύπτουν ή να μην καλύπτουν ορισμένα γεγονότα, καθώς και από την αυξημένη και πολιτικά υποκινούμενη δραστηριότητα της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας και την κατάχρηση διοικητικών και δικαστικών πόρων για πολιτικούς σκοπούς,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2010 ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης δήλωσε πως η Ουκρανία πέτυχε ένα υψηλό επίπεδο ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης αλλά οφείλει να λάβει επείγοντα μέτρα για να το διαφυλάξει, και κάλεσε την Κυβέρνηση να αποφύγει οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού ή λογοκρισίας του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης, και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της υπέρ της εφαρμογής των διεθνών προδιαγραφών περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των αντίστοιχων προδιαγραφών του ΟΑΣΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι σε θέση να προσφέρει στην Ουκρανία περαιτέρω τρόπους προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να πετύχει πρέπει να βασίζεται σε πρακτικά και αξιόπιστα σχέδια και να χρηματοδοτείται επαρκώς,

1.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ όπως κάθε άλλο ευρωπαίο κράτος που ασπάζεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·

2.  τονίζει πως η Ουκρανία έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στην ανατολική της γειτονία, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και στην ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου·

3.  χαιρετίζει τις συναινετικές δηλώσεις των Ουκρανών πολιτικών και κρατικών ηγετών περί των προσδοκιών της χώρας για ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και περί των μακρόπνοων φιλοδοξιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· διαπιστώνει ότι ο στόχος αυτός συνεχίζει να έχει την συναινετική υποστήριξη όλων των συντελεστών της πολιτικής ζωής της χώρας· καλεί τις ουκρανικές αρχές να συγκροτήσουν ένα κοινό φορέα ή οργανισμό για τον συντονισμό της πολιτικής θέσης της Ουκρανίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα αποτελείται από πολιτικούς προερχόμενους τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και από την αντιπολίτευση·

4.  παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010, μολονότι γενικά διεξήχθηκαν με τάξη, δεν δημιούργησαν ένα νέο θετικό πρότυπο· εκφράζει τη λύπη του διότι η Ουκρανία τροποποίησε τον εκλογικό της νόμο μερικούς μήνες πριν την διενέργεια τοπικών και περιφερειακών εκλογών, γεγονός που δεν άφησε χρονικά περιθώρια για την βελτίωση του νόμου και την προπαρασκευή της σωστής, δημοκρατικής διεξαγωγής των εκλογών·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η άρνηση των εκλογικών επιτροπών να κάνουν αποδεκτές τις αιτήσεις εγγραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν υποβάλει τον δικό του κατάλογο υποψηφίων το Κόμμα των Περιφερειών, έγινε αιτία να κερδίσει το κυβερνών κόμμα τη πρώτη θέση στους καταλόγους του 85% των εκλογικών περιφερειών· παρατηρεί ότι, λόγω ανωμαλιών στον εκλογικό νόμο εξ αιτίας των οποίων δεν υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του δικαιώματος των ήδη υφισταμένων πολιτικών κομμάτων να κατέλθουν στις εκλογές, το Batkivshchyna δεν κατόρθωσε να δηλώσει τους υποψηφίους του σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και να συμμετάσχει στις εκλογές·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι ο εκλογικός κανονισμός παραμένει θέμα συζήτησης· υποστηρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το εκλογικό πλαίσιο και ενθαρρύνεται από το έργο που επετελέσθη σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες ΕΕ-ΟΑΣΕ για την εκπόνηση ενός σχεδίου νέου εκλογικού κώδικα· διαπιστώνει ότι ένα σχέδιο ενοποιημένου εκλογικού κώδικα που υποβλήθηκε τώρα προς έγκριση στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο τονίζει πως η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας απαιτεί σαφές νομικό πλαίσιο· καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να διασφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθεσίας, πολύ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2012·

7.  ανησυχεί για τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις Αρχές να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσουν αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να αποφύγουν κάθε προσπάθεια να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο της ειδησεογραφίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μιας νομικής μεταρρύθμισης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και χαιρετίζει κατά συνέπεια μια πρόσφατη πρόταση περί Δημοσίων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων στην Ουκρανία· επίσης χαιρετίζει τις δημόσιες διαβεβαιώσεις των Ουκρανικών Αρχών πως απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων κι ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους· εκφράζει τη λύπη του διότι από τους δύο ανεξάρτητους τηλεοπτικούς σταθμούς TVi και TV5 αφαιρέθηκαν ορισμένες από τις συχνότητες εκπομπής τους· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι δικαστικές διαδικασίες να μην οδηγήσουν σε επιλεκτική ανάκληση ραδιοτηλεοπτικών αδειών και να επανεξετάσουν κάθε απόφαση ή διορισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει κώλυμα συμφέροντος·

8.  καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ, κι ότι αποφασιστική δράση σε αυτό το θέμα θα ενίσχυε την αξιοπιστία της Ουκρανίας στην Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2013·

9.  καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να ερευνήσουν εις βάθος την εξαφάνιση του Vasyl Klymentyev, αρχισυντάκτη εφημερίδας που επικεντρώνεται στη διαφθορά στην περιοχή του Χάρκοβο·

10.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της αξιοπιστίας και της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών μέσω της κατοχύρωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και μέσω της προαγωγής μιας διαδικασίας συναινετικής συνταγματικής μεταρρύθμισης θεμελιωμένης στη σαφή διάκριση των εξουσιών και στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και εξισορροπήσεων μεταξύ κρατικών θεσμών· τονίζει πως η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου (Επιτροπή της Βενετίας) είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι υπό εκπόνηση δέσμες νομοθετικών μεταρρυθμίσεων θα είναι απολύτως σύμφωνες προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες· καλεί όλους τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία· καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για τις τελικές μορφές των νομοσχεδίων·

11.  καλεί όλες τις συνιστώσες του Ουκρανικού Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) να διασφαλίσουν και να προωθήσουν ένα σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπιών για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας της Κυβέρνησης·

12.  καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως όλες τις αναφορές περί παραβιάσεων δικαιωμάτων και ελευθεριών και να επανορθώσουν κάθε παραβίαση που θα διαπιστώσουν καθώς επίσης να διερευνήσουν το ρόλο του SBU (ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας) σε ό,τι αφορά την παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες·

13.  χαιρετίζει τον σημαντικότατο ρόλο της Ουκρανίας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επίσπευση των ρυθμών συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ στον ενεργειακό τομέα· καλεί επίσης την Ουκρανία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση της Διεθνούς Επενδυτικής Διάσκεψης ΕΕ-Ουκρανίας για τον Εκσυγχρονισμό του Ουκρανικού Διαμετακομιστικού Συστήματος Φυσικού Αερίου· ζητεί να συναφθούν περισσότερες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και των δυο πλευρών, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιόπιστου και διαφοροποιημένου διαμετακομιστικού συστήματος για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· υπογραμμίζει ότι προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει σύγχρονο σύστημα διαμετακόμισης φυσικού αερίου, χρειάζεται διαφανείς, αποτελεσματικές υπηρεσίες διαμετακόμισης ποιότητας βασιζόμενες σε εκσυγχρονισμένο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί ριζικά η ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας και προκειμένου να επισπευσθεί η συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του τομέα φυσικού αερίου, με στόχο την εναρμόνισή του με τα πρότυπα της ΕΕ·

14.  στηρίζει την έκκληση των Αρχηγών Κρατών ΕΕ-Ουκρανίας να κινητοποιηθούν, με αφορμή την 25η επέτειο από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ στο Κίεβο, όλες οι αναγκαίες ενισχύσεις για την ολοκλήρωση του κελύφους της μονάδας 4 και για την περαιτέρω εξουδετέρωση των άλλων τριών μονάδων· τονίζει πως η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για το έργο της κατασκευής του κελύφους, ιδίως όσον αφορά τις επόμενες φάσεις και την παρούσα κατάσταση του έργου·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο στην διαδικασία διαπραγμάτευσης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πτυχές της σε βάθος και σφαιρικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εξαρτάται από την ικανότητα και τη βούληση της ουκρανικής πλευράς να εξασφαλίσει ρυθμιστική προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί τη Συνολική και Εκτενή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ουκρανία κατά τρόπο που οι διατάξεις της όχι μόνο να ανοίξουν τις αγορές της ΕΕ και της Ουκρανίας προς αμοιβαία επωφελείς συναλλαγές, αλλά και να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό της ουκρανικής οικονομίας· τονίζει πως η Εκτενής και Συνολική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα διασφαλίσει τη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και στη χώρα αυτή των «τεσσάρων ελευθεριών'· καλεί την Επιτροπή και την Ουκρανία να σημειώσουν ταχεία πρόοδο σε αυτό τον τομέα, βάσει των επιδόσεων της Ουκρανίας ως μέλους του ΠΟΕ· καλεί και τις δυο πλευρές να πράξουν παν το αναγκαίο για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του ερχόμενου έτους·

16.  καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναμένει επ´αυτού ότι οι θετικές πολιτικές δηλώσεις θα συνδυασθούν με αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα με πολιτική αμεροληψία· ζητεί τη δημιουργία κλίματος ίσων όρων για τις επιχειρήσεις και εφαρμογή των ιδίων κανόνων για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί λυπηρή την υπερβολική ανάμιξη των μεγαλοεπιχειρηματιών στην πολιτική ζωή·

17.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το ότι το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε τροπολογίες στο νέο Νόμο περί δημοσίων συμβάσεων βάσει των οποίων οι συμβάσεις για εμπορεύματα, έργα και εργασίες που αφορούν τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος του 2012 στην Ουκρανία εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου·

18.  καλεί το Ουκρανικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει το νομοσχέδιο «περί πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες», σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα·

19.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου με την Ουκρανία που συμφωνήθηκε στη 14η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις 22 Νοεμβρίου 2010· εκτιμά πως το σχέδιο δράσης είναι ένα πρακτικό μέσον για την προώθηση βασικών μεταρρυθμίσεων στους συγκεκριμένους τομείς, και ειδικότερα για την παγίωση του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις Ουκρανικές Αρχές στις προσπάθειές τους να προχωρήσουν προς την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου·

20.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να καταργήσουν, τόσο για τις εθνικές θεωρήσεις όσο και για τις θεωρήσεις Σένγκεν, τα τέλη έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους ουκρανούς υπηκόους·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία για την κατάρτιση ειδικών μέτρων που θα ληφθούν κατά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ώστε να διευκολυνθεί το ταξίδι των κατόχων εισιτηρίων και η ειδική αυτή ευκαιρία να αξιοποιηθεί ως μια περίοδος δοκιμής εν όψει ενός τελικού καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις·

22.  χαιρετίζει την ενεργό υποστήριξη της Ουκρανίας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία με την Ουκρανία στο θέμα των εξελίξεων που σημειώνονται στην περιοχή και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των πολιτικών για την Παρευξείνιο Περιοχή·

23.  τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της συνεργασίας στις ανταλλαγές νέων και φοιτητών και της ανάπτυξης σχολικών προγραμμάτων που θα επιτρέπουν στους Ουκρανούς να εξοικειώνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της· εκτιμά ότι το πρόγραμμα Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί σε φοιτητές από τις έξη χώρες μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, καθώς και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου