Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0629/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0448

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 45k
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Irak - erityisesti kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan
P7_TA(2010)0448RC-B7-0629/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 Irakista: kuolemanrangaistus (varsinkin Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakin tilanteesta,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen lakkauttamisesta ja erityisesti 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman(1) aloitteesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi yleismaailmallisesti,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149, jossa kehotetaan keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käyttäminen, sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2008 antaman päätöslauselman 63/168, jossa kehotetaan panemaan täytäntöön vuoden 2007 yleiskokouksen päätöslauselma 62/149,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin täysistunnossa 16. kesäkuuta 2010 ihmisoikeuspolitiikasta pitämän puheen, jossa korostettiin, että kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuinen poistaminen on yksi Euroopan unionin painopisteistä,

–  ottaa huomioon Genevessä 24.–26. helmikuuta 2010 pidetyn kuolemanrangaistuksen vastaisen neljännen maailmankonferenssin loppujulkilausuman, jossa kehotetaan lakkauttamaan kuolemanrangaistus koko maailmassa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2009 hyväksytyt uskonnon- ja uskonvapautta koskevat neuvoston päätelmät, joissa korostetaan tämän vapauden sekä uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjumisen strategista merkitystä,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen uskontoon tai uskoon perustuvan kaikkinaisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin lausunnot Irakista ja erityisesti hänen 1. marraskuuta 2010 antamansa lausunnon Bagdadissa Irakissa sijaitsevan Our Lady of Salvation -katedraalin jumalanpalvelukseen osallistuneita vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen,

–  ottaa huomioon vuosittaiset kertomuksensa maailman ihmisoikeustilanteesta ja aiemmat päätöslauselmansa maailman uskonnollisista vähemmistöistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

Kuolemanrangaistus (mukaan luettuna Tariq Azizin tapaus)

A.  ottaa huomioon, että 26. lokakuuta 2010 Irakin korkein oikeus tuomitsi kuolemaan Irakin entisen varapääministerin, 74-vuotiaan Tariq Azizin, entisen sisäministerin Sadoun Shakirin ja Saddam Husseinin entisen yksityissihteerin Abed Hamoudin; ottaa huomioon, että jos tuomiota koskeva vetoomus hylätään, kuolemanrangaistus pannaan todennäköisesti toimeen 30 päivän kuluessa,

B.  ottaa huomioon, että aikaisemmassa oikeudenkäynnissä Tariq Aziz tuomittiin 22 vuodeksi eristysvankeuteen, että tuomio oli itse asiassa elinkautinen, koska Tariq Azizin terveys on heikko, ja että hänellä on vankilassa ollut useita sairauskohtauksia ja ongelmia keuhkoissa ja hän on ollut useassa leikkauksessa aivoveritulpan takia,

C.  ottaa huomioon, että Irakin presidentti Jalal Talabani on ilmoittanut, että hän ei allekirjoita Tariq Azizin teloitusmääräystä; ottaa huomioon, että Irakin perustuslain mukaan presidentin pitäisi allekirjoittaa kuolemantuomio, mutta on olemassa mekanismeja teloitusten toimeenpanemiseksi parlamentin valtuutuksella,

D.  ottaa huomioon, että Tariq Azizin kuolemantuomio tuskin muuttaa väkivallan ilmapiiriä Irakissa ja että Irak tarvitsee kipeästi kansallista sovintoa,

E.  toteaa, että EU on vahvasti sitoutunut pyrkimään kuolemanrangaistuksen poistamiseen ja tavoittelee tälle periaatteelle yleismaailmallista hyväksyntää,

F.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistus on äärimmäisen julma, epäinhimillinen ja halventava rangaistus, jolla rikotaan oikeutta elämään sellaisena kuin se on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, sekä kidutusmuoto, jota ihmisoikeuksia kunnioittavat valtiot eivät voi hyväksyä,

Hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan

G.  ottaa huomioon, että 22. marraskuuta 2010 kaksi Irakin kristittyä tapettiin Mosulissa; ottaa huomioon, että 10. marraskuuta 2010 kristittyjen alueille suunnattu pommi- ja kranaatti-iskujen sarja surmasi ainakin viisi ihmistä Irakin pääkaupungissa Bagdadissa; ottaa huomioon, että hyökkäykset tehtiin sen jälkeen, kun islamistimilitantit olivat 31. lokakuuta 2010 kaapanneet haltuunsa syyrialaisen katolisen katedraalin Bagdadissa ja tappaneet yli 50 jumalanpalvelukseen osallistujaa,

H.  ottaa huomioon, että militanttiryhmä Dawlat al-”Iraq al-Islamiyya, jonka katsotaan olevan osa kansainvälistä Al Qaida -liikettä, on ilmoittanut olevansa vastuussa murhista ja vannonut jatkavansa hyökkäyksiä kristittyjä vastaan,

I.  ottaa huomioon, että Irakin perustuslain 10 artiklassa vahvistetaan hallituksen sitoutuminen pyhäkköjen ja uskonnollisten paikkojen koskemattomuuden varmistamiseen ja ylläpitämiseen; ottaa huomioon, että 43 artiklassa todetaan, että kaikkien uskonnollisten ryhmien jäsenillä on vapaus harjoittaa uskonnollisia toimituksia ja hoitaa uskonnollisia instituutioitaan,

J.  ottaa huomioon, että sadattuhannet kristityt ovat paenneet maasta heidän yhteisöjään ja kirkkojaan vastaan kohdistettujen toistuvien hyökkäysten takia; toteaa, että monet jäljellä olevista Irakin assyrialaisista (kaldealaiset, syyrialaiset ja muut kristityt vähemmistöt) ovat nyt maan sisäisiä pakolaisia, koska heidän on täytynyt paeta ääriryhmien heihin kohdistamaa väkivaltaa,

K.  ottaa huomioon että assyrialaiset (kaldealaiset, syyrialaiset ja muut kristityt vähemmistöt) ovat ikivanhoja ja alkuperäisiä väestöryhmiä, jotka ovat hyvin alttiita vainolle ja pakottamiselle maastamuuttoon, ja että on vaara, että heidän kulttuurinsa häviää Irakista,

L.  ottaa huomioon, että erityisesti etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistetut ihmisoikeuksien loukkaukset jatkuvat Irakissa järkyttävää tahtia; katsoo, että kaikkien vähemmistöjen, mukaan luettuna uskonnollisten ryhmien, turvallisuutta ja oikeuksia on kunnioitettava ja suojeltava kaikissa yhteiskunnissa,

M.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti ilmaissut olevansa sitoutunut ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnonvapauteen ja korostanut, että hallituksilla on velvollisuus turvata ne vapaudet,

Kuolemanrangaistus (mukaan luettuna Tariq Azizin tapaus)

1.  toistaa vastustaneensa kuolemanrangaistusta jo pitkään kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa, myös silloin, kun tuomio on annettu sotarikoksista, rikoksista ihmiskuntaa vastaan ja kansanmurhasta, ja painottaa jälleen, että kuolemanrangaistuksen poistaminen vahvistaa osaltaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksien asteittaista kehittämistä;

2.   on siten erittäin pahoillaan, että Irakin korkein oikeus päätti tuomita kuolemaan Tariq Azizin, Sadoun Shakirin ja Abed Hamoudin; korostaa kuitenkin, että on tärkeää, että ihmisoikeuksia loukanneet, myös (entiset) poliitikot, asetetaan vastuuseen oikeusvaltioperiaatteen ja asianmukaisen menettelyn mukaisesti;

3.  kehottaa Irakin viranomaisia harkitsemaan uudelleen päätöstään ja jättämään toimeenpanematta Irakin korkeimman oikeuden antaman päätöksen; pitää ilahduttavana presidentti Jalal Talabanin ilmoitusta, että hän ei allekirjoita teloitusmääräystä;

4.  kehottaa Irakin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toisen valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee kuolemanrangaistuksen poistamista kaikissa olosuhteissa, ja kehottaa välittömästi keskeyttämään teloitusten täytäntöönpanon;

5.  painottaa, että kuolemanrangaistuksen poistaminen kaikkialta on yksi EU:n ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteista;

Hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan

6.  ilmaisee vakavan huolestumisensa äskettäisistä hyökkäyksistä – ja tuomitsee ne ankarasti – kristittyjä ja muita uskonnollisia yhteisöjä vastaan Irakissa ja uskonnon hyväksikäytöstä niiden taholta, jotka hyökkäyksiin syyllistyivät;

7.  kehottaa Irakin viranomaisia lisäämään jyrkästi ponnistuksiaan kristittyjen ja muiden heikossa asemassa olevien vähemmistöjen suojelemiseksi, tehostamaan toimia etnisten ryhmien välistä väkivaltaa vastaan ja tekemään kaiken voitavansa saattaakseen rikoksiin syyllistyneet oikeuteen oikeusvaltion periaatteiden ja kansainvälisten normien mukaisesti;

8.  vahvistaa täyden tukensa Irakin kansalle ja kehottaa kaikkia Irakin poliittisia ryhmittymiä toimimaan yhteistyössä väkivallan ja terrorismin uhkaa vastaan; korostaa, että on suojeltava kaikkien uskonnollisten ryhmien oikeutta kokoontua ja harjoittaa vapaasti uskontoaan; paheksuu tietoista hyökkäämistä paikkoihin, joissa siviilit kokoontuvat, kuten jumalanpalveluspaikkoihin; tuomitsee jyrkästi kaikki väkivallanteot kirkkoja ja jumalanpalveluspaikkoja vastaan ja vaatii EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä tehostamaan taistelua terrorismia vastaan;

9.  ilmaisee solidaarisuutensa uhrien perheitä kohtaan ja luottamuksensa siihen, että Irakin kansa tuomitsee edelleen vakaasti ääriainesten pyrkimykset ryhmittymien välisen jännityksen lisäämiseen;

10.  suhtautuu myönteisesti Irakin ulkoasiainministeriön 2. marraskuuta 2010 antamaan ilmoitukseen, jossa erityisviranomaiset ja kaikki turvallisuusjoukot kutsutaan vankkumatta vastustamaan kaikkia yrityksiä hajottaa Irakin kansaa nurkkakuntaisuuden ja rodullisten erojen perusteella ja tarjoamaan Irakin kansalle suojaa sekä turvaamaan uskonnon harjoittamisen vapaus;

11.   kehottaa neuvostoa ja komissiota ja erityisesti komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia käsittelemään ensisijaisena asiana kristittyjen turvallisuusongelmaa Irakissa pitäen silmällä EU:n ja Irakin välisen ensimmäisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen valmistelua;

o
o   o

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n jäsenvaltioiden hallituksille ja Irakin hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 775.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö