Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2934(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0650/2010

Debates :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Balsojumi :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0444

Pieņemtie teksti
PDF 255kWORD 75k
Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris - Strasbūra
Ukraina
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūcija par Ukrainu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 22. novembrī Briselē,

–  ņemot vērā galīgo paziņojumu un ieteikumus, kas pieņemti pēc ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas 15. sanāksmes, kura notika 2010. gada 4. un 5. novembrī Kijevā un Odesā,

–  ņemot vērā ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas delegācijas novērojumus pašvaldību un reģionālajās vēlēšanās Ukrainā 2010. gada 31. oktobrī,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Ukrainas partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, un pašreizējās sarunas par asociācijas nolīgumu, ar ko paredzēts aizstāt PSN,

–  ņemot vērā ES un Ukrainas Sadarbības padomes 14. sanāksmi, kas notika Luksemburgā 2010. gada 15. jūnijā,

–  ņemot vērā 2009. gada 7. maijā Prāgā pieņemto kopīgo deklarāciju par Austrumu partnerību;

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2010. gada 25. oktobrī pieņemtos secinājumus par Austrumu partnerību,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2010. gada 5. oktobrī pieņemto rezolūciju Nr. 1755 par demokrātisku iestāžu darbību Ukrainā,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 16. septembra secinājumus par Ukrainu,

–  ņemot vērā 2009. gada jūnijā ES un Ukrainas Sadarbības padomē apstiprināto ES un Ukrainas asociācijas programmu, ar kuru aizstāj rīcības plānu,

–  ņemot vērā 2007. gada 18. jūnijā parakstīto Eiropas Kopienas un Ukrainas nolīgumu par vīzu režīma atvieglojumiem, kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī, un 2008. gada oktobrī sāktās ES un Ukrainas sarunas par vīzu režīmu,

–  ņemot vērā kopīgo ziņojumu, ko 2010. gada 4. novembrī sagatavoja ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas darba grupa vīzu politikas jautājumos,

–  ņemot vērā Ukrainas parlamenta (Verkhovna Rada) 2010. gada jūnijā pēdējā brīdī pirms pašvaldību vēlēšanām pieņemtās izmaiņas Ukrainas Vēlēšanu likumā,

–  ņemot vērā Ukrainas Nacionālo indikatīvo programmu 2011.–2013. gadam,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā Ukraina Eiropas Savienībai ir stratēģiski nozīmīga Eiropas valsts; tā kā Ukrainas lielā teritorija, resursi, iedzīvotāju skaits un ģeogrāfiskā atrašanās vieta piešķir tai īpašu vietu Eiropā un to padara par nozīmīgu reģionālo partneri;

B.  tā kā nesen ievēlētais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs un Ukrainas parlaments (Verkhovna Rada) ir apliecinājuši Ukrainas apņemšanos pievienoties Eiropas Savienībai;

C.  tā kā ir izteiktas apsūdzības, ka pēdējo mēnešu laikā ir apspriestas demokrātiskās brīvības, piemēram, pulcēšanās brīvība, vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība;

D.  tā kā ar Ukrainas Konstitucionālās tiesas 2010. gada 1. oktobra nolēmumu ir atjaunota prezidentāla vadības sistēma; tā kā demokrātiskas, efektīvas un ilgtspējīgas kontroles un līdzsvara sistēmas izveidei arī turpmāk vajadzētu būt prioritātei un tā kā šā mērķa sasniegšanas procesam vajadzētu būt atvērtam, visaptverošam un pieejamam visām politiskajām partijām un dalībniekiem Ukrainā;

E.  tā kā pašvaldību un reģionālās vēlēšanas 2010. gada 31. oktobrī Ukrainā noritēja mierīgi un bez starpgadījumiem; tā kā ir pausta kritika par dažiem šo vēlēšanu organizatoriskajiem aspektiem, jo īpaši saistībā ar Vēlēšanu likumu, likuma pieņemšanas procedūrām un dažiem konkrētiem saturiskiem aspektiem;

F.  tā kā pēc prezidenta vēlēšanām 2010. gada janvārī ir novērojamas aizvien satraucošākas cieņas mazināšanās pazīmes attiecībā pret demokrātiju un plurālismu, par ko jo īpaši liecina attieksme pret dažām nevalstiskajām organizācijām un atsevišķas žurnālistu sūdzības par redaktoru vai plašsaziņas līdzekļu īpašnieku izdarīto spiedienu, lai atsevišķi notikumi tiktu vai netiktu atspoguļoti, kā arī Ukrainas Drošības dienesta plašāka un politiski motivēta darbība un administratīvo un tiesisko instrumentu ļaunprātīga izmantošana politiskiem mērķiem;

G.  tā kā 2010.  gada 13. oktobrī EDSO pārstāvis plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā paziņoja, ka Ukraina ir panākusi augstu plašsaziņas līdzekļu brīvības līmeni, tomēr tai jāveic steidzami pasākumi, lai to saglabātu, un aicināja Ukrainas valdību atturēties no jebkādiem mēģinājumiem ietekmēt vai cenzēt plašsaziņas līdzekļu saturu un ievērot starptautiskos plašsaziņas līdzekļu brīvības standartus un EDSO saistības plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā;

H.  tā kā Austrumu partnerība var pavērt Ukrainai papildu ceļus integrācijai Eiropas Savienībā, taču tā būs sekmīga tikai tad, ja tās pamatā būs praktiski, reāli īstenojami projekti un tā būs pietiekami finansēta,

1.  uzsver, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu Ukraina var iesniegt pieteikumu par iestāšanos Eiropas Savienībā tāpat kā ikviena Eiropas valsts, kas ievēro brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principus;

2.  uzsver, ka Ukrainai, kas tiecas iekļauties Eiropā, ir stipras vēsturiskās, kultūras un ekonomiskās saiknes ar Eiropas Savienību un, būdama viena no galvenajām ES partnervalstīm austrumu kaimiņvalstu reģionā, tā būtiski ietekmē visa kontinenta drošību, stabilitāti un labklājību;

3.  atzinīgi vērtē Ukrainas valdības un politiskās opozīcijas vienotos paziņojumus par Ukrainas centieniem integrēties Eiropā un tās ilgtermiņa mērķi kļūt par ES dalībvalsti; norāda, ka šo mērķi joprojām vienprātīgi atbalsta visi Ukrainas politiskās vides dalībnieki; aicina Ukrainas varas iestādes izveidot kopēju forumu, lai koordinētu Ukrainas politisko nostāju attiecībā pret Eiropas Savienību, kurā darbotos gan valdošās koalīcijas, gan opozīcijas politiķi;

4.  norāda, ka 2010. gada 31. oktobra pašvaldību un reģionālās vēlēšanas, lai gan tās tehniski noritēja atbilstoši noteiktajai kārtībai, tomēr neradīja jaunu pozitīvu piemēru; pauž nožēlu par to, ka Ukraina grozīja tās vēlēšanu likumus dažus mēnešus pirms pašvaldību un reģionālajām vēlēšanām, kā rezultātā likuma uzlabošanai un pienācīgu un demokrātisku vēlēšanu rīkošanas sagatavošanai atvēlētais laiks bija pārāk īss;

5.  pauž nožēlu ‐ jo vēlēšanu komisija nepieņēma reģistrēšanas pieteikumus no opozīcijas partijām, pirms netika iesniegts Reģionu partijas kandidātu saraksts, un valdošās partijas saraksts guva pirmo vietu 85 % vēlēšanu apgabalu; norāda, ka Vēlēšanu likuma trūkumu dēļ, tajā neparedzot pietiekamas garantijas, lai aizsargātu jau izveidojušos partiju tiesības sacensties, dažas partijas, piemēram, Batkivshchyna, nevarēja reģistrēt savus kandidātus vairākos rajonos vai piedalīties vēlēšanās;

6.  pauž nožēlu par to, ka vēlēšanu noteikumi vēl joprojām ir diskusiju temats; piekrīt tam, ka ir jāuzlabo vēlēšanu sistēma un cerīgi vērtē darbu, kas paveikts sadarbībā ar ES un EDSO ekspertiem, izstrādājot jaunu vēlēšanu kodeksa projektu; norāda, ka Verkhovna Rada pieņemšanai ir iesniegts Vienotā vēlēšanu kodeksa projekts; uzsver, ka vēlēšanu procesa pārredzamība ir atkarīga no skaidra tiesiskā regulējuma; aicina Ukrainas varas iestādes laikus pabeigt tiesību aktu izstrādi, vēl krietni pirms 2012. gada parlamenta vēlēšanām;

7.  pauž bažas par nesenajiem notikumiem, kuri var apdraudēt plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu; aicina iestādes veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu šos demokrātiskas sabiedrības nozīmīgos aspektus un atturēties no jebkādiem mēģinājumiem tieši vai netieši kontrolēt valsts plašsaziņas līdzekļu ziņojumu saturu; uzsver steidzamo nepieciešamību grozīt tiesību aktus, kuri reglamentē plašsaziņas līdzekļu jomu, un tāpēc atzinīgi vērtē neseno priekšlikumu par sabiedriskās apraides ieviešanu Ukrainā; atzinīgi vērtē arī Ukrainas varas iestāžu solījumus sabiedrībai līdz šā gada beigām pilnīgi izstrādāt sabiedriskās raidorganizācijas izveidei nepieciešamo tiesisko regulējumu; pauž nožēlu, ka diviem neatkarīgiem televīzijas kanāliem, TVi un TV5, tika liegta iespēja izmantot dažas pārraides frekvences; aicina varas iestādes nepieļaut, ka tiesas procesu rezultātā notiek pārraides frekvenču selektīva atsaukšana, un pārskatīt visus lēmumus vai gadījumus, kad personas ieceltas amatā, ja tas var izraisīt interešu konfliktu;

8.  aicina Ukrainas valdību tiesību aktus par plašsaziņas līdzekļu brīvību saskaņot ar EDSO standartiem; stingra rīcība šajā jomā palīdzētu stiprināt Ukrainas kā EDSO priekšsēdētājvalsts uzticamību 2013. gadā;

9.  aicina Ukrainas varas iestādes rūpīgi izmeklēt par korupciju rakstošas Harkovas avīzes galvenā redaktora Vasiļa Kļimentjeva pazušanu;

10.  uzsver nepieciešamību uzlabot varas iestāžu uzticamību, stabilitāti, neatkarību un efektivitāti, tādējādi nodrošinot demokrātiju un tiesiskumu un veicinot saskaņotu konstitucionālās reformas procesu, kas pamatojas uz skaidru varas nodalīšanu un efektīvu kontroles un līdzsvara sistēmu starp valsts iestādēm; uzsver, ka sadarbība ar Eiropas Komisiju par likumpamatotu demokrātiju (Venēcijas komisiju) ir ļoti svarīga, lai panāktu, ka likumdošanas reformu paketes, ko pašlaik izstrādā, pilnībā atbilst Eiropas normām un vērtībām; aicina visus iesaistītos politiskos dalībniekus, tostarp valdību un opozīciju, piedalīties šajā procesā; aicina Ukrainas varas iestādes lūgt Venēcijas komisiju sagatavot atzinumu par likumprojektu galīgo redakciju;

11.  aicina visas Verkhovna Rada pārstāvētās partijas atbalstīt un veicināt efektīvas kontroles un līdzsvara sistēmas izveidi saistībā ar valdības likumīgo darbību;

12.  aicina varas iestādes rūpīgi izmeklēt visus ziņojumus par tiesību un brīvību pārkāpumiem un novērst visus atklātos pārkāpumus, kā arī izmeklēt Drošības dienesta iejaukšanos demokrātiskajā procesā;

13.  uzsver Ukrainas ārkārtīgi svarīgo nozīmi Eiropas Savienības energoapgādes drošības nodrošināšanā; uzsver, cik svarīgi ir veicināt Ukrainas un ES sadarbību enerģētikas jomā; aicina Ukrainu pildīt saistības, kas izriet no kopīgās deklarācijas, ko pieņēma ES un Ukrainas Starptautisko investīciju konferencē par Ukrainas gāzes tranzīta sistēmas modernizāciju; aicina noslēgt citus nolīgumus starp ES un Ukrainu, kuru mērķis būtu nodrošināt abu pušu apgādi ar energoresursiem, tostarp izveidot uzticamu un dažādotu naftas un gāzes tranzīta sistēmu; uzsver, ka, lai Ukrainai būtu moderna gāzes tranzītsistēma, tai vajadzīgi pārredzami, efektīvi un kvalitatīvi tranzīta pakalpojumi, izmantojot modernizētu gāzes transporta tīklu; aicina Komisiju nodrošināt vajadzīgo tehnisko palīdzību, lai krasi uzlabotu Ukrainas elektrotīkla energoefektivitāti un veicinātu sadarbību gāzes nozares reformēšanā, to saskaņojot ar ES standartiem;

14.   atbalsta ES un Ukrainas valsts vadītāju Kijevā sniegto aicinājumu saistībā ar Černobiļas AES avārijas 25. gadadienu mobilizēt visus vajadzīgos līdzekļus, lai pabeigtu Černobiļas AES 4. bloka pārsegu un turpmāk pārtraukt pārējo triju bloku ekspluatāciju; uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pārsega būvniecības projekta pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz nākamajiem posmiem un būvdarbu pašreizējo stāvokli;

15.  cerīgi vērtē progresu, kas panākts sarunās par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu, jo īpaši saistībā ar padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA); atzīmē, ka sarunu pabeigšana saistībā ar šo nolīgumu ir atkarīga no Ukrainas puses spējas un gribas panākt tās normatīvo aktu tuvināšanos ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; aicina Komisiju pārrunāt ar Ukrainu DCFTA tā, lai šie nosacījumi ne tikai atvērtu ES un Ukrainas tirgu abpusēji izdevīgai tirdzniecībai, bet arī atbalstītu Ukrainas ekonomikas modernizāciju; uzsver, ka DCFTA nolīgumam jānodrošina Ukrainas pakāpeniska integrēšanās ES iekšējā tirgū, tostarp uz to attiecinot četras brīvības telpas; mudina Komisiju un Ukrainu panākt strauju progresu šajā jomā, pamatojoties uz Ukrainas kā PTO dalībvalsts panākumiem; mudina abas puses darīt visu nepieciešamo, lai panāktu galīgo vienošanos nākamā gada pirmajā pusē;

16.  aicina Ukrainas varas iestādes pielikt lielākas pūles cīņā pret korupciju; šajā sakarībā sagaida, ka pozitīvos politiskos paziņojumus papildinās stingra rīcība un korupcijas apkarošana visos līmeņos, pamatojoties uz politisko objektivitāti; prasa nodrošināt vienādus nosacījumus uzņēmējdarbības jomā un piemērot normas pašmāju un ārvalstu investoriem; šajā sakarībā pauž nožēlu par lielo uzņēmēju pārāk aktīvu iesaistīšanos politiskajā dzīvē;

17.   pauž neizpratni par to, ka Verkhovna Rada pieņēma grozījumus jaunajam Publiskā iepirkuma likumam, saskaņā ar kuriem preču, būvdarbu un pakalpojumu iepirkums saistībā ar 2012. gada Eiropas futbola čempionātu Ukrainā ir svītrots no šā likuma darbības jomas;

18.  mudina Ukrainas parlamentu pieņemt likumprojektu par piekļuvi publiskajai informācijai saskaņā ar Eiropas un pasaules normām;

19.  atzinīgi vērtē rīcības plānu vīzu režīma atcelšanai ar Ukrainu, par ko vienojās ES un Ukrainas 14. augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 22. novembrī; uzskata, ka šis rīcības plāns ļaus panākt reālu progresu, veicot būtiskas reformas attiecīgajās jomās; jo īpaši tiesiskuma konsolidāciju un pamatbrīvību ievērošanu; aicina Komisiju atbalstīt Ukrainas varas iestādes to centienos panākt vīzu režīma liberalizēšanu;

20.  mudina dalībvalstis atcelt maksu Ukrainas pilsoņiem saistībā ar dalībvalstu un Šengenas vīzas pieteikumu izskatīšanu, kas būtu starpposma mērķis;

21.  prasa Komisijai sadarboties ar dalībvalstīm un Ukrainu, lai sagatavotu īpašus pasākumus, kas būs jāievieš saistībā ar 2012. gada Eiropas futbola čempionātu nolūkā atvieglot biļešu īpašniekiem ceļošanu un izmantot šo īpašo pasākumu kā bezvīzu režīma pārbaudes periodu;

22.  atzinīgi vērtē Ukrainas aktīvo atbalstu Austrumu partnerībai un Euronest parlamentārajai asamblejai; mudina Padomi un Komisiju vēl vairāk stiprināt sadarbību ar Ukrainu saistībā ar notikumiem kaimiņreģionos, it īpaši izstrādāt politiku attiecībā uz Melnās jūras reģionu;

23.  uzsver, cik svarīgi ir paplašināt sadarbību jauniešu un studentu apmaiņas un stipendiju programmu izstrādes jomā, kas ļaus Ukrainas iedzīvotājiem iepazīties ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm; uzskata, ka ir jāpaplašina augstskolu apmaiņas programma Erasmus, tajā iekļaujot studentus no sešām Austrumu partnerības valstīm;

24.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un EDSO Parlamentārajai asamblejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika